Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] Pilotné projekty BIM v rezorte Ministerstva dopravy ČR a získané skúsenosti

bim konference 2021

 

 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v spolupráci so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a ďalšími partnermi organizuje online konferenciu:

 

PILOTNÉ PROJEKTY BIM V REZORTE MD ČR A ZÍSKANÉ SKÚSENOSTI

25.5.2021 od 9:00 – 14:00 online

 

Pripojenie a sledovanie konferencie je možné zdarma, bez registrácie. Program, ďalšie informácie ako aj link na pripojenie nájdete TU

Konferencie sa zúčastní riaditeľ Státniho fondu dopravní infrastruktury ČR, generálny riaditeľ Ředitelství silnic a dálnic ČR, generálny riaditeľ Správy železnic ČR, riaditeľ Řiditelství vodních cest ČR a zástupcovia súkromného dodávateľského sektoru.

Diskusiu, ktorej náplňou bude zhrnutie skúseností z pilotných projektov a zoznámenie sa so stavom prípravy pilotných projektov BIM v investorských organizáciách rezortu dopravy ČR bude moderovať Daniela Písařovicová.

 

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline