Vytlačiť

Spoločné rokovanie tripartitnej Rady Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, Integrovaného odborového zväzu SR, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Asociácie priemyselných zväzov sa uskutočnilo 12. novembra 2020 o 11.00 hod. online formou:

Program rokovania:

  1. Otvorenie;
  2. Vyhodnotenie úloh z generálnej porady ministra, konanej dňa 05.12.2019
  3. Aktuálny stav prípravy stavebných predpisov;
  4. Informácia o stave prípravy materiálu „Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030;
  5. Informácia o uskutočnených kontrolách správcov BD v roku 2020;
  6. Informácia o stave v poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v roku 2020;
  7. Informácia o výzvach vyhlásených v roku 2020 na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinných domov a na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie;
  8. Informácia o vlastníckej štruktúre bytového fondu v SR k 31. 12. 2019;
  9. Diskusia a záver.