Vytlačiť

skladky 2022

V správach RTVS nájdete vyjadrenie prezidenta ZSPS na tému stavebného odpadu na skládkach. Téma začína od 34:04

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/325115#2051