Nové zákony pre stavebníkov majú 2 700 pripomienok, z toho 1500 zásadných

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

pravda.sk | 20.5.2019 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 0 | autor: SITA | Téma: Stavebné firmy

K návrhu nového zákona o výstavbe (stavebný zákon) a zákona o územnom plánovaní prišlo zhruba 2 700 pripomienok, z toho vyše 1 500 zásadných.

Necelých sedemsto pripomienok je k súvisiacim predpisom. Ministerstvo dopravy a výstavby SR má záujem, aby oba návrhy zákonov boli v parlamente schválené do konca tohto roka. Na vládu by mali ísť na niektorom z prvých rokovaní po letných dovolenkách.

Ako na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva informoval v pondelok štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) Peter Ďurček (SNS), niektoré časti pripomienok k súvisiacim predpisom chcú riešiť osobitným zákonom. "To by nám výrazne pomohlo v rozporových konaniach. Sľubujeme si od toho istú úsporu času v ďalšom legislatívnom procese," povedal Ďurček. Medzirezortné pripomienkové konanie k navrhovaným zákonom trvalo do štvrtka 16. mája.

Pripomienky k návrhom zákonov sú podľa štátneho tajomníka veľmi rozmanité. "Pripomienok a nárokov je enormné množstvo, v mnohých prípadoch ide o protichodné záujmy a pripomienky. Je to asi najväčšia výzva, aby sme sa s tým vysporiadali," uviedol Ďurček. Nemyslí si, že budú môcť vyhovieť všetkým pripomienkam. "Vieme zásadne zmeniť výkon stavebnej správy, pokiaľ sa nám podarí dohodnúť s ministerstvom vnútra. Bez toho, aby sme dokázali presadiť to, čo sme navrhli, bez toho, aby sa urobili aj zásadné ústupky jednotlivých subjektov, by sa nám to nemohlo podariť," poznamenal štátny tajomník.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik vníma návrh nového stavebného zákona pozitívne. "Určite prinesie zjednodušenie a sprehľadnenie celého procesu prípravy a urýchlenie. Tým, že je to pomerne revolučná norma, tak je pomerne veľa technických pripomienok, či už z ostatných orgánov štátnej správy, ministerstiev alebo niektorých dotknutých organizácií," povedal Kováčik. Bude podľa neho potrebné zmeniť pomerne veľký okruh súvisiacich zákonov. Navrhovaný stavebný zákon má spojiť územné a stavebné konanie, presunúť väčšiu zodpovednosť miest a obcí na prípravu a kvalitu spracovania územného plánu, ako aj zjednodušiť stavebné konanie a sprísniť podmienky pre zložitejšie stavby. "Nový atribút vyhradených stavieb prinesie väčšiu kvalitu a očakávame zamedzenie prípadných kolapsov stavieb z minulosti," dodal Kováčik.

Nový stavebný zákon podľa Ďurčeka nevyrieši existujúce stavby bez povolenia, tzv. čierne stavby. "Často sa týkajú problémových rómskych osád, dostávajú sa do kolízií s vysporiadaním pozemkov, na ktorých stoja. Nie je to vec, ktorú by sme dokázali teraz po toľkých desaťročiach vyriešiť," upozornil štátny tajomník. Je to podľa neho skôr celospoločenská aj politická otázka, ale rozhodne nie úloha nového stavebného zákona.

Ten bude prísnejšie posudzovať čierne stavby, určí prísnejšie kritériá pre všetkých, ktorí by sa podieľali na takýchto stavbách. Nebude už možná dodatočná legalizácia a kolaudácia nových stavieb bez povolenia. "Zavedie najmä pre obce nové inštitúty v podobe možnosti odpojenia elektriny, vody pri čiernych stavbách. Je to časť verejného práva, ktorá musí zostať pri výkone stavebnej správy, to znamená pri stavebných úradoch," priblížil Ďurček.

Stavebné úrady podľa neho musia vykonávať správu aj v súvislosti s čiernymi stavbami, či už budú tieto úrady v obciach alebo na okresných úradoch. "Chceme posilniť stavebnú správu v kontrolnej a inšpekčnej oblasti a výrazne posilniť právomoc aj rozsah činnosti Slovenskej stavebnej inšpekcie," uviedol Ďurček. Združenie miest a obcí Slovenska navrhlo, aby čierne stavby riešili exekútori.

Navrhovaná účinnosť stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní je 1. júla 2021.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie