Európsky týždeň odborných zručností - Výzva pre zapojenie sa do súťaže

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia vyhlásila prvý Európsky týždeň odborných zručností, ktorý bude prebiehať v dňoch 5. – 9. 12. 2016. Cieľom tejto iniciatívy je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to organizovaním rôznych podujatí v celej Európe na inštitucionálnej, miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

Na webovej stránke Európskej komisie je vytvorená osobitná sekcia venovaná iniciatíve Európsky týždeň odborných zručností http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1125. Stránka obsahuje dôležité informácie o cieľoch iniciatívy, rôzne podporné dokumenty vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie (vrátane slovenčiny), ako aj zoznam rôznych podujatí organizovaných pri príležitosti prvého Európskeho týždňa odborných zručností v členských krajinách EÚ, krajinách Európskeho združenia voľného obchodu a kandidátskych krajinách.

Ak Vaša organizácia bude realizovať podujatie, ktoré spĺňa kritériá kvality stanovené Európskou komisiou v Usmernení pre zapojenie sa do Európskeho týždňa odborných zručností (je v prílohe tohto e-mailu), môžete vložiť informácie o Vašom podujatí priamo na stránku Európskej komisie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event.

S cieľom podporiť organizovanie rôznych podujatí/aktivít aj na Slovensku, SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované pri príležitosti prvého Európskeho týždňa odborných zručností (5. – 9. 12. 2016). Ak budete v tomto týždni, alebo aj v období pred ním, organizovať na Slovensku zaujímavé podujatie, ktoré zatraktívni odborné vzdelávanie a prípravu, zlepší jeho imidž, príťažlivosť a kvalitu, a zároveň spropaguje program Erasmus+ a jeho význam v OVP, máte možnosť zapojiť sa do súťaže.

Národná agentúra už vytvorila osobitnú národnú stránku iniciatívy Európsky týždeň odborných zručností www.erasmusplus.sk/vsw. Vložte informácie o Vašom podujatí/aktivite na túto stránku v sekcii „Akcie na Slovensku". Po ukončení podujatia pošlite do národnej agentúry správu o jeho realizácii, vrátane podpornej dokumentácie. Na základe predložených správ národná agentúra vyberie 3 najzaujímavejšie podujatia organizované na inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni a ich organizátorom preplatí náklady spojené s ich organizáciou (maximálne 2.500,- EUR na 1 podujatie).

Viac informácií, ako aj konkrétne podmienky a kritériá súťaže, nájdete na slovenskej stránke www.erasmusplus.sk/vsw, resp. v priložených dokumentoch.

Upozornenie: Európsky týždeň odborných zručností je celoeurópskym podujatím, avšak do súťaže o najzaujímavejšie podujatia budú zaradené len tie aktivity, ktoré budú realizované na Slovensku, sú prihlásené na slovenskej národnej stránke www.erasmusplus.sk/vsw a správy o ich realizácii budú zaslané do národnej agentúry v stanovenom termíne. Na európskej úrovni sa súťaž neorganizuje.

V prílohe tohto e-mailu nájdete tieto dôležité dokumenty:

  • Výzvu pre súťaž o najzaujímavejšie podujatia/aktivity organizované na Slovensku pri príležitosti prvého Európskeho týždňa odborných zručností,
  • dokument/usmernenie Európskej komisie „Zapoj sa do Európskeho týždňa odborných zručností", ktorý obsahuje informácie o cieľoch iniciatívy, ako aj o tom, kto, ako a s akými aktivitami sa môže do iniciatívy zapojiť.

Ďalšie dokumenty: logo, banner a leták iniciatívy nájdete na www.erasmusplus.sk/vsw.

Veríme, že prvý Európsky týždeň odborných zručností bude pre Vás veľkou inšpiráciou a zároveň návodom na organizovanie rôznych podujatí a aktivít podporujúcich OVP a propagujúcich OVP v programe Erasmus+. Očakávame, že webová stránka www.erasmusplus.sk/vswbude jedinečným informačným zdrojom o tom, ako sa slovenské organizácie zapojili do tejto novej iniciatívy.

V prípade otázok sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Tešíme sa na Vaše aktivity a prihlášky do súťaže.


Mária Paveleková

Konzultantka | Consultant
Odbor propagácie, prípravy a monitorovania projektov | Front Office

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
National Agency for Erasmus+ Programme for Education and Training Sectors
SAAMS - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SAAIC - Slovak Academic Association for International Cooperation
SK-811 04 Bratislava | Križkova 9 | T +421 2 20922201, -31
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | www.erasmusplus.sk | ec.europa.eu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie