Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Plus 7 dní | 25.5.2017 | Rubrika: Zaujalo nás | Strana: 114 | autor: VANDA FELŠÖCI RUSNÁKOVÁ | Téma: Stavebné firmy

Vyučených robotníkov niet, môže za to čierna ekonomika aj snaha vychovať z vlastných detí vysokoškolákov s ľahkým životom

Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. Platilo to za dávnych čias, ba ešte aj za socializmu mnohé filmy ukazovali lukratívnosť povolaní ako mäsiar, automechanik, kaderníčka či murár obkladač. No aj keď mnohí robotníci v tom období žili skutočne slušne, zo svojich detí chceli mať predsa len radšej vysokoškolákov. A tento trend sa nezmenil ani v súčasnosti.

Azda aj preto je remeslo u nás totálne na ústupe. Odborníci bijú na poplach - ak sa nespamätáme, onedlho tu nebude mať kto robiť manuálnu prácu na profesionálnej úrovni. Už teraz na Slovensku akútne chýbajú murári a stavbári, kuchári či čašníci. Robotníci sa sťažujú na nízke platy, podnikatelia a profesijné zväzy zas na nedostatok mládeže.

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) organizuje pri príležitosti 25. výročia svojho obnovenia Inžiniersky deň „KVALITA ? STAVIEB“, ktorý sa bude konať dňa 18. mája 2017 v hoteli Gate One v Bratislave. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska a nad odbornou časťou konferencie minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Fotografie z podujatia:

EÚ fondy v cestnej doprave, výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, národný systém dopravných informácií a geotechnické problémy na cestách. O týchto a ďalších témach diskutovali 270-ti odborníci z celého Slovenska. 

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala významné odborné podujatie s názvom Cestná konferencia 2017, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 21. – 22. marca 2017 v hoteli Holiday Inn v Bratislave . Cieľom konferencie bolo informovať o aktuálnej situácii v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku, ako aj o  ďalších plánoch v rozvoji cestnej siete na Slovensku.

Konferencia sa zamerala na financovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry na Slovensku, správu a údržbu cestných komunikácií a geotechniku v dopravnom staviteľstve. Záštitu nad konferenciou prijal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Ministerstvo dopravy na slávnostnom otvorení zastupoval štátny tajomník Peter Ďurček. V úvodných príhovoroch vystúpili splnomocnenec vlády SR pre rýchlostné cesty Igor Janckulík, primátor Hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Roman Žembera, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik, prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností Dušan Petráš, predseda České silniční společnosti Petr Monchschein a odborný garant konferencie a predseda Slovenskej cestnej spoločnosti Ján Šedivý.

Slovenská cestná spoločnosť každoročne oceňuje najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu zameranú na oblasť cestného staviteľstva a hospodárstva. Tento rok bola počas konferencie cena udelená Petrovi Dubravskému zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za prácu s názvom „Nízkoteplotné asfaltové zmesi na báze zeolitu“.

V rámci konferencie vystúpili s odbornými príspevkami zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, samosprávnych krajov, vysokých škôl a podnikateľského prostredia.

http://www.cestnaspol.sk/clanok/cestna-konferencia-2017-5103

tvnoviny.sk | 5.5.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Odborníci vidia aj iné možnosti ako len zadlžovanie štátu alebo súkromné diaľnice.

Zabudnite na nové diaľnice, aspoň nateraz. Slovensko totiž nemá peniaze na ich dostavbu. Všetky sú už prakticky až do konca volebného obdobia minuté. Úseky, na ktorých sa ešte nezačalo stavať, sú teda v nedohľadne.


hlavnespravy.sk | 5.5.2017 Strana: 0 | autor: HSP/Foto:Facebook-ZSPS | Téma: Stavebné firmy

Zlepšenie kvality prípravy verejných súťažných by znížilo nejasnosti stavebných firiem pri vypracovávaní ponúk, konštatuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Diaľnice či rýchlostné cesty sú investíciou na dlhé obdobie, a tak nesmie chýbať dôraz na kvalitnú prípravu projektov.

Rádio Slovensko | 5.5.2017 | 12:00 | Relácia: Rádiožurnál | Téma: Stavebné firmy

Jaroslav BARBORÁK, moderátor


--------------------


Ceny domov a bytov sú podľa Národnej banky historicky najvyššie od roku 2008. Najviac oproti minulému roku zdraželi 1-izbové byty. Meter štvorcový až o 250 eur. Realitky očakávajú, že rast sa spomalí na budúci rok, keď developeri dostavajú väčšie množstvo novostavieb.V dňoch 4. a 5. mája 2016 sa v priestoroch hotela Sorea Titris Tatranská Lomnica uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie 42. ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v ob- lasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorého organizá- torom bol Integrovaný odborový zväz.

Aj tento ročník sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera.

Fotografie z podujatia.

 

pravda.sk | 4.5.2017 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 0 | autor: SITA | Téma: Stavebné firmy

Zlepšenie kvality prípravy verejných súťažných podkladov by znížilo nejasnosti stavebných firiem pri vypracovávaní ponúk. Konštatoval to Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).

EŠTE NIE (JE) TAK DOBRE, AKO BY SA DALO... Eurostav | 27.4.2017 | Rubrika: Udialo sa | Strana: 20 | autor: Denisa Slančová | Téma: Stavebné firmy

Tento mesiac sa naša pravidelná rubrika nesie na trojlístku nie práve pozitívnych indícií - pokles, stagnácia, prieťahy... Je však vysoký predpoklad, že skóre sa s naštartovanou stavebnou sezónou bude zlepšovať a že v nasledujúcich mesiacoch v našej rubrike kladné highlighty prevážia nad tými s palcom dole.DISKUSIA POPREDNÝCH PREDSTAVITEĽOV ŠTÁTU A GENERÁLNYCH RIADITEĽOV STAVEBNÝCH, PROJEKTOVÝCH A DEVELOPERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ O SÚČASNOM STAVE A ĎALŠOM VÝVOJI SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA AKO JEDNÉHO Z KĽÚČOVÝCH SEKTOROV SLOVENSKEJ EKONOMIKY.

DATUM: 04. 05. 2017 od 8:30

MÍSTO KONÁNÍ: Grand Hotel Pressburg ****, Antolská 2

PANEL POZVANÝCH ODBORNÍKŮ:

PANEL I Árpád Érsek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Ďurišin, generálny riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť Anton Barcík, generálny riaditeľ, Považská cementáreň Ladce Juraj Androvič, generálny riaditeľ, Doprastav Magdaléna Dobišová, Chief Officer Ethics, D&I pre CZ, SK, RU, HU, Skanska SK Branislav Lukáč, generálny riaditeľ, Strabag Marián Moravčík, generálny riaditeľ, Váhostav Robert Šinály, generálny riaditeľ, Eurovia Miroslav Beka, riaditeľ, HOCHTIEF SK Ján Kovalčík, analytik, inštitút INEKO Ondrej Matej, predseda správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ, Výskumný ústav dopravný Martin Hudec, Managing Director, ŠTOR CAD - GRAITEC

PANEL II Zita Táborská, Predsedníčka úradu pre verejné obstarávanie Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Pavol Kováčik, prezident zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ, J&T REAL ESTATE Milan Murcko, generálny riaditeľ, YIT Peter Jánoši, riaditeľ pre Slovensko, P3 Logistic Parks Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ, Inštitút urbánneho rozvoja Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory architektov Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ, Reming Consult

Fotografie z podujatia.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie