Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
14. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 27. 4. 2022

PROGRAM

14. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

27. apríl 2022 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1.  Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA.
I/2.  Aktuálny stav prípravy nových stavebných právnych predpisov  - zákona o výstavbe  a zákona o územnom plánovaní – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA.
I/3.  Voľné živnosti v stavebníctve - ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA.
I/4.  Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb - ústna informácia doc. Ing. Jána Slašťana, CSc.
I/5.  Informácia o liste Confederation of Builders of Ukraine.

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1.  Informácia o aktivitách prezidenta ZSPS.
II/2.  Okrúhly stôl stakeholderov projektu Zelená dohoda pre budovy.
II/3.  Prezentácia Zelenej dohody na medzinárodnom veľtrhu CONECO a RACIOENERGIA 2022.
II/4.  Bezplatné online školenia pre pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl vyučujúcich stavebné odbory.
II/5.  Rokovanie Výboru RÚZ pre vzdelávanie.
II/6.  Hĺbková, celková a zelená obnova budov - zabezpečenie kvality stavebných prác pri financovaní z verejných zdrojov.

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1.   Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS.
III/2.   Stav plnenia rozpočtu ZSPS  k 31. 3. 2022.
III/3.   Informácia o členskej základni ZSPS k 19. 4. 2022.
III/4.   Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline