Hlivák: Súčasná právna úprava priamych rokovaní je nedostatočná

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

teraz.sk | 2.10.2018 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Zmena by mohla podľa Hliváka spočívať napríklad v tom, že by bolo možné vyriešiť situáciu vo vopred definovanom prechodnom období.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Súčasná právna úprava priamych rokovacích konaní nedáva veľa možností Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a je nedostačujúca. Uviedol to predseda úradu Miroslav Hlivák na utorkovej konferencii na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň dodal, že by malo byť umožnené riešiť vzniknutú situáciu v akomsi prechodnom období. Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie (EK) a partnerských úradov z krajín V4. Podľa Hliváka sú priame rokovacie konania problémom, ktorý trápi všetky členské krajiny. "Prichádzame na to, že úprava, ktorá je na pôde Európskeho parlamentu prijatá, ktorou sa riadime, nám príliš veľa možností nedáva," skonštatoval šéf ÚVO. Ambíciou konferencie je podľa neho vyvinúť iniciatívu na zmenu právnej úpravy alebo príslušnú zmenu právneho postupu voči členským krajinám spoločne s ostatnými štátmi V4. Dôvodom sú regionálne špecifiká v tejto oblasti.

Zmena by mohla podľa Hliváka spočívať napríklad v tom, že by bolo možné vyriešiť situáciu vo vopred definovanom prechodnom období. "Umožní sa v prechodnom období, aby ten systém fungoval ďalej a súčasne sa môže urobiť verejná súťaž tak, ako ju požaduje Európska únia, aby sme teda mali na to zákonný podklad," priblížil. Podľa jeho slov by sa to týkalo napríklad vytipovaných informačných technológií, ktoré sú dôležité pre chod štátu.

Inštitút priameho rokovacieho konania je dôležitý aj pre stavebníctvo, skonštatoval prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. "Aj vo výstavbe, v prípade, že sú rozsiahlejšie zmeny diela, ktoré sa ukážu v priebehu výstavby, tak tam tiež je dôležité mať transparentné postupy, akým spôsobom zadávať zmeny riešenia a kde je tá hranica, kedy ešte zadať súčasnému zhotoviteľovi alebo kedy to musí byť samostatná nová súťaž," podotkol Kováčik, ktorý víta vyjasnenie postupov v podobných prípadoch.

V rámci konferencie by sa tiež mali prijať odporúčania, ako správne aplikovať hodnotu za peniaze. ÚVO spolu s Útvarom hodnoty za peniaze by mali tento týždeň diskutovať o tom, akým spôsobom sa pozerať na tému hodnoty za peniaze v rámci kontrolnej činnosti.

"Chceme sa aj v zmysle tejto konferencie a následne nášho rokovania pozrieť na to, aké je súčasné znenie zákona, ako ho máme nastavené v novele a ako sa na tú tému pozerá Útvar hodnoty za peniaze," poznamenal Hlivák.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie