Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)

novostavba, Spišská Teplica, Tatranská 742

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Peter Abonyi
Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
Stavebník: GasOil engineering, a. s
Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň
Stavebné náklady bez DPH: 6,200 mil. €

Firemné sídlo spoločnosti GasOil engineering, a. s. je stavba, ktorú v rámci Slovenska možno považovať skôr za výnimku, lebo nevznikla ako produkt developera, resp. budovy na komerčný prenájom. Táto stavba má ambíciu prezentovať sa ako moderná, technicky poňatá budova v nádhernom prostredí, funkčne, dispozične a technologicky ušitá presne na mieru stavebníka (investora), reálnym obrazom spoločnosti a jej činnosti. Pracuje v nej viac ako 170 inžinierov, odborníkov v projektovaní a riadení technologických celkov pre sektory plyn, ropa a energetika. Zamestnanci, s náročnou intelektuálnou činnosťou, majú k dispozícii otvorený pracovný priestor s možnosťou využitia všetkých výhod, ktoré takýto koncept ponúka. Všetky priestory sú dostatočne presvetlené denným svetlom a v letných mesiacoch chladené efektívnou klimatizáciou, ktorá v zimných mesiacoch slúži na vykurovanie. Manažment má svoje priestory na hornom podlaží, oddelené sklenenými stenami a sprístupnené z otvorenej priechodnej galérie s výhľadom na ostatných zamestnancov firmy. Všetci zamestnanci majú možnosť relaxu na dvoch vonkajších terasách na hornom podlaží.

Nosným konštrukčným systémom administratívnej budovy je oceľový rámový skelet s dominantnými priehradovými nosníkmi a ľahkým opláštením a druhej budovy technického zabezpečenia sú to železobetónové nosné steny. Stropy administratívnej budovy sú predpäté stropné dosky a na druhej budove železobetónová stropné doska. Okná a presklené steny sú hliníkové. Strechy sú ploché s oceľovou nosnou konštrukciou.

Otvorený interiér je presklenými plochami plynule prepojený s nezastavaným exteriérom a dokonalou prírodnou scenériou, čím znásobuje estetiku a komfort prostredia, ideálneho pre koncepčnú duševnú prácu. Dominantou stavby je administratívna budova, ktorá svojím moderným ponímaním architektonického a urbanistického riešenia dobre zapadne do voľného priestranstva. Jednoduché stvárnenie členitých častí fasády tejto stavby dotvára zaujímavý moderný architektonický výraz budovy, vsadenej do ešte nezastavanej časti územia obce Spišská Teplica s krásnym výhľadom na Vysoké Tatry.

V dôsledku rozčlenenia v rámci lokality časť administratívnej budovy a taktiež z dôvodu zabezpečenia stravovania a iných spoločenských aktivít pre zamestnancov, ale aj obchodných partnerov a hostí, je táto budova prepojená uzatvoreným nadzemným mostom s tzv. stavbou technického zabezpečenia, ktorá svojím tvarom okrúhleho valca architektonicky dotvára tento nový komplex. Súčasťou tejto stavby je aj nová príjazdová cesta k tejto administratívnej budove – odbočka zo štátnej cesty cez nový priepust nad potokom k jej vonkajším parkoviskám.

Foto: Vladimír Yurkovic

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline