13/2012 Športovo-spoločenská centrum Tehelné pole I, novostavba, Bratislava

novostavba, Bratislava, Trnavská ul.

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ivo Nahálka
Projektant architektonickej časti: ARCHINA s. r. o.
Projektant stavebnej časti: Ing. Tomáš Bahno
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Bc. Peter Rešetka
Stavebník: TEHELNÉ POLE a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Rudolf Žiak, Ing. Marek Braniš
Stavebné náklady bez DPH: 25,912 mil. €

Bratislavské športovo-spoločenské centrum TEHELNÉ POLE I je úzko spojené s rekonštrukciou Zimného štadióna Ondreja Nepelu, na ktoré priamo nadväzuje a vytvára jeden samostatný funkčný komplex s dominantným športovým využitím, vhodne dopĺňajúcim túto lokalitu o požadované doplnkové funkcie. Je viacúčelovým s prevládajúcou funkciou prechodného ubytovania doplnenou o prevádzkovú činnosť.

Počas hokejových MS 2011 slúžil na ubytovanie účastníkov šampionátu i ako tlačové a informačné centrum. Dnes - prechodné krátkodobé a dlhodobé ubytovanie športovcov a účinkujúcich pri rôznych kultúrnych podujatiach. Jeho prevádzková časť je stabilnou administratívnou budovou. Projekt sa realizoval z dôvodu potreby ubytovacích kapacít v tejto časti mesta s ľahkým prístupom na Zimný štadión Ondreja Nepelu. Čiastočne rieši aj problém parkovania v blízkosti štadióna, pretože súčasťou investičného zámeru bolo zabezpečenie parkovania pre účastníkov športových a kultúrnych podujatí. Hotel ponúka služby aj pre širokú verejnosť - kongresové a banketové sály, reštaurácia, bar, posilňovňa, sauny, masáže a bazén. Tým túto lokalitu obohacuje o športové i kultúrne vyžitie. Pozostáva: z Hotela Double Tree by Hilton, Kongresového centra a Administratívneho centra. Počet podzemných podlaží: 1, počet nadzemných podlaží: 12 (hotel ), 6 (administratíva), počet parkovacích miest (osobné autá) 95, z toho v podzemných parkoviskách 76. Hotelová časť - počet hotelových izieb – 120, úžitková plocha 15.000 m2, kongresové centrum 2.000 m2, gastronómia 700 m2, relaxačné centrum 350 m2, administratívna časť 5.000 m2 .

Hmotové riešenie komplexu vychádza z témy športu charakterizovaným pohybom, rýchlosťou a dynamikou. Táto symbolika je prenesená do tvaru nadzemnej hotelovej časti, ktorej základný pôdorysný tvar má obrys letiaceho vtáka, symbol rýchlosti a pohybu. Tento zdroj inšpirácie ovplyvnil tvar hmoty vo vodorovnom aj zvislom smere. Hmotovým prepojením komplexu s tréningovými halami, s prevládajúcim vodorovným členením, sa podarilo ukončiť blok zástavby dynamicky do prevládajúcej zvislej hmoty, takže celok pôsobí tematicky aj funkčne ako jednoliaty urbanistický prvok. Výškovo je plasticky vytvarovaná aj fasáda plných i presklených plôch na eliminovanie nepriaznivých proporcií šírky a výšky, čím dostala stavba dynamický charakter. Tomuto efektu sa podriadilo aj farebné riešenie - plné plochy majú kamenný dvojfarebný obklad na závesnom systéme a sklené plochy majú tak isto dvojfarebné tónovania skiel. Základné pôdorysné členenie priestorov s centrálnym átriom - kombinácia rôznych smerov s danými uhlami, čím sa podarilo preniesť dynamický prvok aj do vnútra objektu a vytvoriť tak harmóniu medzi vonkajšou a vnútornou architektúrou.

Uznanie patrí aj hlavnému zhotoviteľovi stavby, žilinskej stavebnej firme VAHOSTAV–SK, a. s., ktorá dokázala za rekordných aj v slovenských podmienkach 18 mesiacov (!) odovzdať do prevádzky vysoko stavebno-technicky náročnú investíciu v stavebných nákladoch za cca 26 mil. eur (bez DPH).

Foto: Jiří Pazdera

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie