Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Diskusná relácia za účasti prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., v ktorej sa hovorí o pálčivých ružinovských témach. Dopravná situácia, parkovanie, nová výstavba.... Koncepčné a legislatívne predpoklady riešenia týchto problémov, a to nie len v Ružinove.

Záznam relácie (28.11.2018):

http://www.tvr.sk/tvprogram/arena/arena/2018-11-28-160000

Informácia z medzinárodnej konferencie „Zadávaní zákazek podle nejlepšího poměru ceny a kvality metodou Best Value“

Vyššia kvalita predložených ponúk, lepšia úroveň poskytovaných služieb a inovatívne riešenie, ktoré môže ušetriť verejné financie. To sú základné prínosy, ktoré môže Slovenskej republike priniesť zadávanie a hodnotenie verejných zákaziek podľa metodiky Best Value. Zhodli sa na tom účastníci Medzinárodnej konferencie „Zadávaní zákazek podle nejlepšího poměru ceny a kvality metodou Best Value“, ktorú usporiadal Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) spolu s Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI) konanej dňa 19. 11. 2018 v CAMP Praha.

EUROSTAV, október 2018, str. 36-38

Verejné obstarávanie potrebuje do praxe zaviesť zmeny, ktoré zefektívnia prípravu a výstavbu dopravnej infraštruktúry na Slovensku a v Českej republike a nie len jej.  Na slovenských a českých verejných obstarávateľov ešte stále čaká viacero reálnych krokov a riešenie dlhodobých nedostatkov pri príprave a realizácii verejných súťaží. Od ďalšieho progresu v tejto oblasti sa bude významne odvíjať aj vývoj v slovenskom a českom stavebníctve a úspešnosť významných infraštruktúrnych projektov s vplyvom na celú spoločnosť.

Hospodárske noviny | 29.11.2018 | Rubrika: Firmy & Financie | Strana: 9 | autor: Vladimíra Púpavová | Téma: Stavebné firmy

PRIESKUM

Bratislava - Stavebníctvu sa darí, ale vo firmách chýbajú ľudia. Potvrdzuje to novembrový prieskum Štatistického úradu, podľa ktorého 32 percent opýtaných firiem hlási veľké problémy s pracovnou silou. Potvrdzuje to aj kvartálna analýza, ktorú pripravila analytická spoločnosť CEEC Research.

Až 98 percent riaditeľov stavebných spoločností označuje za najväčšiu "brzdu stavebníctva" nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Tesne za zamestnancami sa umiestnila nekvalitná a komplikovaná legislatíva. "Faktormi, ktoré najviac brzdili rozvoj stavebníctva, bola nekvalitná legislatíva, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, termínové a cenové turbulencie na trhu stavebných materiálov, korupcia v stavebníctve, dlhé lehoty na prípravu stavieb, v menšej miere nedostatok verejných a privátnych zákaziek," potvrdzuje hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká. Nový stavebný zákon, ktorý nadobudne účinnosť od nového roka, by mal podľa ministerstva skrátiť dĺžku tendrov a zároveň znížiť priestor na korupciu. Sektor by mal udržať tempo "Momentálne sa nachádzame v období, keď doznieva boom stavania rezidenčných projektov a zároveň sa stavia viacero infraštruktúrnych projektov. Pravdepodobne preto prieskum ukázal prevahu projektov v infraštruktúre," konštatuje analytik UniCredit Bank Slovakia Ľubomír Koršňák. Podľa viacerých odhadov by malo stavebníctvo v tomto roku vzrásť o viac ako šesť percent. Jeho ťahúňom budú objednávky od privátnych investorov. "Pozitívny vývoj by si malo stavebníctvo udržať aj v roku 2019, keď však dôjde k spomaleniu tempa rastu na 3,5 percenta, a rovnako by malo byť ťahané súkromným sektorom," hovorí Karolína Ducká.

teraz.sk | 11.11.2018 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Podľa informácií zväzu firmy medzi faktory, ktoré obmedzujú rast stavebnej produkcie, radia najmä finančné obmedzenia, nedostatok zamestnancov a nedostatočný dopyt.

Bratislava 11. novembra (TASR) - Za nedostatkom stavebných kapacít pre bytovú výstavbu sa môže skrývať fakt, že ceny stavebných prác, aj v bytovej oblasti, jednoducho stúpajú. A na stavebnom trhu je čoraz ťažšie nájsť pre túto oblasť lacnejšie firmy. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.

Nahráva tomu aj skutočnosť, že podiel na oprave a údržbe bytového fondu sa pohybuje v rozmedzí 25 % až 29 % a časť stavebných kapacít sa presúva tam, doplnil. O cene stavebných prác prezident ZSPS povedal, že v priemere od začiatku roka medziročne vzrástli. "Ceny stavebných prác sa v poslednom období len doťahujú na úroveň ostatných výrobných sektorov. Dá sa preto zodpovedne predpokladať ich ďalší prirodzený rast," konštatoval s tým, že ceny materiálov v priemere medziročne stúpli o približne 4,5 % a je predpoklad, že budú ďalej rásť.

Podľa informácií zväzu firmy medzi faktory, ktoré obmedzujú rast stavebnej produkcie, radia najmä finančné obmedzenia, nedostatok zamestnancov a nedostatočný dopyt, nedostatok stavebného materiálu len z časti. "Z hodnotenia súčasnej celkovej úrovne objednávok v stavebníctve, na základe informácií zo Štatistického úradu SR a členov ZSPS, vyplýva, že 22 % respondentov ju označilo za nedostatočnú, a teda z celoslovenského hľadiska nemôžeme hovoriť o prehrievaní, aj keď v niektorých regiónoch takáto situácia môže nastať," uviedol prezident zväzu Kováčik.

V diskusii o novostavbách spolumajiteľ developera ITB Development Ivan Rolný počas Realitného fóra (7.11.) v Bratislave povedal, že v súčasnosti nie je prehriatie v oblasti cien bytov, ale skôr stavebných kapacít. "Keď chceme začať s výstavbou nového projektu, máme problém osloviť stavebnú firmu s voľnými kapacitami, ktorá v priebehu pár mesiacov ide do projektu a začne s výstavbou," konštatoval Rolný s tým, že takéto firmy majú záujem stavať haly alebo štátne objednávky. Ak prídu na trh nové projekty, bude ich cena už obsahovať náklady za poplatok za rozvoj a ceny stavebných prác, ktoré za posledný rok výrazne stúpli.

V súvislosti so stavebnými kapacitami citovala v aktuálnej kvartálnej analýze slovenského stavebníctva za 3. štvrťrok 2018 spoločnosť CEEC Research riaditeľa spoločnosti Hochtief SK Miroslava Beku. "Pri výkonoch v tomto roku už stavebné firmy pociťujú nedostatok kapacít, čo sa v nasledujúcom roku ešte viac prejaví, a stavebné spoločnosti, dodávatelia materiálu a mechanizmov sa budú musieť vyrovnať s týmto stavom," uviedol riaditeľ Beka.

24hod.sk | 3.11.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Za prvé tri kvartály tohto roka zistil Inšpektorát práce Bratislava 2225 porušení právnych predpisov, z toho v stavebníctve 121. TASR o tom informoval hovorca 

Bratislava 3. novembra (TASR) - Za prvé tri kvartály tohto roka zistil Inšpektorát práce Bratislava 2225 porušení právnych predpisov, z toho v stavebníctve 121. TASR o tom informoval hovorca inšpektorátu Marek Heinrich.

"V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) bol najčastejšie porušený, a to 513-krát, zákon o BOZP," uviedol. Konkrétne, že zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, či prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom a podobne, uviedol hovorca.

Na druhom mieste bola 49-krát porušená povinnosť zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca. Na treťom mieste bola 28-krát porušená povinnosť zamestnávateľa zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom.

V pracovnoprávnych vzťahov bol najčastejšie - 56-krát porušený Zákonník práce, a to povinnosť o časovej evidencii práce zo strany zamestnávateľa. Na druhom mieste bol 40-krát porušený paragraf o tom, že zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby, pokračoval Heinrich. Na treťom mieste je 35-krát porušený paragraf o skončení pracovného pomeru.

"Sociálna komisia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska sa bude zaoberať aj týmito zisteniami Inšpektorátu práce Bratislava a navrhne pre Prezídium ZSPS a členské spoločnosti príslušné opatrenia," reagoval prezident zväzu Pavol Kováčik.

Cieľom zväzu je podľa neho syntéza predpisov o BOZP do jedného predpisu a odstránenie stretu záujmov na stavbách v rámci výkonu BOZP. Ďalej je to znižovanie administratívneho zaťaženia zamestnávateľov v systéme BOZP, ale súbežne s efektívnejším výkonom a motiváciou k dodržiavaniu bezpečnosti a právnych predpisov v praxi.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

sme.sk | 24.10.2018 | Rubrika: Ekonomika / Slovensko | Strana: 0 | autor: Martina Raábová | Téma: Stavebné firmy

Štvrtina by svoju prácu najradšej zmenila.

BRATISLAVA. Slovenským stavbárom sa nedarí tak dobre ako zahraničným. Takmer štvrtina pracovníkov v stavebnom sektore sa za posledný rok zadlžila, aby pokryla bežné výdavky v domácnosti.

Navyše, v porovnaní so zahraničnými pracovníkmi majú slovenskí stavbári problém aj s platením svojich záväzkov. Stavbári na Slovensku mali v priemere za uplynulý rok nezaplatené záväzky vo výške ôsmich mesačných platov.

Pri priemernej hrubej mzde v stavebníctve, ktorá podľa portálu Profesia dosahuje 1248 eur, tak nezaplatené dlhy stavebníkov po splatnosti môžu byť vo výške takmer 10-tisíc eur.

Prieskum medzi stavebníkmi uskutočnila spoločnosť Kruk, ktorá sa zameriava na správu a vymáhanie pohľadávok. Viac ako tisíc stavbárov, ktorí sú zamestnaní na pracovný pomer alebo sú živnostníkmi, odpovedali na otázky o svojej finančnej situácii.

24hod.sk | 24.10.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Mnohé problémy vo verejnom obstarávaní aj v stavebníctve nespôsobili nepružné zákony, ale predovšetkým nedostatočná odborná príprava a spôsobilosť obstarávateľov ...

Bratislava 24. októbra (TASR) - Mnohé problémy vo verejnom obstarávaní aj v stavebníctve nespôsobili nepružné zákony, ale predovšetkým nedostatočná odborná príprava a spôsobilosť obstarávateľov a nekvalitná príprava obstarávaní. Pre TASR to povedal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik o prijatej novele zákona o verejnom obstarávaní. Ocenil, že priniesla zjednodušenie procesov a boli do nej zapracované aj mnohé pripomienky zväzu.Podľa Kováčika pomôže doplnenie vzdelania a odborná príprava obstarávateľov jednotlivých súťaží. Na utorňajšej (23.10.) konferencii Posúvame hranice verejného obstarávania k jednoduchosti predstavil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zámer zákona o Komore verejného obstarávania ako samosprávnej stavovskej organizácie.V minulosti bolo možné obstarať stavebné práce aj prostredníctvom elektronického trhoviska a ZSPS vysvetľoval ÚVO, že stavebné práce a služby nemajú povahu jednoduchých dodávok, nie je možné ich obstarávať prostredníctvom takéhoto trhoviska. "Sme radi, že sa toto obmedzenie dostalo aj do nového zákona," konštatoval. Stavebné práce majú komplexný charakter, nemajú povahu jednopoložkového úkonu alebo služby, treba ich posudzovať vždy individuálne a komplexne v jednotlivej ponuke.Kováčik zdôraznil, že je nutné posudzovať pomer medzi cenou a ponúkanou kvalitou, na čo existujú metodiky známe v zahraničí. Ako príklad uviedol metodiku tzv. best value, ktorá je návodom, ako prejsť od zámeru až po výber uchádzača vo viackriteriálnom hodnotení.Novelu zákona o verejnom obstarávaní schválil parlament 16. októbra.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

SME Ekonomika, 4.10.2018

Podporu budú mať najmä projekty s prínosom nielen na úrovni členského štátu, ale rovnako celej EÚ.

BRATISLAVA. Rozpočet Európskej únie (EÚ) na roky 2021 až 2027 prinesie zmeny, ktoré ovplyvnia aj sektor stavebníctva. Obmedzí sa financovanie projektov zo spoločného finančného rámca krajín EÚ.

Preto bude potrebné do investícií viac zapojiť verejné zdroje na úrovni jednotlivých štátov. Počíta sa aj so súkromným kapitálom.

Médiá o tom informoval Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Efektívna dostavba diaľnic

Podporu budú mať najmä projekty s prínosom nielen na úrovni členského štátu, ale rovnako celej EÚ.

"Kľúč pre výber správnych investícií je nesmierne dôležitý.Niet pochýb, že súkromný sektor a odborné zväzy by sa mali tiež podieľať na stratégii spočívajúcej v dlhodobom predinvestičnom plánovaní," uviedol prezident zväzu Pavol Kováčik s tým, že stabilné prostredie znižuje riziko podnikania.

Podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska má byť prioritou efektívna dostavba diaľnic, rýchlostných ciest, modernizácia kľúčových železníc spolu s ďalšími opodstatnenými infraštruktúrnymi projektmi.

Slovenskí stavební podnikatelia apelujú na potrebu dlhodobej systematickej prípravy pred začatím stavebných prác.

"Stavebné investície na Slovensku nedosahujú výkonnosť západnej Európy. Aj po zohľadnení cenovej úrovne zaostávame dokonca i v porovnaní s niektorými štátmi východnej Európy," konštatuje zväz.

Podpriemerné investície

Diskusia o verejných infraštruktúrnych projektoch sa musí podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska popri diaľniciach zameriavať aj na ďalšie priority.

"Ako uvádza národný investičný plán SR do roku 2030, v železničnej a leteckej doprave investujeme menej ako priemer EÚ. Napríklad, pre najväčšie slovenské letisko v Bratislave odhaduje dokument potrebu dodatočných investícií 250 miliónov na najbližších desať rokov," pripomína.

Modernizovať treba úseky železničnej infraštruktúry v rámci transeurópskej siete TEN-T. Ide napríklad o trať od Bratislavy cez Žilinu, Košice až po Čiernu nad Tisou, v prípade ktorej sa počíta so zvyšovaním rýchlosti.

"Pred spustením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je projekt nákladnej širokorozchodnej železnice z Košíc. Podporil ho premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) ako súčasť rastúcej obchodnej výmeny medzi Európou a Áziou," uvádza Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Jeho prezident Kováčik prisľúbil, že zväz je pripravený poskytnúť odbornú, technickú a legislatívnu súčinnosť.

teraz.sk | 2.10.2018 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Zmena by mohla podľa Hliváka spočívať napríklad v tom, že by bolo možné vyriešiť situáciu vo vopred definovanom prechodnom období.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Súčasná právna úprava priamych rokovacích konaní nedáva veľa možností Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a je nedostačujúca. Uviedol to predseda úradu Miroslav Hlivák na utorkovej konferencii na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň dodal, že by malo byť umožnené riešiť vzniknutú situáciu v akomsi prechodnom období. Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie (EK) a partnerských úradov z krajín V4. Podľa Hliváka sú priame rokovacie konania problémom, ktorý trápi všetky členské krajiny. "Prichádzame na to, že úprava, ktorá je na pôde Európskeho parlamentu prijatá, ktorou sa riadime, nám príliš veľa možností nedáva," skonštatoval šéf ÚVO. Ambíciou konferencie je podľa neho vyvinúť iniciatívu na zmenu právnej úpravy alebo príslušnú zmenu právneho postupu voči členským krajinám spoločne s ostatnými štátmi V4. Dôvodom sú regionálne špecifiká v tejto oblasti.

Zmena by mohla podľa Hliváka spočívať napríklad v tom, že by bolo možné vyriešiť situáciu vo vopred definovanom prechodnom období. "Umožní sa v prechodnom období, aby ten systém fungoval ďalej a súčasne sa môže urobiť verejná súťaž tak, ako ju požaduje Európska únia, aby sme teda mali na to zákonný podklad," priblížil. Podľa jeho slov by sa to týkalo napríklad vytipovaných informačných technológií, ktoré sú dôležité pre chod štátu.

Inštitút priameho rokovacieho konania je dôležitý aj pre stavebníctvo, skonštatoval prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. "Aj vo výstavbe, v prípade, že sú rozsiahlejšie zmeny diela, ktoré sa ukážu v priebehu výstavby, tak tam tiež je dôležité mať transparentné postupy, akým spôsobom zadávať zmeny riešenia a kde je tá hranica, kedy ešte zadať súčasnému zhotoviteľovi alebo kedy to musí byť samostatná nová súťaž," podotkol Kováčik, ktorý víta vyjasnenie postupov v podobných prípadoch.

V rámci konferencie by sa tiež mali prijať odporúčania, ako správne aplikovať hodnotu za peniaze. ÚVO spolu s Útvarom hodnoty za peniaze by mali tento týždeň diskutovať o tom, akým spôsobom sa pozerať na tému hodnoty za peniaze v rámci kontrolnej činnosti.

"Chceme sa aj v zmysle tejto konferencie a následne nášho rokovania pozrieť na to, aké je súčasné znenie zákona, ako ho máme nastavené v novele a ako sa na tú tému pozerá Útvar hodnoty za peniaze," poznamenal Hlivák.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie