Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Hospodárske noviny | 8.3.2019 | Rubrika: Firmy & Financie | Strana: 9 | autor: Radovan Jankovič | Téma: Doprastav

O dokončenie rozostavanej diaľnice pri Žiline už prejavil záujem Váhostav. Šéf diaľničiarov si pochvaľoval Skansku.

Chn Bratislava - Krízová situácia na Višňovom bude stáť veľa. Rozviazanie zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a združením firiem Dúha a Salini Impregilo zabolí predovšetkým štátnu kasu. Okrem toho, že sa predraží výstavba, Slovensku reálne hrozí aj prepadnutie eurofondov. Ministerstvo dopravy to tak dramaticky nevidí - rozviazanie zmluvy označilo za dobrú správu a ubezpečuje, že eurofondy stíhame využiť.
Lacné riešenie je vylúčené Diaľničiari ešte nevedia, o koľko sa Višňové predraží, no podľa odborníkov sú v hre stámilióny. "Zatiaľ nepoznáme cenu dohody s odchádzajúcim zhotoviteľom a treba sa pripraviť na to, že nový zhotoviteľ pri nastavovaní ceny zohľadní prevzatie záruk po predchodcovi," hovorí Rastislav Cenký, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo.
Podľa analytika vývoj na stavbe ohrozuje aj vyrovnaný štátny rozpočet. Nevylučuje, že celkový účet za Višňové sa priblíži k sume zo štátnej expertízy spred siedmich rokov. Vtedy štát odhadoval stavebné náklady až na 898 miliónov eur, no uchádzači o zákazku ponúkli polovičné až tretinové ceny.
"Určite to už za 400 alebo 450 miliónov eur nepostavíme. Situácia sa od roku 2014, keď NDS vysúťažila túto sumu, výrazne zmenila. Okrem iného treba zohľadňovať aj infláciu a značný nárast cien v stavebníctve," povedal pre HN prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Realistický odhad je podľa neho v rozmedzí 700 až 800 miliónov eur.
O tom, koľko peňazí poputuje na stavbu zo štátnej kasy, rozhodne tempo investora a nových stavbárov. Dôležitým míľnikom je rok 2023. Ak sa Slovensku dovtedy nepodarí diaľnicu dokončiť, príde o zazmluvnené eurofondy a celú stavbu zaplatí z vlastného vrecka. "Som si takmer istý, že takýmto postupom v roku 2023 diaľnica dokončená nebude," myslí si Kováčik. Záujem Váhostavu Ako tvrdí Cenký, štát bude v nasledujúcich mesiacoch pracovať na potrebnej dokumentácii a novej súťaži, čo podstatne skráti čas na samotnú výstavbu. Navyše, diaľničiari oficiálne nemajú žiadnu inú možnosť, ako vyhlásiť štandardnú verejnú súťaž, do ktorej sa budú prihlasovať firmy. Priame rokovanie s vybranými firmami totiž zákon pri takýchto zákazkách neumožňuje, upozornil HN Jaroslav Lexa z Inštitútu verejného obstarávania.
Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin napriek tomu na tlačovej konferencii vo Višňovom spomenul stavebnú firmu Skanska. O Višňové však otvorene prejavil záujem zatiaľ len Váhostav. "V prípade, že bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, spoločnosť VáhostavSK predloží do súťaže svoju ponuku. O nové zákazky sa spoločnosť zaujíma aj preto, aby naďalej dokázala riadne a včas plniť všetky svoje záväzky zo schváleného reštrukturalizačného plánu," povedal pre HN mediálny zástupca spoločnosti Tomáš Halán. Spoločnosť Doprastav zatiaľ záujem nevylúčila, rozhodne sa až po preštudovaní dokumentácie. Na účasť v tendri sa HN pýtali ďalších štyroch stavebných firiem, no do uzávierky nereagovali.

409 MILIÓNOV EUR bola pôvodná zmluvná cena na výstavbu diaľničného úseku pri Žiline.

Foto popis| Dokončenie diaľničného úseku by podľa odborníkov mohlo stáť o 400 až 800 miliónov eur viac, ako štát pôvodne počítal.
Foto autor| SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL

Pravda | 9.2.2019 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 9 | autor: Martin Majerníček | Téma: Stavebné firmy

Bratislava, Žilina Výstavba diaľničného tunela Višňové pri Žiline sa takmer úplne zastavila. Stav trvá už niekoľko týždňov. Diaľničiari zriadili medzinárodnú komisiu, ktorá má riešiť spory. Úlohou komisie však nie je vyriešiť nevyhovujúci stav rýchlosti výstavby. S riešením má prísť štát do konca februára.

"Denné nasadenie je medzi 40 až 70 pracovníkmi," povedala o tohtotýždňových pracovných kapacitách na stavbe Michaela Michalová, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). K akcelerácii prác nedošlo. Na stavbe by malo pracovať niekoľko stoviek zamestnancov. Počas celého januára sa denne na stavbe pohybovali pracovníci, ktorých bolo možné počítať v desiatkach.

Zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové je talianska spoločnosť Salini Impregilo spolu so slovenskou firmou Dúha. Spory medzi zhotoviteľom a investorom, ktorým je NDS, od 28. januára pomáha riešiť medzinárodná komisia.

pravda.sk | 27.1.2019 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 0 | autor: Martin Majerníček, Pravda | Téma: Stavebné firmy

Vodiči sa kritickému úseku pod Strečnom tak skoro nevyhnú. Výstavba diaľničného úseku D1 južne od Žiliny Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové má vážne trhliny. Zhotoviteľ, ktorý mal diaľnicu odovzdať na konci tohto roka, mešká so stavbou najmenej jeden rok. Tunel je už prerazený, meškanie sa však môže zväčšiť, keďže ruch na stavbe ustal.

Štát sa pripravuje na krízové riešenie, podľa ktorého úsek dostavia niekto iný. Stavbári si myslia, že diaľnicu stále môže dokončiť súčasný zhotoviteľ, ktorým je konzorcium firiem Salini Impregilo a Dúha.

"Pokiaľ by sa na stavbe výrazne zlepšila vecná odborná komunikácia medzi objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom, ktorú zmluva o diele na báze zmluvných podmienok žltý fidic (naprojektuj a postav, poz. red.) vyžaduje, je podľa môjho názoru možné úspešne dielo dokončiť so súčasným zhotoviteľom," povedal Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Podľa jeho slov je talianska vedúca firma konzorcia Salini Impregilo skúsenou spoločnosťou, ktorá má vo svete za sebou realizáciu niekoľkých diaľničných projektov.

Napriek tomu na 13,5 kilometra dlho úseku aktuálne pracuje len hŕstka robotníkov. "Zhotoviteľ na stavbe vykonáva práce v tuneli s obmedzenými kapacitami (denná zmena asi 20 pracovníkov a nočná zmena 12 pracovníkov). Práce mimo tunela prebiehajú na 3-4 stavebných objektoch s asi 30 pracovníkmi," hovorí Michaela Michalová, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti.

Pravda | 26.1.2019 | Rubrika: Titulná strana | Strana: 1 | autor: Martin Majerníček | Téma: Stavebné firmy

Bratislava, Žilina Vodiči sa kritickému úseku pod Strečnom tak skoro nevyhnú. Výstavba diaľničného úseku D1 južne od Žiliny Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové má vážne trhliny. Zhotoviteľ, ktorý mal diaľnicu odovzdať na konci tohto roka, mešká so stavbou najmenej jeden rok. Tunel je už prerazený, meškanie sa však môže zväčšiť, keďže ruch na stavbe ustal.

Štát sa pripravuje na krízové riešenie, podľa ktorého úsek dostavia niekto iný. Stavbári si myslia, že diaľnicu stále môže dokončiť súčasný zhotoviteľ, ktorým je konzorcium firiem Salini Impregilo a Dúha.

"Pokiaľ by sa na stavbe výrazne zlepšila vecná odborná komunikácia medzi objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom, ktorú zmluva o diele na báze zmluvných podmienok žltý fidic (naprojektuj a postav, pozn. red.) vyžaduje, je podľa môjho názoru možné úspešne dielo dokončiť so súčasným zhotoviteľom," povedal Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Podľa jeho slov je talianska vedúca firma konzorcia Salini Impregilo skúsenou spoločnosťou, ktorá má vo svete za sebou realizáciu niekoľkých diaľničných projektov.

Napriek tomu na 13,5 kilometra dlhom úseku aktuálne pracuje len hŕstka robotníkov. "Zhotoviteľ na stavbe vykonáva práce v tuneli s obmedzenými kapacitami (denná zmena asi 20 pracovníkov a nočná zmena 12 pracovníkov). Práce mimo tunela prebiehajú na 3-4 stavebných objektoch s asi 30 pracovníkmi," hovorí Michaela Michalová, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti.

STV1 | 22.1.2019 | 16:00 | Relácia: Správy RTVS | Téma: MDV SR


Jana MAJESKÁ, moderátorka
--------------------
Rezort dopravy pripúšťa, že vymení zhotoviteľa diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové. Meškanie stavby je podľa ministra Árpáda Érseka neúnosné a na stavbe ubúdajú pracovníci. Ministerstvo je po odstúpení od zmluvy odhodlané súdiť sa s konzorciom.

Martin PRÔČKA, redaktor
--------------------
Tunel Višňové prerazili robotníci minulý rok v septembri. Kým prerazenie tunela sprevádzali oslavy, teraz na stavbe diaľnice pracuje len hŕstka robotníkov. Ministerstvo dopravy ich na stavbe narátalo presne 31. Pracovať by však malo približne 500 ľudí.

Árpád ÉRSEK, minister dopravy a výstavby SR /Most-Híd/
--------------------
Hľadáme taký spôsob aby sa táto, tento diaľničný úsek dokončil do obdobia, to je roku 2023. Kým sú európske fondy. Čiže aj skôr by som chcel, aby sa dokončila, robíme všetky kroky pre to, lebo sa potvrdzuje, že táto spoločnosť to nevie dokončiť.

Martin PRÔČKA, redaktor
--------------------
Diaľničný úsek majú podľa zmluvy vybudovať do konca roka 2019. Práce však oproti plánu už teraz meškajú približne rok. Ministerstvo dopravy pripúšťa, že odstúpi zo zmluvy s konzorciom. V horšom prípade je ochotné sa s ním aj súdiť.

Árpád ÉRSEK, minister dopravy a výstavby SR /Most-Híd/
--------------------
Keď dôjde k tomu, že sa budeme súdiť, nech sa páči, sme pripravení.

Martin PRÔČKA, redaktor
--------------------
Podľa štatistík ministerstva už ubehlo 78 percent času na výstavbu projektu. Spoločnosť však zatiaľ vyčerpala len približne 40 percent finančných prostriedkov. Ministerstvo preto uvažuje, že projekt odovzdá inej firme. Odborník je voči takémuto riešeniu mierne skeptický.

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Tých riešení je niekoľko, pokiaľ sa jedná o riešenie formou vypovedania zmluvy a uzatvorenia zmluvy s novým dodávateľom, treba povedať, že sa jedná o technicky aj finančne jeden z najväčších projektov na Slovensku a Slovensko s ním nemá dostatočné skúsenosti.

Martin PRÔČKA, redaktor
--------------------
Na vyjadrenie konzorcia Salini Impregilo a Dúha čakáme. O tom, ako ďalej postupovať, podľa ministerstva definitívne rozhodnú do konca februára. Martin Prôčka, RTVS.

Dopravní fórum 2018, magazín Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, str. 17.

Na české a i slovenské investory jako i na ostatní účastníky investičního procesu stále čeká několik reálných kroků a řešení dlouhodobých nedostatků při přípravě a realizaci veřejných projektů, dopravní infrastrukturu nevyjímaje. Od dalšího progresu v této oblasti se významně odvíjí vývoj v českém a slovenském stavebnictví jako i úspěšnost významných infrastrukturních projektů s vlivem na celou společnost.

Stavebnictví je nadále jednou z nejdůležitějších oblastí veřejných zakázek z pohledu počtu i finančního objemu vypisovaných soutěží, a současně také nejkomplikovanější. Proces od přípravy projektu až po jeho realizaci trvá několik let a dnes je snad všem zainteresovaným, včetně kontrolních orgánů zřejmé, že není možné v takovýchto veřejných soutěžích jednoduše aplikovat mechanizmy a kritéria fungující u pořizování zboží anebo méně náročných služeb. Svědčí o tom kupříkladu skutečnost, že po téměř roce vytrvalé práce a argumentování slovenského Zväzu stavebných podnikateľov byl do schválené novely zákona č. 343/2015 O verejnom obstarávaní s účinností od 1.1.2019 zakomponován zákaz zadávání projektových a stavebních prací přes elektronické tržiště.

Kvalita provedené veřejné práce je podmíněná kvalitou, s jakou si veřejní investoři vybírají své dodavatele, tedy tím, jak v praxi funguje uplatňování příslušných zákonů včetně judikatury, metodických usměrnění a zejména zvyklostí. Simplifikace zadávacího procesu a také přehnané požadavky kontrolních orgánů na transparentnost a nediskriminačnost zadávacích podmínek vedou ve svém důsledku k „vítězství“ málo kompetentních uchazečů v procesu investiční přípravy a výstavby (projekt, inženýring, zhotovitel, dozor), mnohdy k podprůměrné kvalitě dodaných služeb, ale i dalším negativním důsledkům, jako jsou průtahy v realizaci investičních projektů v řádech let a díky negativní publicitě i degradaci dobrého jména a profesionality inženýrského stavebnictví v očích veřejnosti. Setrvávání na těchto principech již mělo na svědomí fatální důsledky v podobě kolapsu stavebních objektů anebo ztrát na lidských životech u některých stavebních projektů v ČR i SR. V lepších případech si konzervujeme průměrnost návrhů technického řešení, kvality realizace a ekonomiky životního cyklu projektu. Pozitivním krokem je, že se klíčoví investoři v uplynulém roce posunuli od slovních proklamací k prvním snahám o hlubší změny v přístupu k zadávacímu procesu, a to zejména v ČR. Na Slovensku v praktické aplikaci systémoví investoři postoupili bohužel málo, resp. pouze v rovině kosmetických změn, které nepřinesou potřebnou kvalitativní změnu.

24hod.sk | 26.12.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Stavebná produkcia sa za 10 mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 zvýšila o 8 %. Je predpoklad, že prekročí za celý rok 2018 hranicu 5 miliárd eur. Pre ...Ilustračné foto. Foto: TASRBratislava 26. decembra (TASR) - Stavebná produkcia sa za 10 mesiacov roku 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 zvýšila o 8 %. Je predpoklad, že prekročí za celý rok 2018 hranicu 5 miliárd eur. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.Nárast nastal predovšetkým v oblasti pozemných stavieb. V rámci Slovenska tvoria práce v pozemnom staviteľstve 60 % a inžinierske stavby 40 %. "Stavebné práce na opravách a údržbe zostávajú na rovnakej úrovni v porovnaní s rokom 2017 a dosiahnu objem približne 1,25 miliardy eur," povedal.ZSPS očakáva v roku 2019 mierny rast približne na úrovni 3 %. Podľa stavebných podnikateľov pretrváva dlhodobo neuspokojivé tempo novej bytovej výstavby. Zvyšuje sa neistota v pripravenosti nových veľkých infraštruktúrnych projektov, najmä cestnej a železničnej infraštruktúry, kde je problémom príprava, ako aj verejné obstarávania dodávateľov.Podľa šéfa ZSPS vládol v roku 2018 opatrný optimizmus po rokoch veľmi malej ziskovosti pod úrovňou rentability. "V súčasnosti dosahovaná priemerná ziskovosť v stavebníctve okolo 3 až 5 % je v porovnaní s inými odvetviami naďalej nízka a len veľmi obmedzene umožňuje stavebným a projektovým firmám investovať do inovácií a nových technológií," priblížil.
Napriek relatívnemu dostatku zákaziek na trhu pretrváva ostrý konkurenčný boj, najmä z dôvodu neistoty vývoja v ďalších rokoch. "Toto platí predovšetkým vo verejných infraštruktúrnych projektoch pre chýbajúci realistický a záväzný plán," uzavrel Kováčik.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

pravda.sk | 23.12.2018 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 0 | autor: Martin Majerníček, Pravda | Téma: Doprastav

Šéf Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik tvrdí, že španielsky koncesionár, ktorý koordinuje výstavbu obchvatu Bratislavy, po uzatvorení zmluvy so štátom zásadným spôsobom prepracoval projektové dokumentácie s cieľom zlacniť technické riešenia. Problémy sú aj na ďalších úsekoch diaľnic, ktoré sú vo výstavbe. Za ťažkosti na úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline nie je podľa Kováčika zodpovedný len samotný zhotoviteľ. Pozrite si vyjadrenia Kováčika na dvoch videách TV Pravda.

Pravda | 21.12.2018 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 10 | autor: Martin Majerníček | Téma: Doprastav

Bratislava Šéf Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik tvrdí, že španielsky koncesionár, ktorý koordinuje výstavbu obchvatu Bratislavy, po uzatvorení zmluvy so štátom zásadným spôsobom prepracoval projektové dokumentácie s cieľom zlacniť technické riešenia. Problémy sú aj na ďalších úsekoch diaľnic, ktoré sú vo výstavbe. Za ťažkosti na úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline nie je podľa Kováčika zodpovedný len samotný zhotoviteľ.

TA3 | 13.12.2018 | 21:30 | Relácia: Analýzy a trendy | Téma: Stavebné firmy

Link na reláciu Analýzy a trendy, TA3

zsp ta3 stavebny zakon 181214

Daniel HORŇÁK, moderátor
--------------------
Aktuálne platný stavebný zákon je z roku 1976 a nevyhovuje súčasnej dobe. Kompetentní sa ho viackrát pokúšali zmeniť, no neúspešne. Teraz máme na stole nový návrh tohto kľúčového zákona. Podľa ministerstva dopravy a výstavby má efektívne riešiť problémy z praxe. Čo si o pripravenej legislatíve myslia odborníci, tomu sa budeme venovať v dnešnej relácii Analýzy a trendy. A mojimi dnešnými hosťami sú pán Peter Ďurček, štátny tajomník na ministerstve dopravy a výstavby. Príjemný dobrý večer.

Peter ĎURČEK, štátny tajomník ministerstva dopravy
--------------------
Dobrý večer.

Daniel HORŇÁK, moderátor
--------------------
Pán Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory architektov. Dobrý večer.

Imrich PLEIDEL, predseda Slovenskej komory architektov
--------------------
Dobrý večer.

Daniel HORŇÁK, moderátor
--------------------
Pán Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov. Tak isto príjemný dobrý večer.

Vladimír BENKO, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
--------------------
Dobrý večer prajem.

Daniel HORŇÁK, moderátor
--------------------
A pán Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov
--------------------
Dobrý večer.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie