Vytlačiť

Jezuitský kostol, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, dominanty kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici

Skalica, Nám. slobody 1

Autori architektonického riešenia: Ing. Ján Franz, akad. arch. Jozef Zamboj, Ing. Marián Bajan
Projektant architektonickej časti: Bajoprojekt, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Bajoprojekt, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: BCI, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Miloš Žuffa
Stavebník: Mesto Skalica
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Hlavatý
Stavebné náklady bez DPH: 2,048 mil. €

Jezuitský kostol z prelomu 17. a 18. storočia sa stal národnou kultúrnou pamiatkou, dominantou kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v Skalici. Jedinečným projektom sa bývalý jezuitský Kostol sv. Františka Xaverského v centre Skalice zmenil na reprezentatívny kultúrny stánok, nepatriaci cirkvi, ale mestu. Sto rokov bol devastovaný sýpkou a skladom nábytku. Z umelecky hodnotnej výzdoby kostola sa zachovala architektúra a štuková výzdoba hlavného oltára, časť fresiek v bočnej kaplnke s vchodom do krýpt a oltárny obraz, ktorý patrí k najväčším na Slovensku. V roku 2000 mesto začalo uvažovať o pretvorení kostola na multifunkčné kultúrne centrum. Zrekonštruované a zreštaurované boli vonkajšia fasáda a vnútorné omietky so štukovými plochami. Obnovilo sa schodisko s chórovým podlažím, sčasti sa vytvorila nová podlaha a obnovila sa aj jej pôvodná časť. Kostol bol tiež plynofikovaný s novým vykurovaním. Nové sú aj rozvody elektroinštalácie s osvetlením a ozvučením. Rozoznel sa aj organ, ktorý radnica do kostola s dokonalou akustikou kúpila v Anglicku. Po rekonštrukcii má Jezuitský kostol vynovenú strechu, okná, omietky, vykurovanie, zázemie pre účinkujúcich aj divákov. Rukami reštaurátorov prešli aj štukové výzdoby a maľby. Netradičný priestor s kapacitou 400 divákov bude slúžiť na koncerty, divadelné predstavenia, výstavy a ďalšie kultúrne aktivity. Kostol chce mesto využívať aj pre potreby Mestskej knižnice Skalica. Tá v zrekonštruovaných priestoroch robí výstavy stálych a dočasných expozícií. Konajú sa tu autorské čítania, vystúpenia komornej a sakrálnej hudby, prednášky a iné kultúrne podujatia. Kapacita nového kultúrneho stánku je približne 400 divákov, v závislosti od typu podujatia. Skaličania rekonštrukciu kostola vítajú hlavne najmä preto, že konečne ožije roky chátrajúca pamiatka.

S touto po všetkých stránkach náročnou rekonštrukciou záchrany pamiatkového fondu na Slovensku sa kvalitou komplexnej realizácie úspešne vyrovnali architekti a projektanti, zhotoviteľ stavebná firma a v neposlednom rade aj stavebník - Mesto Skalica.

Foto: Eduard Timko, Michal Lakut