Vytlačiť

Príloha bez názvu 00068

Interaktívne školenie v nadväznosti na novelu Zákona o e-Governmente bude zamerané najmä na:

Dátum konania: 28.marec 2018

Miesto konania: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Kód seminára: 180328

Lektori:

Mgr. Rastislav Pavlík - odborný konzultant v oblasti eGovernmentu, školiteľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES),

Mgr. Michal Belohorec – analytik, odborný konzultant a školiteľ pre oblasť eGovernmentu,

Ing. Jozef Brngál – školiteľ pre oblasť eGovernmentu

Elektronická prihláška