Analýza: Pokles stavebníctva majú na svedomí inžinierske stavby

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

geodesy details construction site workers PTKXJWE

Stavebníctvo ťahal nadol najmä segment výstavby infraštruktúry, ktorý už niekoľko mesiacov zápasí s problémami pri výstavbe diaľnic.

Bratislava 28. septembra (TASR) – Aktuálne znižovanie produkcie stavebných firiem v tuzemsku nie je spôsobené spomalením pozemných stavieb, ale výrazným poklesom prác na inžinierskych stavbách, medziročne o vyše pätinu. Uviedol pre TASR prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Podľa neho aktuálne štatistiky potvrdzujú pokles stavebnej produkcie, ktorú vnímajú aj stavebné spoločnosti. „Ide prakticky výlučne o oblasť verejného stavebníctva, ktorá nie je od spomalenia ekonomického rastu priamo závislá,“ konštatoval Kováčik s tým, že klesá zásobník prác na rok 2020 najmä v segmente inžinierskych stavieb, pretože štát nepripravil dostatok projektov.

V súvislosti s očakávaným vývojom zamestnanosti v stavebníctve koncom tohto roka a v roku 2020 upozornil, že nastáva paradoxná situácia. Zatiaľ čo bude naďalej nedostatok pracovníkov v pozemnom stavebníctve, v stavebných aj remeselných profesiách hrozí z dôvodu nedostatku práce znižovanie počtu pracovníkov v oblasti inžinierskych stavieb. „Problémom je, že vzhľadom na rozdielnosť profesií a technológií nebudú priamo uplatniteľní v pozemnom stavebníctve,“ uzavrel prezident ZSPS.

Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR sa produkcia stavebníctva v júli tohto roka medzimesačne znížila o 2 %, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola nižšia až o 7 %. “Pokles produkcie slovenských stavebných firiem pritom zmierňovala ich aktivita v zahraničí, medziročný pokles domácej stavebnej produkcie sa šplhal až k 10 %,” upozornil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Stavebníctvo ťahal nadol najmä segment výstavby infraštruktúry (-21,1 %), ktorý už niekoľko mesiacov zápasí s problémami pri výstavbe diaľnic, doplnil. "Do červených čísel sa však v júli vrátila aj výstavba budov, avšak medziročný pokles produkcie tu opäť nepresiahol 2,5 %," vyčíslil.

Zvýrazňujúce sa riziká v segmente výstavby infraštruktúry, ktorý mal byť hlavným ťahúňom rastu v tomto roku, ohrozujú podľa ekonóma aj rast slovenského stavebníctva v nasledujúcich mesiacoch. Spomalenie, respektíve pokles produkcie by však mal byť len dočasný, hoci sa môže natiahnuť na niekoľko mesiacov. Jeho výsledkom bude najmä zvýšenie volatility rastu v segmente i v stavebníctve ako celku, dodal Koršňák.

Spoločnosť Manpower Group Slovakia na základe výsledkov svojho pravidelného kvartálneho prieskumu vo firmách uviedla, že v plánoch na naberanie zamestnancov v 4. štvrťroku 2019 sa v sektore stavebníctva očakáva úbytok –7 %. Dôvodom je najmä vplyv sezónneho poklesu. Medziročne klesol index trhu práce v odvetví stavebníctva o 12 percentuálnych bodov.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie