Vytlačiť

SCS22 web

Smart Cities Klub a denník SME pripravujú prvý ročník spoločnej konferencie, ktorá je pokračovaním 7. ročníka konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities a 3. ročníka Smart City Summitu.

31.5.2022 od 9:00 - 16:00

AC Hotel Bratislava Old Town

Smart riešenia pre každé mesto

Mestá na Slovensku cítia nedostatok riešení pre Smart Cities. Jednou z príčin je aj slabší ekosystém inovácií a nedostatočná podpora samotných miest pri tvorbe trhu s inováciami. Práve mestá môžu čerpať z inovácií, s ktorými prichádzajú malé a stredné podniky, prípadne inovatívne startupy. Cieľom konferencie je ponúknuť námety, ako situáciu zlepšiť. Predstavíme firmy, ktoré už dnes mestám ponúkajú zaujímavé riešenia a zároveň mestá, ktoré už s inováciami začali aktívne pracovať. Ukážeme aj na osvedčené zahraničné prístupy a ich konkrétne skúsenosti vyspelých miest a regiónov.

Inteligentné mestské štvrte

Aké sú moderné trendy v mestskom developmente? Ako vytvoriť inteligentnú a kvalitnú mestskú štvrť s kvalitným verejným priestorom a dobrou kvalitou života pre obyvateľov? Na dobrých príkladoch spolupráce mesta a developera (v zahraničí aj na Slovensku) ukážeme, prečo je dôležitá spolupráca oboch partnerov. Smart mesto nie sú iba špičkové technológie, vyžaduje od mesta aj koncepčný prístup a profesionálny manažment, schopný zosúladiť rozvojové plány mesta s územným plánovaním.
Tvorba inteligentných mestských štvrtí je významným prvkom akcelerácie inovácií. Ponúka príležitosť pre projektové a stavebné inovácie, od znižovanie uhlíkovej stopy, cez energetickú efektívnosť, smart budovy a mobilitu až po kvalitný verejný priestor, inklúziu a podporu lokálnych komunít. Zároveň je priestorom pre uplatnenie digitalizácie a IoT.

Financie pre udržateľnosť

Inovácie a smart riešenia v mestách ponúkajú spôsoby, ako zlepšovať životné prostredie v mestách a znižovať ich uhlíkovú stopu. Integrované územné stratégie sú nástrojom pre udržateľný rozvoj miest i regiónov a sú základom pre efektívne čerpanie financií. Aké možnosti poskytujú európske štrukturálne a investičné fondy a Plánu obnovy? Ako efektívne obstarávať inovácie a ekoinovácie, aby mestá a regióny využili dostupné finančné zdroje?

https://youtu.be/-u7D_Ij8b20

Vstup na konferenciu bude umožnený osobám v režime základ.

Nemôžete sa konferencie zúčastniť osobne? Pre nás to nie je prekážka. Konferenciu môžete sledovať online, klásť spíkrom otázky cez slido a neprídete tak o žiadne dôležité informácie.

REGISTRÁCIA

 Ďalšie informácie ako aj registráciu nájdete na nasledovnom odkaze: https://smekonferencie.sk/podujatie/smart-city-summit-sme-na-ceste-k-smart-cities/

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu konferencie.