Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[GD4B] Pozvánka: Druhé plenárne zasadnutie Okrúhleho stola stakeholderov projektu Zelená dohoda pre budovy

Vážení členovia Okrúhleho stola.

Pozývame vás na druhé plenárne zasadnutia Okrúhleho stola stakeholderov projektu Zelená dohoda pre budovy, ktoré sa uskutoční dňa:

23. (štvrtok) júna 2022 od 13:00 – 17:00

v Hoteli Tatra – kongresové centrum, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava,

viď. pozvánka nižšie.

Prosím Vás o registráciu na zasadnutie (ak ste tak už neurobili) prostredníctvom nasledovného odkazu: https://app.smartsheet.com/b/form/645f405250934fa69c14384122827951

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline