Untitled Document

Katalóg členov ZSPS

menu-informacieowebe064Na to aby ste získali prístup ku všetkým dokumentom musíte byť prihlásený.

Viac informácií o tom ako získate prístupové práva nájdete v nasledujúcich článkoch:

Alebo kontaktujte administrátora webovej stránky.

Prihlásenie


logo_large

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s.

 adresa: Pestovateľská 8
823 53 Bratislava
Bratislavský kraj
 IČO: 31320082
 DIČ: 2020328486
 IČ DPH: SK2020328486
 email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 web: www.vsep.sk
 tel: 02/ 43424550
 fax: 02/ 434420424

 

 


Kontaktná ososba

 meno: Ing. Juraj Tlapa
 funkcia: predseda predstavenstva
 email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 tel: 02/ 43424550
 fax: 02/ 43420424
 mobil: 0903 712659

 


Predmet činnosti

3. STAVEBNÁ ČINNOSŤ

3.1. STAVBY

3.1.1 Pozemné stavby

3.1.2 Inžinierske stavby

3.2 HSV

3.3 PSV

3.4 REKONŠTRUKCIE

3.5 BUDOVANIE SKLÁDOK, EKOLOGICKÉ STAVBY

3.6 MALÉ VODNÉ ELEKTRÁRNE

 

Podrobný predmet činnosti

Naša akciová spoločnosť za 60. rokov vodohospodárskej výstavby uskutočnila výstavbu množstva vodovodov, kanalizačných zberačov, vodných zdrojov, vodojemov, čistiarní odpadových vôd, regulačných stavieb, ochranných hrádzí, vodárenských nádrží a pod.

Od roku 1993 je činnosť akciovej spoločnosti orientovaná na širší záber stavebnej výroby. Uskutočňujeme inžinierske stavby i pozemné stavby a rôzne doplnkové stavebné činnosti. Máme aj svoje skúsenosti z výstavby v zahraničí v Spojených arabských emirátoch, Iraku, na Ukrajine a v Českej republike.

Akciová spoločnosť Vodohospodárske stavby - ekologický podnik Bratislava je skúseným a zodpovedným zhotoviteľom na stavebnom trhu Slovenskej republiky.

 

Referenčné stavby

 1. Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
 2. Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odp. vôd a zásobovanie pitnou vodou - Aglomerácia Šamorín
 3. Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odp. vôd a zásobovanie pitnou vodou - Aglomerácia Galanta
 4. Mestské vily, Timravina ulica, Bratislava
 5. Nakldanie s odpadovými vodami v meste Komárno
 6. Obnova meštianskeho domu Panská 18, Bratislava
 7. Šahy - rozšírenie kanalizácie
 8. Vino Dious - lisovňa, výrobňa a archívny sklad H. Orešany

Certifikáty

 • Riadenie kvality - Certifikát STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2008 č. Q-1627/09
 • Riadenie enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2004 č. CE-1627/08C
 • Riadenie manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2007 č. O-1627/09


Ekonomické údaje

 2005
 Priemerný počet zamestnancov
51 a viac pracovníkov
 Stavebná produkcia
 vlastnými zamestnancami (v tis. €)
8 361
 Stavebná produkcia
 podľa dodávateľských zmlúv (v tis. €)
27 870
 Tržby (v tis.€) 27 870
 Hospodársky výsledok
 pred zdanením (v tis. €)
1 078

 


Manažment spoločnosti

 meno: Ing. Radovan Lahoda, M Sc.
 funkcia: generálny riaditeľ
 email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 tel: 02/ 43424550
 fax: 02/ 43420424

 

 meno: Ing. Jozef Bača
 funkcia: výrobný riaditeľ
 email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 tel: 02/ 43424550
 fax: 02/ 43420424
 meno: Ing. Juraj Tlapa
 funkcia: obchodno-technický riaditeľ
 email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 tel: 02/ 43424550
 fax: 02/ 42420424
 meno: Ing. Tibor Kosák, PhD.
 funkcia: finančný riaditeľ
 email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 tel: 02/ 43424550
 fax: 02/ 43420424

 


Profil spoločnosti

História spoločnosti

20.06.1950 Krajská vodohospodárska služba Bratislava

01.01.1952 Vodohospodárske stavby, n.p. Bratislava

01.01.1991 Vodohospodárske stavby ekologický podnik, č.p. Bratislava

01.04.1992 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s. Bratislava

 

Vízia do budúcnosti

Stavebná spoločnosť VS-ep, a.s. je budovaná a rozvíjaná ako stredne veľká spoločnosť s patričnou infraštruktúrou.

Práca a uplatnenie spoločnosti sú organizované sofistikovanými metódami s podmienkou uplatnenia integrovaného systému manažérstva kvality, enviromentu a bezpečnosti práce.