EU BIM Workshop - Strategická mapa implementácie

EU BIM workshop poster2019 Názov podujatia: EU BIM Workshop

Podnázov: Strategická mapa implementácie

Základný popis:

Odborný seminár zameraný na podporu implementácie BIM vo verejnom sektore v rámci krajín EÚ

Dátum: 29. marec 2019

Čas: 9:00 - 15:00

Miesto: Incheba EXPO club, Bratislava

Organizátor:

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, BIM asociácia Slovensko, KnowledgePoint (UK), Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta STU v Bratislave, spolufinancovaný z Európskej únie.

Jazyk: Prednášky budú v anglickom jazyku

Formát podujatia:

Workshop s prezentáciou a praktickými aktivitami vedenými inštruktorom, založený na štandardných materiáloch s prispôsobením danú krajinu (t.j. miestny, národný kontext, zdroje a kontakty). Aktivity sú založené na materiáloch pracovnej skupiny EU BIM Task group, ktorá sa zameriava na implementáciu BIM do verejného sektora. V roku 2017 táto pracovná skupina publikovala BIM príručku pre EÚ.

Cieľová skupina:

Podujatie je vhodné pre všetkých účastníkov stavebného priemyslu so záujmom o využitie prínosov informačného modelovania stavieb (BIM) a virtuálnej výstavby. Cieľovou skupinou sú najmä:

 • Pracovníci z oblasti prípravy a riadenia stavieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
 • Pracovníci poverení úlohami súvisiacimi s digitalizáciou stavebníctva
 • Pracovníci zodpovední za tvorbu národnej alebo firemnej implementačnej politiky
 • Pracovníci z oblasti obstarávania so špecifickým zameraním na úlohy ktoré vedú k zvýšeniu hodnoty za peniaze.

Ciele podujatia:

 • Poskytnúť prehľad o aktivitách pracovnej skupiny EÚ BIM Task group
 • Poskytnúť prehľad o využití BIM v EÚ
 • Poskytnúť prehľad o využití BIM na Slovensku
 • Vyjasniť výhody BIM pre verejný sektor
 • Poskytnúť rámec podmienok transformácie na BIM

Obsah Workshopu:

 • Príležitosti a možnosti pre BIM
 • Digitálna infraštruktúra
 • Virtuálna výstavba
 • Benefity BIM vo verejnom sektore
 • Implementačné stratégie
 • Minimum criteria for EU BIM
 • Technické a procesné požiadavky
 • Požiadaky na ľudské zdroje
 • Prípadové štúdie

V rámci programu sú zaradené sekcie určené na prácu v skupinách:

 • Význam BIM, zodpovednosti a úlohy
 • Strategické ciele BIM
 • Implementačný plán, interné a externé faktory
 • Zdieľanie poznatkov, akčný plán

Program:

08:30 - 09:00 Registrácia
09:00 - 09:15 Otvorenie podujatia
09:15 - 09:45 Úvod do problematiky
09:45 - 10:15 EU BIM Task Group a význam BIM
10:15 - 10:35 Coffee break
10:35 - 11:30 BIM vo verejnom sektore
11:30 - 12:45 Stratégia implementácie
12:45 - 13:30 Obed
13:30 - 14:45 Rámcové kritériá a požiadavky na BIM
14:45 - 15:00 Ukončenie podujatia

Viac info a registrácia: https://www.bimas.sk/udalosti

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie