Top manažéri kvality roka 2017

Máte šikovného manažéra kvality?
Ste s jeho prácou spokojný?
Radi by ste ho ocenili za jeho úsilie a výsledky, ktoré dosiahol?

V tom prípade ho nominujte do súťaže Top manažéri kvality roka 2017, ktorú vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

O prestížne ocenenie osobností v oblasti manažérstva kvality sa môžu uchádzať manažéri kvality, zmocnenci pre kvalitu, špecialisti kvality, metodici modelu výnimočnosti EFQM/modelu CAF alebo osoby pôsobiace v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality.

Do jubilejného 15. ročníka súťaže je možné prihlásiť sa zaslaním prihlášky na adresu ÚNMS SR v termíne do 30. septembra 2017. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách súťaže sú uvedené v štatúte súťaže uverejnenom na webovej stránke ÚNMS SR.

Úspešný uchádzač v každej kategórii získa ocenenie „Top manažér kvality roka 2017“, ktoré mu bude slávnostne odovzdané počas vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2017 v mesiaci november.

Prihlášku a ďalšie informácie o súťaži nájdete na webovej stránke ÚNMS SR http://www.unms.sk/?sutaz-top-manazeri-kvality-roka alebo Vám ich poskytne útvar kvality na tel. č.: 02/ 57 485 121, e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


Ing. Katarína Verešová
Útvar kvality

Štefanovičova 3 | 810 05 B r a t i s l a v a | Slovenská republika
tel.: 02/57 485 121 | mob.: 0918 876 008
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.unms.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie