Ponuka spolupráce VUB, a.s.

 

logo sustava povolani

logo appril com

Členské podniky ZSPS majú naviac aj možnosť zvýhodnených cenových parametrov bankových a úverových produktov pre svojich zamestnancov, a to na základe individuálnej dohody podniku a VUB

VUB-letak-ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie