Vytlačiť

Vážení podnikatelia,

Bratislavská regionálna komora SOPK, Kancelária Kanadského veľvyslanectva a spoločnosť IXTENT si Vás dovoľujú pozvať na business raňajky na tému

GDPR – ochrana dokumentov a informácií v nich

Osobné údaje sa nachádzajú v mnohých dokumentoch, ktoré si vymieňate so zákazníkmi, dodávateľmi a partnermi firmy. Ako sa o vytváranie, uloženie, presun a skartáciu dokumentov treba starať, aby ste splnili požiadavky legislatívy?

Viete ako ochrániť citlivé údaje v dokumentoch, ako sledovať kto a kedy čo videl? Ako zobraziť relevantné dáta len zamestnancovi, ktorý ich môže vidieť a druhému zobraziť dokument bez nich?

Kedy: 27.apríla 2018 o 9,00 hod.

Kde: BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018040902

Prihláška na seminár (kód 180427): ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA


OSTATNÉ PRIPRAVOVANÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY:

17. apríla 2018 ZAMESTNÁVANIE A VYSIELANIE CUDZINCOV v roku 2018 (teoretické a aplikačné problémy) - odborný seminár

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018032201

18. apríla 2018 BANKOVÉ ZÁRUKY- ako ich používať v obchodných vzťahoch - odborný seminár

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018030803

23. apríla 2018 SOCIÁLNE SIETE ako efektívny nástroj pre vaše podnikanie – Dámsky klub Platformy žena v podnikaní – vstup BEZPLATNE

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018032002

24. apríla 2018 PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI - workshop

Bližšie informácie: http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018030804