KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ!

Monitoring  MÉDIÍ 2020

Banner 170x170

logo sustava povolani

logo appril com

Oblasti, ktorým sa venuje každá organizácia vo svojich činnostiach, a tiež oblasti, na ktoré sa sústreďujú súťaže vyhlasované Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Súťaže majú svoju tradíciu, tento rok úrad vyhlasuje v poradí už 19. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu a 5. ročník súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť.

Súťaže sú určené ako podnikateľským subjektom tak i organizáciám verejného sektora. Každý závod, výrobný podnik, spoločnosť, ale i úrad či škola sa snaží o čo najlepšie výsledky svojej práce. Najlepšie organizácie môžu prostredníctvom súťaží ukázať svojim zákazníkom, ale i dodávateľom, partnerom a ostatným zainteresovaným stranám, že kvalitou svojich produktov alebo služieb, spoločensky zodpovedným správaním a pozitívnym prístupom k zlepšovaniu a inováciám prevyšujú svojich konkurentov. Tí najúspešnejší v rámci súťaží si potom preberú prestížne ocenenia v oblasti kvality alebo spoločenskej zodpovednosti počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v novembri 2018.

Ak v kvalite alebo spoločenskej zodpovednosti dosahujete vynikajúce výsledky, vynikáte nad ostatnými vo Vašej oblasti a máte záujem získať viac informácií o súťažiach, podmienkach účasti a metodike, kontaktujte nás a dohodnite si s nami stretnutie, tzv. INFOMEETING, na ktorom sa Vám budeme venovať a poskytneme Vám všetky požadované informácie. Infomeetingy sa budú konať v mesiacoch február – marec 2018 v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave.

V prípade záujmu o dohodnutie termínu infomeetingu alebo poskytnutie ďalších informácií nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., príp. telefonicky na tel. číslach 02/57 485 315, 121.

Všetky informácie o súťažiach nájdete aj na webovej stránke www.unms.sk v časti Kvalita.


Ing. Katarína Kašubová odbor kvality a projektového riadenia RGB_male Štefanovičova 3 | 810 05 B r a t i s l a v a | Slovenská republika tel.: 02/57 485 315 | mob.: 0918 876 001 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.unms.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie