Prezídium ZSPS

Prezídium  ZSPS

Prezídium je kolektívnym riadiacim a rozhodovacím orgánom. 8 členov volí Valné zhromaždenie ZSPS. Ostatní členovia sú kooptovaní na základe ustanovení Stanov zväzu. Členmi prezídia môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Právnické osoby sú v prezídiu zastúpené štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby.

Prezídium má najmä tieto práva:

  • rozhodovať o základných otázkach realizácie programu zväzu
  • schvaľovať návrh rozpočtu Zväzu na nasledujúci rok,
  • schvaľovať program zasadania Valného zhromaždenia a predkladať návrh výročnej správy zväzu za predchádzajúci rok a návrh kandidátky na voľbu prezídia a dozornej rady,
  • schvaľovať vstup nových členov do zväzu podľa ustanovení týchto stanov a rozhodovať o členstve a vystúpení zväzu v iných združeniach a asociáciách SR doma i v zahraničí.

Členovia Prezídia ZSPS
vo volebnom období 2016-2020

kontakt PavolKovacik2 kontakty OtoHornacek silhouette2
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
prezident ZSPS
Ing. Oto Hornáček
1. viceprezident ZSPS
Mgr. Roman Guniš

spoločník predseda predstavenstva a generálny riaditeľ člen predstavenstva a generálny riaditeľ
MURUS s.r.o. HORNEX, a.s. Doprastav, a.s.
     
kontakty ZsoltLukac01 kontakt BakosMarek silhouette2
 Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA
viceprezident ZSPS
Mgr. Marek Bakoš Ing. Jozef Saloka
spoločník člen predstavenstva predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ
ZEUS PB s.r.o. DÚHA a.s. EKOSTAV a.s.
     
kontakt SinalyRobert  kontakt Marek Kozlay kontakt DusanJasecko
Ing. Róbert Šinály Ing. Marek Kozlay  Ing. Dušan Jasečko
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  technický námestník závodu 03 predseda predstavenstva
EUROVIA SK, a.s COLAS Slovakia, a.s. Keraming a.s.
     
kontakt Miroslav Novosedlik kontakty JanMajersky kontakt JurajHirner
Ing. Miroslav Novosedlík Ing. Ján Majerský, PhD. Ing. Juraj Hirner
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ generálny riaditeľ konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK
Novosedlík, spol. s r.o. Proma, s.r.o. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
     
kontakty Branislav Lukac kontakt ivankimlicka  
Ing. Branislav Lukáč Ing. Ivan Kimlička  
konateľ člen predstavenstva a výkonný riaditeľ  
STRABAG s.r.o. VÁHOSTAV - SK, a.s.  
     

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie