Vytlačiť

AT Nitra 2019 banner 300600pxMedzinárodný odborný veľtrh Aquatherm Nitra, veľtrh vykurovacej, klimatizačnej, ventilačnej, meracej a regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky sa bude konať v dňoch 5. – 8. februára 2019 na nitrianskom výstavisku Agrokomplex. 

Aktuálny ročník veľtrhu prinesie opäť niekoľko noviniek, ale predovšetkým oslávi 20 rokov na trhu. Stačí sa len zaregistrovať na oficiálnom webe veľtrhu, získať tak vstupenku zadarmo a prísť na veľtrh. Veľtrh je stále najvýznamnejším miestom pre stretávanie sa s potenciálnymi i existujúcimi klientmi a profesionálmi v obore technického zariadenia budov. A nielen to, stále platí, že zážitky "na vlastnú kožu" sú neprenosné ani tými najlepšími technológiami a že stretávanie sa tvárou v tvár je pre dobrý obchod absolútne esenciálne.

Veľtrh sa opäť rozrástol čo do veľkosti výstavnej plochy, tak aj do záberu sprievodného programu, a potvrdzuje tak svoju pozíciu najdôležitejšieho podujatia pre odbor TZB na Slovensku. 

Sprievodnou témou tohtoročnej štvordňovej konferencie sú „Smart výrobky a technológie pre teplo - vodu - vzduch a plyn“. Počas všetkých štyroch dní budú paralelne prebiehať aj viaceré jednodenné konferencie. V utorok usporiada spoločnosť Klimak jednodennú odbornú konferenciu TECHFORUM 2019 zameranú na prezentáciu riešení v oblasti TZB určenú pre projektantov, architektov, zástupcov developerov a ďalších stavebných odborníkov. Téme „Princípy pasívnych domov, ako spoľahlivý základ pre navrhovanie súčasných budov“ sa bude venovať konferencia organizovaná Inštitútom pre pasívne domy. Druhý deň veľtrhu bude patriť najmä primátorom a starostom a téme odpadového a vodného hospodárstva. Aktuálne možnosti podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ako ďalej v Zelenej domácnostiam, alebo ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi, aj to sú témy, ktorým sa bude venovať počas svojho seminára Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Ďalší ročník veľtrhu Aquatherm sa bude organizovať v roku 2021. Veľtrh sa organizuje vždy v pravidelných dvojročných cykloch.