Vytlačiť

PROGRAM

16. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

15. jún 2022 o 13:00.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1. Príprava novely stavebného zákona, písomná informácia + ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/2. Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/3. Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb - ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a doc. Ing. Jána Slašťana, CSc.

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta ZSPS
II/2 Informácia o aktivitách generálneho sekretára ZSPS
II/3. List Integrovaného odborového zväzu k realizácii 47. ročníka súťaže SOŠ
II/4. Súhrn najdôležitejších informácií z prebiehajúceho procesu prípravy nového programového obdobia EŠIF 2021-2027
II/5. Listy ZSPS k žiadostiam SOŠ Ivanská cesta, Bratislava
II/6. Príprava spoločného listu predstaviteľov ZSPS a ŠÚ
II/7. Výzva členom Prezídia a odborných komisií vo veci prípravy novely stavebného zákona
II/8. Príprava podpisu zmlúv k dvom medzinárodným európskym projektom

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31. 5. 2022
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 6. 6. 2022

IV. RÔZNE

IV/1 Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS