Stretnutie s Indonézskou delegáciou na pôde Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Googledrive 20191113 094608

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, 13. 11. 2019

Dňa 13. novembra 2019 navštívila Zväz stavebných podnikateľov Slovenska delegácia z Indonézie zložená zo zástupcov Ministerstva hospodárstva a Úradu pre verejné obstarávanie Indonézie. Delegácia pricestovala do Európy v rámci otvárania sa Indonézie s cieľom hľadania vhodných modelov z hľadiska verejného obstarávania a infraštruktúrnej výstavby. V rámci svojej cesty navštívili Holandsko, v ktorom sú tieto modely na vysokej úrovni a sú dlhodobo úspešné. Ďalšími navštíveným krajinami bola Veľká Británia a ako rozvojová krajina z nových členských krajín EÚ práve Slovensko. V rámci Slovenska navštívili Úrad pre verejné obstarávanie a po odporučení aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Hlavnou témou diskusie bolo verejné obstarávanie v SR, problémy obstarávania vyplývajúce zo súčasnej praxe a prístupy k zlepšeniu podmienok verejného obstarávania.

 

20191113 090617

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie