Konferencia: Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11. 10. 2018 zorganizujú konferenciu Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve. V prílohe si dovoľujem zaslať Vám pozvánku aj program konferencie.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa uvedenej konferencie a dosiaľ ste sa na ňu nezaregistrovali, prosím, aby vzhľadom na blížiace sa uzatvorenie registrácie ste sa zaregistrovali čo najskôr prostredníctvom online formulára dostupného na https://www.antimon.gov.sk/konferencia-2018/.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie