Počet pracovníkov vo stavebníctve sa znižuje

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Rádio Slovensko | 12.4.2018 | 12:00 | Relácia: Rádiožurnál | Téma: Stavebné firmy 


Oto GÖRNER, moderátor


--------------------


Kým v roku 2010 pracovalo na Slovensku v stavebníctve takmer 180 tisíc ľudí, o 6 rokov neskôr 157 tisíc a ich počet sa znižuje. Vyše polovica stavbárov na robotníckych pozíciách má viac ako 45 rokov a 17% pôjde onedlho do dôchodku. Zväz stavebných podnikateľov bije na poplach. Ak to pôjde takto ďalej, na stavbách nebudú mať koho zamestnať.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Mladí ľudia nemajú záujem o stavbárske profesie. Minulý rok ukončilo stavebné odbory niečo vyše 2 200 absolventov. V systéme duálneho vzdelávania študuje iba 14 žiakov. Riaditeľ Strednej odbornej školy stavebnej v Bratislave,

Ľubomír Koval.

Ľubomír KOVAL, riaditeľ Strednej odbornej školy stavebnej v Bratislave


--------------------


No ten pokles je, dá sa povedať, trvalý a nedarí sa nám ho zastaviť. Nevieme, kde to skončí, tesára dnes už neučíme, podlahára takisto, u murárov je ten dopyt veľmi malý a veľmi ťažko napĺňame skupiny, aby sa vôbec to mohlo vyučovať.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Navyše za posledný rok zaznamenal Zväz stavebných podnikateľov odchod vyučených stavbárov do iných priemyselných odvetví za vyššou mzdou. Napríklad v automobilovej výrobe zarobia robotníci v priemere aj o 300 eur viac ako na stavbe. Prezident Zväzu, Pavol Kováčik.Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov


--------------------


Je to spôsobené predovšetkým veľkým konkurenčným bojom na trhu a opakovaným neprimeraným, predovšetkým vo verejnom sektore neprimeraným obstarávaním na najnižšiu cenu, preto aj voláme, viac kritériálnych verejných obstarávaní je zameraných na kvalitu, zameraných na skutočnú schopnosť uchádzačov.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


Kvalitní stavebníci totiž investujú do svojich technológií a vzdelávania zamestnancov. Vo verejných zákazkách ich to však diskvalifikuje, lebo nedokážu ponúknuť najnižšiu cenu. Na druhej strane štát, ako najväčší investor v stavebníctve, nemá dostatok peniazi. Hovorí štátny tajomník rezortu výstavby, Peter Ďurček, nominant SNS. Ministerstvo však, podľa neho, pracuje na spôsobe, ako obstarávať nie len za najnižšiu cenu, ale najmä, aby za vynaložené peniaze získali maximálnu kvalitu.Peter ĎURČEK, štátny tajomník rezortu výstavby /nom. SNS/


--------------------


Vytvorenie napríklad registra dodávateľov vyhradených stavieb a podobne, to sú systémy, ktoré by v budúcnosti mohli umožniť to, aby nevyhrávali verejné zákazky len najnižšie ceny.Kristína JURIČKOVÁ, redaktorka


--------------------


To by mohlo byť súčasťou nového stavebného zákona, na ktorom ministerstvo pracuje. Uviesť do života ho ale plánuje až od januára 2020. Ak nenastanú problémy.

Kristína Juričková, RTVS. 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie