Vytlačiť

Foto: Tomáš Manina

HLASUJ CV2014 MEDIARezidenčný komplex Nová terasa, novostavba

Košice, Fatranská ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Dušan Chupáč, Ing. arch. Mateja Vonkomerová
Projektant architektonickej časti: ENTO, spol. s r. o. Košice
Projektant stavebnej časti: ENTO, spol. s r. o. Košice
Hlavní zhotovitelia: MV Staving, a. s., Metrostav SK a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Krescanko
Stavebník: eMeM, spol. s r. o.
Dozorná činnosť: ENTO, spol. s r. o. Košice
Celkové investičné náklady bez DPH: 11,12 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 10,06 mil. €
Lehota výstavby: 10/2011 – 11/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy:

Rezidenčný komplex Nová Terasa sa dostal do povedomia obyvateľov Košíc. Vysoko pozitívne ho hodnotia nielen jeho vlastní obyvatelia, ale aj predstavitelia samotného mesta Košice. V očiach predstaviteľov mesta je tento projekt jeden z najlepších, realizovaných za ostatné roky.

Je predstaviteľom unikátnej kompaktnej mestskej štvrte s pestrou urbanistickou štruktúrou a s bohatou artikuláciou exteriérových priestorov. Kvalitné ale dostupné bývanie v lokalite so špecifickou atmosférou a vďaka svojej polohe je akoby izolovaný s charakterom takmer uzavretej štvrte „gated community“, ako aj s výbornou dostupnosťou centra mesta a s dobrým dopravným napojením automobilovej dopravy, ale najmä MHD. Okrem výnimočnej architektúry s kvalitnou komplexnou realizáciou celého komplexu, sú jeho ďalšími benefitmi: dostatok zelene, funkčné vnútrobloky s nadštandardnými sadovými úpravami, ticho a žiadna tranzitná doprava. V troch bytových domoch s 5. až 9. NP je 161 1– 5-izbových bytov, ako aj 97 parkovacích miest v nich a 243 na teréne. Na najvyšších podlažiach sú viacizbové byty vyššieho štandardu s terasami a na vegetačných strechách, na nižších podlažiach byty stredného štandardu s predzáhradkami, logiami a balkónmi. K všetkým bytom prislúchajú kobky.

Každý bytový dom je jedinečný - 1. NP je poznávacím znamením domu a posledné ustúpené podlažie, reflektujúce rôzne bytové typológie, svojim stvárnením umožňuje vytvárať veľkorysé terasy a výhľady. Vnútrobloky sa stávajú centrom novej komunity, veľmi dôležitým prvkom každého príjemného bývania a zároveň chráneným miestom na malé oddychové aktivity pre deti aj dospelých - ihrisko a relaxačná zeleň s posedením. Nové detské ihrisko s tartanovým povrchom pod umelým kopcom je výrazne farebné a vďaka použitému materiálu aj bezpečné. Pozdĺž chodníkov sú lavičky ako jednoduché drevené prvky drobnej architektúry, obdĺžnikového tvaru.Stavebno-konštrukčné riešenie – monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropnými doskami, uloženými na stĺpoch, stužujúcich stenách a jadrách. Železobetónové i murované konštrukcie sú zateplené. Ústredné vykurovanie je teplovodné s nútenou cirkuláciou o tepelnom spáde 75/55 oC.

​