Vyhodnotenie súťaže 18. ročníka PCDB

Vyhodnotenie súťaže 18. ročníka PCDB bolo 8. júna 2016 na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky . Ocenenia víťazným stavbám odovzdával minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Roman Brecely a p. Anton Puškár, predseda odbornej poroty.

- Reklamný panel s logom a názvom spoločnosti Zväz stavebných podnikateľov Slovenska bol umiestnený v mieste konania vyhlásenia výsledkov súťaže.
- Ako partner súťaže ste boli uvádzaný vo všetkých periodikách vytlačených v súvislosti s 18. ročníkom súťaže PCDB.
- Zväz stavebných podnikateľov Slovenska bude uvádzaný na paneloch putovnej výstavy ocenených súťažných stavieb.
- Zástupca Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska dostal pozvanie na slávnostné vyhodnotenie súťaže.
- Finančná odmena bola udelená súťažnému návrhu v kategórii A - bytové domy s úsporným riešením bytov - bytový dom 12 b.j. Iňa.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie