Vytlačiť

Pravda | 28.3.2019 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 9 | autor: (tasr) | Téma: Stavebné firmy

Slovenské stavebníctvo trpí nedostatkom kvalifi kovanej pracovnej sily, cenovými turbulenciami na trhu stavebných materiálov a dlhými lehotami na prípravu stavieb. Výkony stavebného sektora ďalej ovplyvňuje aj zastaraná legislatíva a nedostatok ľudských zdrojov a pretrvávajúce problémy vo verejnom obstarávaní. Povedal to v Bratislave na stretnutí s médiami predseda Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.