[PRESUNUTÉ NA INÝ TERMÍN] 19. Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl

V nadväznosti na preventívne a reštriktívne opatrenia  proti šíreniu koronavírusu 2019-nCoV v SR sa 41. medzinárodný veľtrh CONECO - RACIOENERGIA spolu s jeho sprievodnými podujatiami, vrátane Majstrovstiev Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl, PRESÚVA NA NÁHRADNÝ TERMÍN. O prípadnom novom termíne konania majstrovstiev Vás budeme včas informovať.

Sprievodné podujatie 41. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2020

V tomto roku sa koná v poradí už 19 ročník Majstrovstiev Slovenska maliarskych remesiel žiakov, na ktorej Vám žiaci stredných odborných škôl ukážu aké cenné zručnosti kreativity nadobudli počas praktickej výučby.

Maliarske remeslo ponúka nespočetné množstvo vlastnej fantázie, preto každý ročník súťaže je jedinečný a môžeme sa tešiť na ukážkové prevedenia ich vlastnej tvorby. Súťaž pozostáva z troch častí – povinnej tvorby, kde sa hodnotí presnosť a optika danej predlohy, časovky - na danú predlohu majú súťažiaci max.2 hodiny a vlastnej tvorby, tzn. motív, ktorí si súťažiaci sami vyberú. Presnosť, optika, čistota a vlastná fantázia  to sú atribúty našich najúspešnejších súťažiacich.

Príďte aj Vy podporiť zručných a nápaditých maliarov, ktorí aj tento rok vytvoria profesionálne diela. Počas súťaže Vás súťažiaci presvedčia, že práca maliara je o vysokej nápaditosti a kreativite, pre ktorú využívajú nové materiály a technológie.

partneri

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie