Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[pozvánka] Konferencia INOVÁCIE V ARCHITEKTÚRE A V STAVEBNÍCTVE a Fórum slovenského stavebníctva

Vydavateľstvo EUROSTAV, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Ministerstvo dopravy a výstavby SR Vás srdečne pozýva na 2. ročník Konferencie INOVÁCIE V ARCHITEKTÚRE A V STAVEBNÍCTVE a Fórum slovenského stavebníctva 2020

NL banner 2

Termín konania: 25. jún 2020 od 9:00 do 16:00
Formát: online konferencia, zaradená do PVA SKA ako podujatie typu c s počtom kreditov 5

Konferenciu podporuje Slovenská komora stavebných inžinierov.

V pohodlí Vášho domova, či kancelárie môžete sledovať všetkých odborníkov a ich prednášky o aktuálnej situácii v stavebníctve, najnovších trendoch a prelomových inováciách v architektúre a stavebníctve. A nielen to! Ako na každej dobrej konferencii, aj na tejto zachováme vzájomnú interakciu a všetkým vystupujúcim môžete počas celej doby klásť svoje otázky a dotazy. 

Úspešní a uznávaní odborníci zo stavebnej a architektonickej praxe Vám prezradia ako vytvoriť inovatívne pracovné prostredie, ktoré zvýši efektivitu, novú Symbiosy platformu pre manažment a správu budov (senzorické, lokalizačné technológie a systémy budov), predstavia revolučné novinky ľahkých stavebných konštrukcií, rastúci význam a dopad zelenej infraštruktúry v našich mestách, či proces takzvanej virtuálnej obnovy budov. Súčasne vďaka Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Ministerstvu dopravy a výstavby SR Vám prinesieme diskusiu o aktuálnej situácii v prijímaní nových stavebných predpisov, digitalizácii stavebníctva a potrebných investíciách do podpory ekonomiky vrátane investícií do bytovej výstavby.

Už nemusíte hľadať – na tejto konferencii plnej najnovších trendov a konkrétnych príkladov, získate potrebné informácie, ktoré môžete hneď aplikovať vo vašej praxizvýšiť tak kvalitu a konkurenčnú výhodu vašej spoločnosti.

ZÍSKATE INŠPIRATÍVNE A PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE TVORIVÚ STRÁNKU AJ VAŠU PRAX:

 • DELTABEAM® FRAME - Rýchlejší, bezpečnejší a efektívnejší spôsob výstavby
 • Symbiosy – platforma pre manažment a správu budov
 • Technológie spájania a vystužovania betónových konštrukcií
 • Spriahnuté nosníky pre tenké stropy.
 • Prostredie v budovách – presklené priečky, interaktívne steny, akustické búdky
 • Revolučné zmeny pri navrhovaní ľahkých stavebných konštrukcií
 • Význam zelenej infraštruktúry v mestách
 • Inteligentné budovy a digitálny interiér (Smart Home, Smart Office)

Súčasťou konferencie bude aj panelová diskusia, na ktorej bude priestor na debatu o novinkách i úskaliach stavebného sektoru.

FÓRUM SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2020, vo forme panelovej diskusie na témy:

 • Nové stavebné predpisy
 • Investície pre podporu ekonomiky
 • Stavebníctvo 4.0, BIM, elektronizácia stavebníctva
 • Bytová výstavba 

Pre koho je konferencia určená

Konferencia je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o nové trendy v oblasti architektúry a stavebníctva. Od architektov, projektantov, manažérov stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu až po developerov a investorov.

Program konferencie

08,00 - 08,50h Prihlasovanie účastníkov

08,50 - 09,00h Otvorenie konferencie

 1. BLOK : VPLYV VONKAJŠIEHO PROSTREDIA NA ARCHITEKTONICKÝ OBJEKT

09,00 - 09,30h Architektúra inteligentných budov, Branislav Puškár, FASTU BA

09,30 - 10,00h Zelená infraštuktúra v moderných mestách, Peter Pasečný, 2K, s.r.o.

10,00 - 10,35h DELTABEAM® FRAME - Rýchlejší, bezpečnejší a efektívnejší spôsob výstavby, Gabriel Mihálek, Peikko Slovakia s.r.o.,

10,35 - 10,50h Prestávka

 1. BLOK : AKTUÁLNA SITUÁCIA V STAVEBNÍCTVE

 10,50 - 12,20h Panelová diskusia na témy

 • Nové stavebné predpisy
 • Investície pre podporu ekonomiky
 • Stavebníctvo 4.0, BIM
 • Bytová výstavba

Diskusie sa zúčastnia: 

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)
Ing. Vladimír Jurík, poradca prezidenta ZSPS, zakladateľ Smart Cities klub
Ing. Milín Kaňuščák, konateľ spoločnosti (CEO) KAMI PROFIT, s.r.o.
Ing. Pert Matyáš (CZ), predseda predstavenstva czBIM a konateľ spoločnosti di5 architekti inženýři s.r.o.
 

12,20 - 12,50h Obedová prestávka

 1. BLOK : INOVÁČNÉ RIEŠENIA A NOVÉ TRENDY V INTERIÉRI

12,50 - 13,30h Inovatívne prostredie v budovách – presklené priečky, interaktívne steny, akustické búdky, Roman Macko, LIKO – S, spol. s r. o   

13,30 - 14,00h Symbiotické budovy, Matúš Konečný, HB REAVIS    

14,00 - 14,10h Prestávka

14,10 - 14,40h Art In / Of Nature, Sabah Shawkat, VŠVU BA

14,40 - 15,10h Digitálna (virtuálna) obnova interiéru, Dušan Kočlík, Adam Tóth, FASTU BA

15,15 - 15,30h Ukončenie konferencie

 

Cena (bez DPH):

1. Vstupné pre členov ZSPS  79 €
2. člen SKSI, SKA a SKGBC  111 €
3. základný účastnícky poplatok  159 €
4. verejná správa  119 €

Účastnícky poplatok pre 3-5 vstupov - ?ZĽAVA 40%? z poplatku (mená všetkých účastníkov a ich emaily uveďte do poznámky)


 
 

Prihlásiť sa

 

Organizátor:

eurostav logo

Spoluorganizátori:

logo ZSPS 2016 s napisom 072dpi Copy     min doprava

Partneri:

loga 3

 

Diskusia je podporená výstupmi projektu CraftEdu:

craft  

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline