Regionálne konferencie ZSPS

Vážení členovia ZSPS,

ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku organizujeme tri konferencie na tri rozličné hlavné diskusné témy. Každá z nich patrí medzi prioritné záujmové oblasti ZSPS a všetky sú aktuálne. Vedenie zväzu robí všetky potrebné kroky, aby sa našich konferenciách zúčastnili aj kompetentní zástupcovia štátnej správy.

A je len na Vašom osobnom rozhodnutí, ktorej regionálnej konferencie, alebo ktorých regionálnych konferencií sa zúčastníte.

Termíny a témy regionálnych konferencií 

REGIONÁLNA KONFERENCIA Východ

 Termín:  2. február (štvrtok) 2017 o 14,00 hod.
 Miesto:   EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 Téma:  Aktuálne témy verejného obstarávania stavebných prác

REGIONÁLNA KONFERENCIA Stred

 Termín:  7. február (utorok) 2017 o 14,00 hod.
 Miesto:   PROMA, s.r.o., Bytčická 16, Žilina
 Téma:  Regionálny rozvoj a bytová politika – príležitosti pre stavebníctvo

REGIONÁLNA KONFERENCIA Západ

 Termín:  8. február (streda) 2017 o 14,00 hod.
 Miesto:   ZSPS, Viedenská cesta 5, Bratislava
 Téma:  Stav prípravy nového stavebného zákona

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie