Veľtrhy a výstavy na území Kosova v roku 2015

 

logo sustava povolani

logo appril com

EXPOKOS (EXPOKOS – 14. ročník)
6. - 9. máj 2015, Priština

Najväčší veľtrh v Kosove je v r. 2015 zameraný predovšetkým na stavebný priemysel, energetiku, ťažobný priemysel, technológie, nábytok a nehnuteľnosti. Koná sa každoročne v Paláci mládeže (Pallati i Rinisë) nachádzajúcom sa v centre Prištiny pri hlavnom futbalovom štadióne. Podrobné informácie a prihlášky

Veľtrh vzdelávania (Education Fair – 9. ročník)
6. - 8. máj 2015, Priština

Podujatie je zamerané na prezentácie poskytovateľov vzdelávacích služieb, komunikačných a informačných technológií, vydavateľských a mediálnych služieb a pod. Zúčastňujú sa ho zástupcovia verejných i súkromných základných stredných škôl a ministerstiev školstva z regiónu, atď. Koná sa každoročne v Paláci mládeže (Pallati i Rinisë) nachádzajúcom sa v centre Prištiny pri hlavnom futbalovom štadióne. Podrobné informácie a prihlášky
Sprievodným podujatím je Veľtrh informácií pre občanov (Citizen Information Fair - 3. ročník), bez bližších podrobností.

Veľtrh turizmu a cestovného ruchu (Tourism, Travel and Hotels Fair – 12. ročník)
6. - 8. máj 2015, Priština

Veľtrh cestovných kancelárií a agentúr, hotelierstva, gastronómie a stravovacích služieb, zariadení pre turistické strediská, športovej a lyžiarskej infraštruktúry, výrobcov športových a turistických potrieb, oblečenia a obuvi, atď. Koná sa každoročne v Paláci mládeže (Pallati i Rinisë) nachádzajúcom sa v centre Prištiny pri hlavnom futbalovom štadióne. Podrobné informácie a prihlášky

AGROKOS (Agribusiness, Food and Drink Fair – 15. ročník)
20. – 23. október 2015, Priština

AGROKOS je orientovaný na výrobcov poľnohospodárskych strojov a zariadení, technológií pre spracovávanie potravín, balení, chladiarenských zariadení, zavlažovacích systémov, hnojív, osív, krmív, pesticíd, potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov. Koná sa každoročne v Paláci mládeže (Pallati i Rinisë) nachádzajúcom sa v centre Prištiny pri hlavnom futbalovom štadióne. Podrobné informácie a prihlášky

Ďalšie informácie

Informácie o veľtrhoch a výstavách na území Kosova sú priebežne aktualizované na stránke www.kosovafair.com.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie