Vytlačiť

Členovia Prezídia ZSPS
vo volebnom období 2020 - 2024

kontakt PavolKovacik2

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
prezident ZSPS

spoločník
MURUS s.r.o.

kontakty OtoHornacek

Ing. Oto Hornáček
1. viceprezident ZSPS

predseda dozornej rady
HORNEX, a.s.

kontakty JanMajersky

Ing. Ján Majerský, PhD.
viceprezident ZSPS

generálny riaditeľ
Proma, s.r.o.

kontakt SinalyRobert

Ing. Róbert Šinály
viceprezident ZSPS

podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
EUROVIA SK, a.s

kontakty LadislavNemeth

Ing. Ladislav Németh

predseda predstavenstva
BALA a.s.

silhouette2

Gabriel Vjeszt, MEng.

Tender Manager
COLAS Slovakia, a.s.

kontakty viliam pitak

Ing. Viliam Piták

vedúci organizačnej zložky
HBH Projekt spol s r.o.

Macuga2

Ing. Tibor Mačuga

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Chemkostav, a.s.

kontakt DusanJasecko

Ing. Dušan Jasečko

predseda predstavenstva
Keraming a.s.

kontakty richard muller

Ing. Richard Müller

vedúci organizačnej zložky
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava

kontakt Miroslav Novosedlik

Ing. Miroslav Novosedlík

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Novosedlík, spol. s r.o.

silhouette2

Ing. RNDr. Pavel Mikuláš

predseda predstavenstva
PIO KERAMOPROJEKT a.s.

kontakty mesaros

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD

dekan
Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach

silhouette2

Ing. Martin Volčko

konateľ
STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

kontakty Branislav Lukac

Ing. Branislav Lukáč

konateľ
STRABAG s.r.o.

pucek2

Ing. Richard Púček

Riaditeľ divízie Slovensko
VÁHOSTAV - SK, a.s.