Čo na to vláda?


Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

hnonline.sk | 15.11.2017 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | autor: Lucia Rusnáková | Téma: Stavebné firmy


Ciele sú v programovom vyhlásení.Vláda vyčlení na dostavbu financie


Výstavba diaľnic D1 a D3 sú prioritou vlády, ktorá je zakotvená v ich programovom vyhlásení.
Premiér Robert Fico na konci októbra vyhlásil, že vláda v druhom polroku 2018 vyčlení na dokumentáciu a prípravu dvoch zostávajúcich úsekov D3 asi 19 miliónov eur.


Podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska však Ministerstvo dopravy opäť mení priority pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest.


Kritizuje plán rezortu dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorý predstavuje, aké cesty sa majú začať súťažiť do roku 2019.


Nerovnocenný prístup k regiónom


V pláne podľa nich chýbajú nedostavané úseky diaľnic D1 a D3.


Ministerstvo bolo terčom kritiky opozície tiež za to, že uprednostňujú diaľnice na juhu Slovenska na úkor ostatných regiónov.


Podľa vlády však ide o výsledok dlhotrvajúcich snáh vo výstavbe a tiež o najkritickejšie úseky na Slovensku.


Podľa Zväzu stavebných podnikateľov sa u nás stavajú menej kvalitné diaľnice a budovy.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie