Stavebníctvo: Exodus ľudí za vyššími platmi

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

STV1 | 11.4.2018 | 19:00 | Relácia: Správy RTVS | Téma: Stavebné firmy 


Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka


--------------------


Zo stavebníctva odchádzajú zamestnanci do iných odvetví. Za posledné roky už sumárne opustilo stavebný priemysel vyše 20 tisíc ľudí. Aktuálne sú lákadlom najmä vyššie mzdy, ponúkajú ich napríklad automobilky. Kým priemerný plat v priemysle ako celku už presiahol tisíc eur, v stavebníctve je to o takmer 400 eur menej.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Stavebníci majú za sebou turbulentné obdobie. Jeden rok sú v pluse, ďalší naopak v hlbokom mínuse. Ľudia jeden rok zarobia, ďalší doma čakajú na to, kedy ich zavolá firma do práce. Dostávajú tak iba časť platu. Pre stavebné firmy je čoraz ťažšie udržať ľudí, aby neodišli pracovať do fabrík.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Ak mám dostať v automobilke alebo niekde inde o 20 až 30 percent viac za v podstate menej namáhavú prácu tu na sú v prachu, na stavbe v mraze, zime a tam sú v klimatizovanej výrobnej hale, tak mnohých to proste presvedčí.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Stavebné firmy by dokázali ročne zamestnať asi 5 tisíc ľudí. Vlani zo stredných škôl vyšlo asi 2 200 absolventov stavebných odborov.Ľubomír KOVAĽ, riaditeľ SOŠ v Bratislave


--------------------


Ten pokles je dá sa povedať trvalý a nedarí sa nám ho zastaviť. Nevieme, kde to skončí. Tesára dnes už neučíme, podlahára takisto. U murárov je ten dopyt veľmi malý a veľmi ťažko napĺňame skupiny, aby sa vôbec to mohlo vyučovať.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


A to sa odráža aj na priemernom veku stavebníkov, ktorí už sa vyšplhal na 47 rokov. Zamestnanci tohto odvetvia tak patria spomedzi priemyselných odvetví medzi najstarších. Podľa stavebníkov by negatívny trend mohol zvrátiť aj štát. Ak by pri súťažiach nezohľadňovali iba najnižšiu cenu, ale aj iné kritériá, napríklad technologické riešenie.Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska


--------------------


Stavebné spoločnosti, ktoré investujú do rozvoja technológií, ktoré investujú do rozvoja vlastných zamestnancov, do školení a tak ďalej, sú logicky drahší, lebo s tým majú náklady, ako tí, ktorí to nerobia. Ale tí, ktorí to nerobia, dokážu byť lacnejší vo verejných obstarávaniach a vyhrávajú.Peter ĎURČEK, štátny tajomník Ministerstva dopravy SR /SNS/


--------------------


V tejto oblasti zrejme do budúcnosti bude naozaj potrebné zasiahnuť do systému verejného obstarávania tak, aby nebola až tak dominantná najnižšia cena pri výstavbe, ale aby sa pozeralo aj na kvalitu.Marek ZGALINOVIČ, redaktor


--------------------


Firmám by tak mohlo zostať viac peňazí aj na zvýšenie platov. V príprave sú už prvé pilotné projekty, pri ktorých by sa nezohľadnila iba cena. Zatiaľ pôjde o projektové práce. Marek Zgalinovič, RTVS.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie