02/2014 Polyfunkčný dom GAGARINKA

Foto: Ing. arch. Miroslav Duchoň

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba Bratislava, Gagarinova 10a

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Miroslav Duchoň, Ing. arch. Zuzana Duchoňová, PhD.
Projektant architektonickej časti: DD Architekti s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Jozef Augustín
Hlavný zhotoviteľ: Bau3Mex a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Stanislav Batel
Stavebník: Apartmens & Gallery s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Marek Braniš
Celkové investičné náklady bez DPH: 4.5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. €
Lehota výstavby: 04/2012 – 01/2014

Trieda energetickej hospodárnosti budovy:

Napriek limitovanému pozemku komunikáciou Gagarinova ulica a kanalizačným zberačom .sa podarilo navrhnúť a realizovať stavbu, ktorá v sebe spája tri funkcie - administratívu, kultúrne aktivity galériou umenia a moderného bývania. Vznikol tak projekt, v ktorom je výrazné hmotové členenie administratívnej časti z uličných pohľadov upokojeného severnou fasádou bytovej časti, ktorá je naopak dominantná v členení zo strany vnútrobloku. Administratívna časť má 7 NP, bytová časť 6 NP. Na 1. PP je garáž s 35 parkovacími miestami, na teréne je ich 25. Počet bytov je 17, a to dvo- troj- a päťizbových. Priestory administratívy vytvárajú samostatné celky, na jednotlivých podlažiach sú čitateľné aj na fasáde predsadeným preskleným kubusom a pásovými oknami. Veľkoryso koncipovaný priestor galérie umenia je možné variabilne členiť posuvnými panelmi podľa koncepcie jednotlivých expozícií a podujatí. Moderné riešenie bývania s prevažne dvojizbovými bytmi plní funkciu pohodlného moderného bývania s veľkými lodžiami, orientovanými na južnú stranu a do vnútrobloku. Strešná záhrada nad 2. NP s plochou 374,75 m2 je oázou zelene a oddychu v nadväznosti na administratívne priestory a umožňuje aj letnú exteriérovú expozíciu galérie. Do celej budovy je bezbariérový prístupom do všetkých jej častí. Stavebno-konštrukčné riešenie – budova polyfunkčného domu je rozdelená do dvoch dilatačných celkov. Zvislé nosné konštrukcie - železobetónové, monolitické steny s otvormi a železobetónové, monolitické stĺpy. Murované steny sú nenosné, len deliace. Vodorovné nosné konštrukcie a schodiská sú železobetónové, monolitické. Exteriér je zateplený minerálnou vlnou ako kontaktný zatepľovací systém alebo prevetrávaná fasáda s obkladom z kompaktných fasádnych dosák v parteri a na presklenom kubuse administratívnej časti. Tieto dosky sú použité aj ako výplne balkónov a loggií. Vykurovanie - teplovodnou plynovou kotolňou umiestnenou v suteréne budovy. Polyfunkčný dom GAGARINKA vznikol úzkou súčinnosťou architektov a projektantov architektonického a stavebno-technického riešenia dotiahnutím do všetkých detailov a kvalitnou stavebnou realizáciou hlavným zhotoviteľom

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie