Pozvánka na misiu do Dánska

 

logo sustava povolani

logo appril com

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

dovoľujeme si Vás pozvať na podnikateľskú misu do Dánska, na pozvanie Federácie dánskeho priemyslu. Podujatie sa uskutoční v dňoch 2. až 5. novembra 2016.
Počas návštevy na Federácii bude pre účastníkov priestor na prezentáciu firmy a rokovania B2B s dánskymi partnermi. Ďalšie stretnutia s podnikateľmi je plánované v meste Aarhus, cca 150 km od Kodane. Doprava je letecky a vlakom, účastnícky poplatok 1 250 € pre členov SOPK a 1 350 pre nečlenov.

Pozvánka a záväzná prihláška sú v prílohe.

Uzávierka prihlášok je 12. októbra 2016.

 


Ing.Vladislav Oros

Senior Consultant
Head of Dept. of Foreign Relations

Bratislava Regional Chamber SCCI

Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA

Tel: +421 2 4829 1534
Mobil: +421 904 252 677
Fax: +421 2 4829 1260
web: http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie