Daň z príjmu a Superodpočet - Seminár pre podnikateľov

 

logo sustava povolani

logo appril com

Vážení členovia ZSPS, dovoľujem si Vás informovať, že dňa 19.9.2018 sa uskutoční v Trnave odborný seminár pre podnikateľov na tému: Daň z príjmu a super odpočet. Je učený pre malých a stredných podnikateľov sídliacich vo všetkých regiónoch SR, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Seminár vďaka financovaniu z fondov EÚ je pre účastníkov bezplatný, za jednu spoločnosť sa seminára môžu zúčastniť až 3 zástupcovia. Na seminári sa dozviete mnoho užitočných rád, ako postupovať pri odpočte nákladov vynaložených resp. plánovaných vynaložiť na výskum a vývoj. Počet miest je limitovaný, odporúčame preto prihlásiť sa čím skôr.

Ďalšie informácie nájdete v prílohe.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie