ANKETA Z DISKUSIE

MY Kysucké noviny | 22.1.2019 | Rubrika: Stretnutie so župankou | Strana: 10 | autor: (DM, RB) | Téma: Stavebné firmy

Otázka: Ako hodnotíte diskusiu a čo vás (počas nej) najviac zaujalo?
l Podobne ako pri iných stretnutiach na túto tému, prebehla aj táto konferencia štandardne. V prvom rade je potrebné povedať, že všetci spíkri hovorili veľmi kompetentne a rozumne. Podstatné je, aby sa všetky dobré myšlienky zrealizovali a dostali do praxe. Niektoré témy, ktoré sme prebrali, podľa môjho názoru nie sú v kompetencii mesta a samosprávneho kraja. Veď sme riešili napríklad diaľnice, ktoré sú v kompetencii iných orgánov. Takže napríklad primátor či predsedníčka ŽSK môžu "len" komunikovať, podporovať a vytvárať podmienky pre realizáciu, ale nemôžu rozhodnúť. A to je treba povedať. Zároveň apelujem na kompetentnosť štátnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za dopravné systémy, vzdelávanie a všetko, čo s tým súvisí.

Ján Majerský, člen prezídia Zväzu stavebných podnikateľov SR, generálny riaditeľ spoločnosti Proma.
l Najväčší čas sme sa venovali doprave, ktorá ľudí naozaj kvári. Nejde len o infraštruktúru, ale aj o integrovaný dopravný systém, ktorý už pomaličky začína fungovať. Vidíme, že práve tam treba sústrediť všetky sily a nasmerovať to na integráciu dopravy. Dôležitou témou, ktorú sme v diskusii otvorili, je situácia v okolí Čadce, ktorá je už dnes kritická. Naozaj sa približuje čas, kedy bude tá situácia katastrofálna. Kolegovia veľmi dobre podotkli, že na to sa musíme pripraviť. Musíme začať rokovať s inštitúciami, ktorých sa to týka.

Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja.
l Samozrejme, mňa osobne zaujala najviac téma dopravy. Žilina a celý Žilinský kraj je veľmi dôležitý z dopravného pohľadu. Vnímam vôľu všetkých zúčastnených, ktorí chcú pomôcť doprave. Samozrejme, všetko ide v ruka v ruke s investíciami, ktoré musia ísť či už do cestnej, ale i do železničnej dopravy. Tiež tomu vieme pomôcť tak, že budeme dobre skoordinovaní. Tu vnímam, že je veľká vôľa zo strán všetkých, ktorí sa diskusie zúčastnili. Veď ide o pomoc dopravnej situácii v kraji. Musíme ľuďom vytvoriť zmysluplnú alternatívu pre to, aby mohli prejsť do verejnej dopravy.

Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Železničná spoločnosť Slovensko.
l Som veľmi vďačný vydavateľstvu Petit Press, a. s., a komunikačnej agentúre M KREO, že zorganizovali túto konferenciu. Nás v obci Čierne zaujíma najmä doprava a financie v rámci cezhraničnej spolupráce. Nenechal som si ujsť príležitosť a v diskusii som vystúpil a priblížil neúnosnú situáciu, s ktorou sa boríme s autobusovou a osobnou dopravou na úseku Svrčinovec - Čadca. Práve tri dedinky - Skalité, Čierne a Svrčinovec, kde žije 13-tisíc obyvateľov, sa denne boria s problémami. Niekoľko rokov žiadame úpravu grafikonu na vlakovú dopravu v úseku Skalité - Čadca. Aj z tohto dôvodu som aj tu apeloval na samosprávny kraj a železnice, aby nám pomohli a najmä tie "zmenové" vlaky posilnili. Proste, aby sa ľudia mohli dostať do práce, študenti do školy a potom naspäť domov.

Pavol Gomola, starosta obce Čierne.
l Som veľmi rád, že sa u nás konajú takéto fóra. Poslanci aj starostovia majú možnosť komunikovať nielen s primátorom a predsedníčkou kraja, ale aj s predstaviteľmi železníc či Slovenskej autobusovej dopravy. Veľmi dôležitou témou bola doprava na Kysuciach. Plánované uzavretie tunela Horelica môže ovplyvniť Žilinu, a preto musí byť pripravené mesto aj kraj. Mali by spolupracovať. Kľúčovou témou bola aj integrovaná doprava. Pomaly by sme sa mali pozerať do zahraničia, ako to chodí tam. A nielen chodiť po cestách autom, ale možno využívať aj iné spôsoby dopravy. Tak, aby sa ľudia dopravili načas a efektívne. Ja sám strávim v zápchach veľa času, ktorý viem využiť inak, keď budem využívať iné spôsoby dopravy.

Denis Cáder, poslanec mesta Žilina.
l Každá diskusia je prínosná. Rovnako i dnešná. Doprava, jej problémy a vývoj v regióne či v meste sú asi to najzásadnejšie, čo momentálne riešime. Nielen otázka cestnej dopravy, ale aj iných, alternatívnych spôsobov. Toto nás s obrovským rozvojom automobilizmu začína dobiehať. Súvisí s tým aj výstavba cestnej siete či diaľnic. Zlyháva štát a dobieha to nás na regionálnej úrovni. Či už ide o samosprávny kraj, alebo o mesto. Som nastavený tak, že kde sa dá, pomôžme si sami. Ale bez vzájomnej komunikácie a tlaku na štát to nepôjde. Čakajú nás veľké výzvy. Táto konferencia síce nepriniesla odpovede a garancie na riešenie problémov, ale pomenovala veci. Bez toho, aby sa to dialo, nevieme ísť ďalej.

Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina.
l Diskusiu hodnotím veľmi kladne, pretože sa tu začínajú riešiť problémy, ktoré nás trápia či budú trápiť v budúcnosti. Som zo školstva, zaujímajú ma teda najmä jeho problémy. Uznávam však, že v rámci dopravy sú tie problémy omnoho širšie a zložitejšie. Takže školstvo nebolo tak pretraktované. Ale myslím, že to je dobrý začiatok.

Milan Valek, riaditeľ Strednej priemyselnej školy informačných technológií, KNM l Najzávažnejšou témou určite bola doprava. Ja ako riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb by som však rada uvítala aj zástupcov pre rozvoj hotelierstva a obchodu. Hovorilo sa tu totiž o duálnom vzdelávaní, ale väčšinou je to zamerané len na priemysel. Mám prehľad o tom, čo tu dnes odznelo, ale bolo zaujímavé počuť, akým smerom sa bude problematika dopravy uberať.

Ľudmila Verčimáková, riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie