Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

MY Žilinské noviny | 1.10.2018 | Rubrika: Cesta do budúcnosti | Strana: 19 | Téma: Stavebné firmy

"Viem si predstaviť spoločnú údržbu komunikácií Slovenskou správou ciest a diaľničnou spoločnosťou. Ale pri myšlienke spojenia týchto subjektov som skeptický pre majetkové problémy týchto spoločností."

LADISLAV DUDÁŠ, podpredseda Predstavenstva NDS, a. s.

"Občanom je celkom jedno, komu cesta patrí. Vždy je mesto zodpovedné za to, že je cesta neudržiavaná alebo v zlom stave. Preto je veľmi dôležité začať uvažovať nad vytvorením mestskej organizácie, ktorá bude mať na starosti údržbu a správu všetkých komunikácií na svojom území."

IGOR CHOMA, primátor Žiliny

"Cesty sa nestavajú, doprava sa presúva na jednotky a odtiaľ na dvojky a trojky. Snažíme sa tlačiť na ministerstvo, ale zatiaľ nie je vôľa. Tvrdia, že to sú naše cesty a máme sa o ne starať. No tieto komunikácie na takú záťaž stavané neboli."

IGOR JANCKULÍK, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja

"Investície do dopravnej infraštruktúry zvyšujú investičnú a podnikateľskú atraktívnosť krajiny. Bez tejto infraštruktúry nemôžeme očakávať ďalší rozvoj Slovenska, predovšetkým jeho menej rozvinutých regiónov."

PAVOL KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

"Inštitút objektívnej zodpovednosti by pomohol aj nám, pretože kamióny môžeme vážiť len s políciou. Keď však vidíme, koľko preťažených kamiónov prejde za 24 hodín bez pokuty, je namieste, aby sa tým aj štát začal zaoberať."

Trend | 27.9.2018 | Rubrika: Príloha - V priemysle - stavebné látky | Strana: 39 | autor: Tomáš Nejedlý | Téma: Stavebné firmy

Výrobcovia stavebných látok mali vlani úspešný rok, prekvapila aj produkcia žiaruvzdorných výrobkov

Rast tržieb, zisku, počtu zamestnancov aj investícií. Jazda na vlne hospodárskeho rastu a ekonomickej prosperity sa vlani prejavila na číslach naprieč celým sektorom výroby stavebných látok. Darilo sa cementárom, betonárom, tehliarom aj výrobcom plastových okien. Mnohé firmy, vrátane najväčších hráčov, zaznamenali dvojciferný rast. Celkové tržby odvetvia z pohľadu Štatistického úradu SR sa vlani vyšplhali na 1,2 miliardy eur, čo je o jedenásť percent viac ako rok predtým. Pohľad na súhrnné tržby firiem zaradených do tohto odvetvia hovorí o ešte vyššom čísle - 1,47 miliardy eur. Prekvapenie z Číny Stavivári na Slovensku - to je najmä cementárenský priemysel a výroba betónu. Tieto dva segmenty tvoria približne polovicu produkcie aj exportu celého odvetvia. Druhým najsilnejším segmentom sa s príchodom zahraničných investorov stala produkcia plastových okien. Za ňou nasleduje výroba omietkových zmesí, izolačných materiálov či dverných zámok a pántov. Malou, ale stabilnou súčasťou odvetvia je tehliarska výroba. Najväčšie prekvapenie však vlani prišlo zo segmentu výroby žiaruvzdorných výrobkov.

Bratislava 9. septembra (TASR) - Duálne vzdelávanie, akokoľvek prospešné pre ostatný slovenský priemysel, nie je šité na mieru stavebníctvu. Aktuálne je v ňom zaradených 14 žiakov, z toho sú traja murári a traja inštalatéri. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Dodal, že na začiatku poukazovali na špecifické podmienky jeho aplikácie v stavbárskej praxi.

Za najvýznamnejšie považuje napríklad vysokú mieru najmä malých podnikov v štruktúre stavebných firiem, riziko vyplývajúce z pohybu žiakov na stavbe, čo súvisí s bezpečnosťou a zdravím pri práci. Ďalej sú to väčší rozsah požadovaných manuálnych zručností a predstavivosti, než je to v niektorých iných odboroch, či pretrvávajúci nezáujem rodičov o vzdelávanie detí v stavebných odboroch, pripomenul Kováčik. Zároveň poukázal na to, že takmer tretinu stavebnej produkcie realizujú živnostníci.

Pre stavebníctvo sa ukazuje podľa neho alternatívna cesta, a to podpora centier odborného vzdelávania. „V ktorých by žiaci nachádzali aktuálne technológie stavebnej výroby a stavebné firmy a odborníci z praxe by prichádzali, takpovediac, za nimi,“ povedal.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) v septembri ako novinky v duálnom vzdelávaní označila aj priame platby pre zamestnávateľov. Malý a stredný podnik, ktorý vzdeláva študentov v duálnom procese, môže dostať až 1000 eur na žiaka za rok. Ostatné podniky v závislosti od počtu hodín dostanú od 400 do 700 eur. „Tieto zmeny prispejú k atraktivite duálneho vzdelávania vo všeobecnosti, ale pre stavebníctvo sú tie zmeny len čiastkovými efektmi, pretože duálne vzdelávanie je stále šité na prostredie kamenných výrobných hál,“ reagoval Kováčik.

Štvrtina stavebných spoločností trpí nedostatkom pracovníkov, konštatoval šéf Zväzu stavebných podnikateľov. Z poslednej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva od analytickej spoločnosti CEEC Research vyplynulo, že väčšinu stavebných spoločností trápi aspoň čiastočný nedostatok pracovných síl, pre ktorý musia odmietať 17,1 % zákaziek. Firmy potrebujú popri profesiách ako tesár, murár, elektrikár najmä operátorov stavebných strojov.

Pravda | 25.7.2018 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 8 | autor: Martin Majerníček | Téma: Stavebné firmy

Bratislava Slovensko sa o niekoľko rokov môže výrazne zapísať do dopravnej mapy sveta. Krajinu má pretnúť nová širokorozchodná železnica, ktorá urýchli dopravu tovarov z Číny. Širokorozchodná železnica by mohla spojiť východné Slovensko s Viedňou. Slovensko má na daniach, zamestnanosti a pridanej hodnote získať miliardy eur.
Podľa plánov pôjde o jednokoľajovú elektrifikovanú trať, ktorá bude v niekoľkých miestach rozšírená pre obchádzanie protiidúcich vlakov. Preprava osôb možná nebude, trať bude konštruovaná na rýchlosť do 140 km/h. Nositeľom projektu je spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaft, ktorú založili správcovia tratí z Rakúska (ÖBB), zo Slovenska (ŽSR), z Ukrajiny (UZ) a Ruska (RZD).
Príprava novej železnice je v začiatočných fázach prípravy. V súčasnosti prebieha štúdia uskutočniteľnosti, ktorá má posúdiť opodstatnenosť projektu. Projekt vstupuje do tretej fázy štúdie, ktorou je posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
V prípade, že projekt postúpi do fázy výstavby, investor bude musieť zabezpečiť 6 až 8 miliárd eur. Aktuálne platí, že v projektovej spoločnosti má Slovensko rovnaký, teda štvrtinový podiel ako ostatné krajiny. "Projekt by mal vygenerovať daňový príjem približne 9,6 miliardy eur. Výstavba novej železnice by priniesla 642-tisíc človekorokov práce. Pre lepšiu predstavu, toto číslo sa rovná celému produktívnemu veku pre vyše 13-tisíc ľudí. Ešte lepšou správou je, že viac ako polovica dopytu po pracovnej sile by pripadla na Slovensko," informuje o výsledkoch štúdie Anton Dulak, projektový manažér Breitspur Planungsgesellschaft.

hnonline.sk | 12.7.2018 | Rubrika: Domáca ekonomika | Strana: 0 | autor: Erik Vrábel | Téma: Stavebné firmy

Niektorí výrobcovia neprijímajú ani nové objednávky.

Prekvitajúci a pretrvávajúci realitný boom na Slovensku už začína spôsobovať problémy staviteľom. Tých podobne ako v Česku začína trápiť nedostačujúce množstvo stavebného materiálu na trhu.

Výrobcovia totiž nestíhajú produkovať požadované množstvo stavebného materiálu. Firmy tak musia na tehly, tepelnú izoláciu či strešnú minerálnu vatu čakať mesiace. Niektorí predajcovia už dokonca ani neprijímajú objednávky.

"Na Slovensku je nedostatok stavebných materiálov najmä z dôvodu rýchlo rastúceho stavebníctva za uplynulý rok," tvrdí pre HN Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Podľa neho sa rýchly rast ekonomiky prejavuje aj vysokou chuťou podnikateľov i jednotlivcov investovať do výstavby developerských projektov a opráv. V sektore verejného, inžinierskeho stavebníctva je dôvodom oživenie po dvoch rokoch stagnácie.

Aj viac ako tri mesiace Čakacie lehoty sa rôznia podľa druhov dopytovaného tovaru a tiež typu zákazníkov. Veľké spoločnosti, a teda aj stáli zákazníci, majú prednosť. "Už dnes môžeme povedať, že obvyklé lehoty sú pre malých zákazníkov aj dvojnásobné, predovšetkým v západnej časti našej krajiny," tvrdí Kováčik.

pravda.sk | 22.6.2018 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 0 | autor: Martin Majerníček, Pravda | Téma: Stavebné firmy

Výstavba nultého obchvatu Bratislavy aj napriek sľubom nepokračuje požadovaným tempom. Práce akcelerujú len postupne, pričom dopravné kolóny sa spolu s opravami existujúcich ciest stupňujú a najnovšie úradujú v mestskej časti Rača.

Aktuálne je veľmi pravdepodobné, že projekt D4/R7, ktorý má v okolí hlavného mesta vytvoriť 59,1 kilometra nových ciest, nebude odovzdaný v plnom rozsahu načas. konzorcium Obchvat Nula, ktoré je zodpovedné za výstavbu a 30-ročnú prevádzku časti rýchlostnej cesty R7 v smere od Holíc pri Dunajskej Strede do Bratislavy a časti diaľnice D4 ako nultého obchvatu, tieto obavy z meškania odmieta. Naďalej vraj platí termín odovzdania ciest v roku 2020.

24hod.sk | 17.6.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy Ilustračná snímka

Bratislava 17. júna (TASR) - Zavedenie eura bolo všeobecne v stavebníctve vnímané s akýmsi zadržiavaným optimizmom, ale najmä s očakávaním lepších podmienok podnikania na zahraničnom i domácom trhu. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik v súvislosti s desiatimi rokmi od súhlasu Rady Európskej únie so zavedením eura v SR. Celkovo hodnotí euro v stavebníctve a v slovenskej ekonomike jednoznačne pozitívne.

SME | 29.5.2018 | Rubrika: Práca a vzdelávanie | Strana: 6 | autor: Jarmila Horáková | Téma: Stavebné firmy

Štvrtina stavebných spoločností trpí nedostatkom pracovníkov. O chvíľu nebude mať kto robiť

Stavebným firmám najviac chýbajú robotnícke profesie.

Pracovníci Strednej odbornej školy stavebnej na Nábreží mládeže v Nitre každoročne obehnú v okolí šesťdesiat základných škôl.
Žiakom približujú ponuku stavebných profesií, ktoré učia, ale získať nových prvákov chce sizyfovské úsilie. Týka sa to najmä učebných odborov.
"Nedarí sa nám udržať záujem o stavebné odbory. Remeslá, v ktorých sa deti učia pracovať aj rukami, sú, žiaľ, stále vnímané ako menej atraktívne. A to aj napriek tomu, že naši absolventi majú uplatnenie prakticky okamžite a často sú veľmi dobre zaplatení," hovorí riaditeľka školy Ľubica Hlaváčová.
Prečo je to tak? "Lebo v spoločnosti sme akosi zdehonestovali manuálnu prácu," dokladá riaditeľka.
Pritom táto škola počas svojho celého sedemdesiatročného pôsobenia sa nikdy neodklonila od vzdelávania študentov výlučne v tradičných stavebných profesiách, no presvedčiť rodičov, že aj dnes má remeslo "zlaté dno", je veľmi ťažké.
Z času na čas predsa len do školy nastúpia žiaci z rodín, kde sa v stavebných profesiách remeslo dedí v rodine z otca na syna. "Prichádzajú študovať rôzne stavebné odbory, aby mohli fundovane a odborne pôsobiť v rodinných stavebných firmách," konštatuje s uspokojením riaditeľka Hlaváčová.

hnonline.sk | 22.5.2018 | Rubrika: Expert | Strana: 0 | autor: kok,run | Téma: Stavebné firmy

Koniec nepovoleným stavbám, zjednodušené povoľovanie stavieb do 150 štvorcových metrov zastavanej plochy sľubuje nový stavebný zákon z dielne ministerstva dopravy a výstavby.

Po 41 rokoch by sme mali mať na Slovensku konečne celkom nový stavebný zákon. Po fiasku s predošlým návrhom, ktorý sa pripravoval v rokoch 2014 až 2016 a ktorý sa napokon zmietol zo stola, pripravuje ministerstvo dopravy a výstavby úplne novú verziu. Hlavnou novinkou je, že autori návrh rozdelili na dva samostatné celky - zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. Dôvodom je veľmi ťažká priechodnosť tejto zásadnej normy, ktorá si vyžaduje obrovský konsenzus nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Výstavba, stavby a vôbec okolité prostredie sa totiž dotýka každého.
Jedno konanie, jedno rozhodnutieZjednodušiť a urýchliť povoľovacie procesy, a to najmä pri jednoduchých a drobných stavbách, to je hlavným cieľom nových stavebných predpisov. Ministerstvo dopravy a výstavby navrhuje, aby sa stavby do 150 štvorcových metrov zastavanej plochy na dvoch nadzemných podlažiach povoľovali v zjednodušenom režime. "Ak by si niekto chcel takýto, napríklad rodinný dom, postaviť, nemal by absolvovať žiadne správne stavebné konanie, ako ho poznáme dnes," hovorí Peter Ďurček, štátny tajomník ministerstva.
Ako by to malo vyzerať? Prídete na stavebný úrad, ten posúdi súlad s územno-plánovacou dokumentáciou, dostanete kladné územné stanovisko a zadovážite si súhlas od potrebných úradov, ktoré súvisia s vodou, elektrinou, plynom a požiarnou bezpečnosťou. Potom podáte žiadosť na stavebný úrad, ktorý by vám mal podľa návrhu náhodným systémom prideliť stavebného komisára, a ten by mal posúdiť projekt, ktorý vám vypracuje projektant. Na to dostanete stavebný súhlas vo forme osvedčenia. "V takých prípadoch by sa nemalo vydávať rozhodnutie v správnom konaní," dodáva Ďurček.

Hospodárske noviny | 23.5.2018 | Rubrika: HN Expert | Strana: 15 | Téma: Stavebné firmy

VÝSTAVBA

"Stavarinu" nemožno robiť bez odbornej kvalifikácie, musí ísť o viazanú, nie o voľnú živnosť, ako je to doteraz. Je o tom presvedčený Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Jeho prezident Pavol Kováčik prezentuje myšlienky, ktoré chcú dostať do nového stavebného zákona.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie