Faktúra za projekt Višňové prekoná pôvodný tender

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Hospodárske noviny | 15.5.2019 | Rubrika: Spravodajstvo | Strana: 4 | autor: Vladimír Maťo | Téma: Doprastav

DOPRAVA Výsledná cifra za severnú časť D1 prevýši pôvodne vysúťažených 409 miliónov eur.

Bratislava - Finálny účet talianskoslovenského stavebného konzorcia za rozostavanú severnú diaľnicu D1, ktorej súčasťou je aj tunel Višňové, sa blíži k podpisu. Diaľničiari doteraz za 16 kilometrov tunela a šesť kilometrov diaľnice zaplatili 173 miliónov. Suma však podľa odborníkov, ktorých oslovili HN, môže ešte vzrásť.

Majiteľ odchádzajúcej stavebnej firmy Dúha Miroslav Remeta nechcel komentovať, či a v akej výške si bude s talianskym partnerom nárokovať doplatok. "Mám míting v NDS a neviem, ako dlho bude trvať," povedal v stručnom telefonáte. Hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová potvrdila, že odchádzajúci stavitelia z firiem Salini Impregilo a Dúha už majú zrátané, do akej miery projekt dokončili. "Začal sa proces podpisovania preberacieho protokolu, ktorého predpoklad je v zmysle Dohody o ukončení zmluvy o dielo do konca mája 2019," potvrdila Michalová.

Málo to byť nemusí Víťazná ponuka pôvodnej súťaže na výstavbu severnej diaľnice s tunelom bola 409 miliónov eur. Odchádzajúci stavitelia ju síce nedokončili, avšak odviedli kus práce, možno preto predpokladať, že štát ešte nezaplatil všetko.

Bývalý investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Čermák odhaduje výstavbu kilometra diaľničného tunela na 20 miliónov eur. Višňové má pritom celkovú dĺžku až 16 kilometrov. "Keď bolo vyfakturovaných 173 miliónov, tak pomaly by to nemali mať ešte ani prerazené a oni to majú prerazené, do dvoch tretín majú dokonca spravené sekundárne ostenie," hodnotí priebeh prác Čermák. V pokročilom štádiu sú aj mosty pred tunelom. "Majú postavené nosníky a celé zakladanie mostov. To najhoršie a najdrahšie majú za sebou," konštatuje Čermák. Finálny účet za práce zhotovené konzorciom tak podľa neho môže dosiahnuť až dve tretiny vysúťaženej sumy, teda o sto miliónov viac, než diaľničiari dosiaľ zaplatili.

Prezident Združenia stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik si, naopak, myslí, že väčšina nákladov už pokrytá bola. Isté zvýšenie však nevylúčil. "Druhá vec je, aké nepriame nároky si bude uplatňovať, vyplývajúce najmä z možných omeškaní, ktoré NDS spôsobil tým, že neposkytoval dostatočnú súčinnosť," pripomenul Kováčik.
Výslednú cenu však nahor vytlačia aj zmeny na trhu súvisiace s fázou hospodárskeho cyklu. Na začiatku projektu štát predpokladal náklady vo výške 898 miliónov eur. Rátal však na základe cien spred finančnej krízy. Súťaž bola vyhlásená až po nej. "To bolo v období, keď sa stavebníkom na Slovensku mimoriadne nedarilo. Realizačné ceny preto krátkodobo spadli," pripomína Kováčik. "Dnes sa jednak vrátili na pôvodnú úroveň a aj realizačné ceny za posledných päť rokov narástli približne o 25 až 30 percent," tvrdí Kováčik. Nová firma vyúčtuje riziko Vyrovnanie účtov umožní vyhlásiť novú súťaž a nájsť firmu, ktorá túto časť "dé jednotky" dostavia. Odborníci sa zhodujú, že náklady štátu budú napokon výrazne prevyšovať ponuku odchádzajúcich firiem.

"Dokončovanie rozpracovaného diela a preberanie s tým spojených rizík je vždy drahšie ako vlastná výstavba na zelenej lúke," upozorňuje Kováčik. "Keď staviate tunel, nie ste možno ochotný prevziať záruky za starého zhotoviteľa," dopĺňa Rastislav Cenký, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. "Nevedno, ktoré stavebné prvky sú v takom stave, že ak sa začne stavať napríklad o rok, bude ich treba odstrániť a spraviť nanovo," vraví Cenký. Minister dopravy Árpád Érsek vyhlásil, že Európska komisia sľúbila náklady preplatiť.
Tender na dostavbu by mal byť vyhlásený v lete. Záujem oň pre HN v minulosti potvrdil Váhostav, účasť nevylúčili ani Doprastav či Strabag.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie