Konzultačný deň Bulharsko

 

logo sustava povolani

logo appril com

Dovoľujeme si Vás pozvať na Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Bulharskom, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. decembra 2016 v priestoroch našej Bratislavskej regionálnej komory na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Konkrétny čas vašej individuálnej konzultácie Vám bude oznámený po zaslaní písomnej prihlášky.

Vaše otázky k danej problematike Vám počas konzultácie v trvaní cca 30 minút zodpovie riaditeľ odboru na MZVaEZ SR a bývalý zástupca veľvyslanca na Veľvyslanectve SR v Sofii Tomáš Bičan.

Pozvánka a záväzná prihláška sú v prílohe.

Prosíme zadať konkrétne otázky do prihlášky, aby ich bolo možné vopred zaslať konzultantovi na prípravu.

Uzávierka prihlášok je 29. novembra 2016.

Tešíme sa na vašu účasť.
--
Ing.Vladislav Oros

Senior Consultant
Head of Dept. of Foreign Relations

=============================================
Bratislava Regional Chamber SCCI

Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA

Tel: +421 2 4829 1534
Mobil: +421 904 252 677
Fax: +421 2 4829 1260
web: http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie