Vytlačiť

SLSS 1005525 ZSPS

CEEC Research za odbornej podpory Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska organizovalo mimoriadne stretnutie zástupcov vlády Slovenskej republiky s generálnymi riaditeľmi stavebných a projektových firiem. Diskusia bola smerovaná primárne na stratégiu ministerstva dopravy na prípravu stavieb v nasledujúcich rokoch, vývoj cien stavebných materiálov, vstupných komodít na ich výrobu a vývoj cien energií v súvislosti s výrobou stavebných materiálov. Koncepciu štátneho rozpočtu v súvislosti s financovania kľúčových zákaziek v oblasti dopravnej infraštruktúry a pozemné výstavby a podporu stavebníctva formou verejného obstarávania.

Dátum: 18.11.2021 od 10:00, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Panel pozvaných diskutujúcich:

Katarína BRUNCKOVÁ, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ján ORAVEC, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Jaroslav LEXA, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie a riaditeľ poverený riadením Inštitútu verejného obstarávania

Milos VICENA, člen predstavenstva a investičný riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Tomáš LAMPRECHT, generálny riaditeľ, Štátny fond rozvoja bývania

Anton BARCÍK, generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s.

Dalibor NOVOTNÝ, riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva, SMS a.s.

Pavol KOVÁČIK, prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Ján JAKUBOV, člen predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov

Program:

10:00 - 10:10 Slávnostné zahájenie a úvodné slovo štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR

10:10 - 10:15 Prezentácia výsledkov Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H2/2021

10:15 - 10:30 Stratégia ministerstva dopravy pre prípravu stavieb v nasledujúcich rokoch

10:30 - 10:40 Koncepcia štátneho rozpočtu a zdroje pre financovanie kľúčových investícií

10:40 - 11:00 Kľúčové investície v oblasti dopravnej infraštruktúry a pozemnej výstavby

11:00 - 11:15 Podpora stavebníctva pomocou verejných zákaziek

11:15 - 11:45 Aktuálna situácia a ďalší očakávaný výhľad vývoja cien stavebných materiálov a vstupných komodít pre ich výrobu z pohľadu štátu

11:45 - 12:00 Aktuálna situácia z pohľadu kľúčových zástupcov stavebných a projektových firiem

12:00 - 12:30 Spoločná diskusia

 

Ďalšie Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva H1/2022 sa plánuje uskutočniť v máji 2022. Tešíme sa na Vašu účasť.

VIDEOZÁZNAM ZO STRETNUTIA AKO AJ ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA STRÁNKE NA NASLEDOVNOM ODKAZE:  Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva H2/2021 - CEEC Research