Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

24hod.sk | 24.10.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Mnohé problémy vo verejnom obstarávaní aj v stavebníctve nespôsobili nepružné zákony, ale predovšetkým nedostatočná odborná príprava a spôsobilosť obstarávateľov ...

Bratislava 24. októbra (TASR) - Mnohé problémy vo verejnom obstarávaní aj v stavebníctve nespôsobili nepružné zákony, ale predovšetkým nedostatočná odborná príprava a spôsobilosť obstarávateľov a nekvalitná príprava obstarávaní. Pre TASR to povedal prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik o prijatej novele zákona o verejnom obstarávaní. Ocenil, že priniesla zjednodušenie procesov a boli do nej zapracované aj mnohé pripomienky zväzu.Podľa Kováčika pomôže doplnenie vzdelania a odborná príprava obstarávateľov jednotlivých súťaží. Na utorňajšej (23.10.) konferencii Posúvame hranice verejného obstarávania k jednoduchosti predstavil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zámer zákona o Komore verejného obstarávania ako samosprávnej stavovskej organizácie.V minulosti bolo možné obstarať stavebné práce aj prostredníctvom elektronického trhoviska a ZSPS vysvetľoval ÚVO, že stavebné práce a služby nemajú povahu jednoduchých dodávok, nie je možné ich obstarávať prostredníctvom takéhoto trhoviska. "Sme radi, že sa toto obmedzenie dostalo aj do nového zákona," konštatoval. Stavebné práce majú komplexný charakter, nemajú povahu jednopoložkového úkonu alebo služby, treba ich posudzovať vždy individuálne a komplexne v jednotlivej ponuke.Kováčik zdôraznil, že je nutné posudzovať pomer medzi cenou a ponúkanou kvalitou, na čo existujú metodiky známe v zahraničí. Ako príklad uviedol metodiku tzv. best value, ktorá je návodom, ako prejsť od zámeru až po výber uchádzača vo viackriteriálnom hodnotení.Novelu zákona o verejnom obstarávaní schválil parlament 16. októbra.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

SME Ekonomika, 4.10.2018

Podporu budú mať najmä projekty s prínosom nielen na úrovni členského štátu, ale rovnako celej EÚ.

BRATISLAVA. Rozpočet Európskej únie (EÚ) na roky 2021 až 2027 prinesie zmeny, ktoré ovplyvnia aj sektor stavebníctva. Obmedzí sa financovanie projektov zo spoločného finančného rámca krajín EÚ.

Preto bude potrebné do investícií viac zapojiť verejné zdroje na úrovni jednotlivých štátov. Počíta sa aj so súkromným kapitálom.

Médiá o tom informoval Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Efektívna dostavba diaľnic

Podporu budú mať najmä projekty s prínosom nielen na úrovni členského štátu, ale rovnako celej EÚ.

"Kľúč pre výber správnych investícií je nesmierne dôležitý.Niet pochýb, že súkromný sektor a odborné zväzy by sa mali tiež podieľať na stratégii spočívajúcej v dlhodobom predinvestičnom plánovaní," uviedol prezident zväzu Pavol Kováčik s tým, že stabilné prostredie znižuje riziko podnikania.

Podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska má byť prioritou efektívna dostavba diaľnic, rýchlostných ciest, modernizácia kľúčových železníc spolu s ďalšími opodstatnenými infraštruktúrnymi projektmi.

Slovenskí stavební podnikatelia apelujú na potrebu dlhodobej systematickej prípravy pred začatím stavebných prác.

"Stavebné investície na Slovensku nedosahujú výkonnosť západnej Európy. Aj po zohľadnení cenovej úrovne zaostávame dokonca i v porovnaní s niektorými štátmi východnej Európy," konštatuje zväz.

Podpriemerné investície

Diskusia o verejných infraštruktúrnych projektoch sa musí podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska popri diaľniciach zameriavať aj na ďalšie priority.

"Ako uvádza národný investičný plán SR do roku 2030, v železničnej a leteckej doprave investujeme menej ako priemer EÚ. Napríklad, pre najväčšie slovenské letisko v Bratislave odhaduje dokument potrebu dodatočných investícií 250 miliónov na najbližších desať rokov," pripomína.

Modernizovať treba úseky železničnej infraštruktúry v rámci transeurópskej siete TEN-T. Ide napríklad o trať od Bratislavy cez Žilinu, Košice až po Čiernu nad Tisou, v prípade ktorej sa počíta so zvyšovaním rýchlosti.

"Pred spustením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je projekt nákladnej širokorozchodnej železnice z Košíc. Podporil ho premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) ako súčasť rastúcej obchodnej výmeny medzi Európou a Áziou," uvádza Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Jeho prezident Kováčik prisľúbil, že zväz je pripravený poskytnúť odbornú, technickú a legislatívnu súčinnosť.

teraz.sk | 2.10.2018 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

Zmena by mohla podľa Hliváka spočívať napríklad v tom, že by bolo možné vyriešiť situáciu vo vopred definovanom prechodnom období.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Súčasná právna úprava priamych rokovacích konaní nedáva veľa možností Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a je nedostačujúca. Uviedol to predseda úradu Miroslav Hlivák na utorkovej konferencii na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň dodal, že by malo byť umožnené riešiť vzniknutú situáciu v akomsi prechodnom období. Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie (EK) a partnerských úradov z krajín V4. Podľa Hliváka sú priame rokovacie konania problémom, ktorý trápi všetky členské krajiny. "Prichádzame na to, že úprava, ktorá je na pôde Európskeho parlamentu prijatá, ktorou sa riadime, nám príliš veľa možností nedáva," skonštatoval šéf ÚVO. Ambíciou konferencie je podľa neho vyvinúť iniciatívu na zmenu právnej úpravy alebo príslušnú zmenu právneho postupu voči členským krajinám spoločne s ostatnými štátmi V4. Dôvodom sú regionálne špecifiká v tejto oblasti.

Zmena by mohla podľa Hliváka spočívať napríklad v tom, že by bolo možné vyriešiť situáciu vo vopred definovanom prechodnom období. "Umožní sa v prechodnom období, aby ten systém fungoval ďalej a súčasne sa môže urobiť verejná súťaž tak, ako ju požaduje Európska únia, aby sme teda mali na to zákonný podklad," priblížil. Podľa jeho slov by sa to týkalo napríklad vytipovaných informačných technológií, ktoré sú dôležité pre chod štátu.

Inštitút priameho rokovacieho konania je dôležitý aj pre stavebníctvo, skonštatoval prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. "Aj vo výstavbe, v prípade, že sú rozsiahlejšie zmeny diela, ktoré sa ukážu v priebehu výstavby, tak tam tiež je dôležité mať transparentné postupy, akým spôsobom zadávať zmeny riešenia a kde je tá hranica, kedy ešte zadať súčasnému zhotoviteľovi alebo kedy to musí byť samostatná nová súťaž," podotkol Kováčik, ktorý víta vyjasnenie postupov v podobných prípadoch.

V rámci konferencie by sa tiež mali prijať odporúčania, ako správne aplikovať hodnotu za peniaze. ÚVO spolu s Útvarom hodnoty za peniaze by mali tento týždeň diskutovať o tom, akým spôsobom sa pozerať na tému hodnoty za peniaze v rámci kontrolnej činnosti.

"Chceme sa aj v zmysle tejto konferencie a následne nášho rokovania pozrieť na to, aké je súčasné znenie zákona, ako ho máme nastavené v novele a ako sa na tú tému pozerá Útvar hodnoty za peniaze," poznamenal Hlivák.

MY Žilinské noviny | 1.10.2018 | Rubrika: Cesta do budúcnosti | Strana: 19 | Téma: Stavebné firmy

"Viem si predstaviť spoločnú údržbu komunikácií Slovenskou správou ciest a diaľničnou spoločnosťou. Ale pri myšlienke spojenia týchto subjektov som skeptický pre majetkové problémy týchto spoločností."

LADISLAV DUDÁŠ, podpredseda Predstavenstva NDS, a. s.

"Občanom je celkom jedno, komu cesta patrí. Vždy je mesto zodpovedné za to, že je cesta neudržiavaná alebo v zlom stave. Preto je veľmi dôležité začať uvažovať nad vytvorením mestskej organizácie, ktorá bude mať na starosti údržbu a správu všetkých komunikácií na svojom území."

IGOR CHOMA, primátor Žiliny

"Cesty sa nestavajú, doprava sa presúva na jednotky a odtiaľ na dvojky a trojky. Snažíme sa tlačiť na ministerstvo, ale zatiaľ nie je vôľa. Tvrdia, že to sú naše cesty a máme sa o ne starať. No tieto komunikácie na takú záťaž stavané neboli."

IGOR JANCKULÍK, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja

"Investície do dopravnej infraštruktúry zvyšujú investičnú a podnikateľskú atraktívnosť krajiny. Bez tejto infraštruktúry nemôžeme očakávať ďalší rozvoj Slovenska, predovšetkým jeho menej rozvinutých regiónov."

PAVOL KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

"Inštitút objektívnej zodpovednosti by pomohol aj nám, pretože kamióny môžeme vážiť len s políciou. Keď však vidíme, koľko preťažených kamiónov prejde za 24 hodín bez pokuty, je namieste, aby sa tým aj štát začal zaoberať."

Trend | 27.9.2018 | Rubrika: Príloha - V priemysle - stavebné látky | Strana: 39 | autor: Tomáš Nejedlý | Téma: Stavebné firmy

Výrobcovia stavebných látok mali vlani úspešný rok, prekvapila aj produkcia žiaruvzdorných výrobkov

Rast tržieb, zisku, počtu zamestnancov aj investícií. Jazda na vlne hospodárskeho rastu a ekonomickej prosperity sa vlani prejavila na číslach naprieč celým sektorom výroby stavebných látok. Darilo sa cementárom, betonárom, tehliarom aj výrobcom plastových okien. Mnohé firmy, vrátane najväčších hráčov, zaznamenali dvojciferný rast. Celkové tržby odvetvia z pohľadu Štatistického úradu SR sa vlani vyšplhali na 1,2 miliardy eur, čo je o jedenásť percent viac ako rok predtým. Pohľad na súhrnné tržby firiem zaradených do tohto odvetvia hovorí o ešte vyššom čísle - 1,47 miliardy eur. Prekvapenie z Číny Stavivári na Slovensku - to je najmä cementárenský priemysel a výroba betónu. Tieto dva segmenty tvoria približne polovicu produkcie aj exportu celého odvetvia. Druhým najsilnejším segmentom sa s príchodom zahraničných investorov stala produkcia plastových okien. Za ňou nasleduje výroba omietkových zmesí, izolačných materiálov či dverných zámok a pántov. Malou, ale stabilnou súčasťou odvetvia je tehliarska výroba. Najväčšie prekvapenie však vlani prišlo zo segmentu výroby žiaruvzdorných výrobkov.

Bratislava 9. septembra (TASR) - Duálne vzdelávanie, akokoľvek prospešné pre ostatný slovenský priemysel, nie je šité na mieru stavebníctvu. Aktuálne je v ňom zaradených 14 žiakov, z toho sú traja murári a traja inštalatéri. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Dodal, že na začiatku poukazovali na špecifické podmienky jeho aplikácie v stavbárskej praxi.

Za najvýznamnejšie považuje napríklad vysokú mieru najmä malých podnikov v štruktúre stavebných firiem, riziko vyplývajúce z pohybu žiakov na stavbe, čo súvisí s bezpečnosťou a zdravím pri práci. Ďalej sú to väčší rozsah požadovaných manuálnych zručností a predstavivosti, než je to v niektorých iných odboroch, či pretrvávajúci nezáujem rodičov o vzdelávanie detí v stavebných odboroch, pripomenul Kováčik. Zároveň poukázal na to, že takmer tretinu stavebnej produkcie realizujú živnostníci.

Pre stavebníctvo sa ukazuje podľa neho alternatívna cesta, a to podpora centier odborného vzdelávania. „V ktorých by žiaci nachádzali aktuálne technológie stavebnej výroby a stavebné firmy a odborníci z praxe by prichádzali, takpovediac, za nimi,“ povedal.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) v septembri ako novinky v duálnom vzdelávaní označila aj priame platby pre zamestnávateľov. Malý a stredný podnik, ktorý vzdeláva študentov v duálnom procese, môže dostať až 1000 eur na žiaka za rok. Ostatné podniky v závislosti od počtu hodín dostanú od 400 do 700 eur. „Tieto zmeny prispejú k atraktivite duálneho vzdelávania vo všeobecnosti, ale pre stavebníctvo sú tie zmeny len čiastkovými efektmi, pretože duálne vzdelávanie je stále šité na prostredie kamenných výrobných hál,“ reagoval Kováčik.

Štvrtina stavebných spoločností trpí nedostatkom pracovníkov, konštatoval šéf Zväzu stavebných podnikateľov. Z poslednej kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva od analytickej spoločnosti CEEC Research vyplynulo, že väčšinu stavebných spoločností trápi aspoň čiastočný nedostatok pracovných síl, pre ktorý musia odmietať 17,1 % zákaziek. Firmy potrebujú popri profesiách ako tesár, murár, elektrikár najmä operátorov stavebných strojov.

Pravda | 25.7.2018 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 8 | autor: Martin Majerníček | Téma: Stavebné firmy

Bratislava Slovensko sa o niekoľko rokov môže výrazne zapísať do dopravnej mapy sveta. Krajinu má pretnúť nová širokorozchodná železnica, ktorá urýchli dopravu tovarov z Číny. Širokorozchodná železnica by mohla spojiť východné Slovensko s Viedňou. Slovensko má na daniach, zamestnanosti a pridanej hodnote získať miliardy eur.
Podľa plánov pôjde o jednokoľajovú elektrifikovanú trať, ktorá bude v niekoľkých miestach rozšírená pre obchádzanie protiidúcich vlakov. Preprava osôb možná nebude, trať bude konštruovaná na rýchlosť do 140 km/h. Nositeľom projektu je spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaft, ktorú založili správcovia tratí z Rakúska (ÖBB), zo Slovenska (ŽSR), z Ukrajiny (UZ) a Ruska (RZD).
Príprava novej železnice je v začiatočných fázach prípravy. V súčasnosti prebieha štúdia uskutočniteľnosti, ktorá má posúdiť opodstatnenosť projektu. Projekt vstupuje do tretej fázy štúdie, ktorou je posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
V prípade, že projekt postúpi do fázy výstavby, investor bude musieť zabezpečiť 6 až 8 miliárd eur. Aktuálne platí, že v projektovej spoločnosti má Slovensko rovnaký, teda štvrtinový podiel ako ostatné krajiny. "Projekt by mal vygenerovať daňový príjem približne 9,6 miliardy eur. Výstavba novej železnice by priniesla 642-tisíc človekorokov práce. Pre lepšiu predstavu, toto číslo sa rovná celému produktívnemu veku pre vyše 13-tisíc ľudí. Ešte lepšou správou je, že viac ako polovica dopytu po pracovnej sile by pripadla na Slovensko," informuje o výsledkoch štúdie Anton Dulak, projektový manažér Breitspur Planungsgesellschaft.

hnonline.sk | 12.7.2018 | Rubrika: Domáca ekonomika | Strana: 0 | autor: Erik Vrábel | Téma: Stavebné firmy

Niektorí výrobcovia neprijímajú ani nové objednávky.

Prekvitajúci a pretrvávajúci realitný boom na Slovensku už začína spôsobovať problémy staviteľom. Tých podobne ako v Česku začína trápiť nedostačujúce množstvo stavebného materiálu na trhu.

Výrobcovia totiž nestíhajú produkovať požadované množstvo stavebného materiálu. Firmy tak musia na tehly, tepelnú izoláciu či strešnú minerálnu vatu čakať mesiace. Niektorí predajcovia už dokonca ani neprijímajú objednávky.

"Na Slovensku je nedostatok stavebných materiálov najmä z dôvodu rýchlo rastúceho stavebníctva za uplynulý rok," tvrdí pre HN Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Podľa neho sa rýchly rast ekonomiky prejavuje aj vysokou chuťou podnikateľov i jednotlivcov investovať do výstavby developerských projektov a opráv. V sektore verejného, inžinierskeho stavebníctva je dôvodom oživenie po dvoch rokoch stagnácie.

Aj viac ako tri mesiace Čakacie lehoty sa rôznia podľa druhov dopytovaného tovaru a tiež typu zákazníkov. Veľké spoločnosti, a teda aj stáli zákazníci, majú prednosť. "Už dnes môžeme povedať, že obvyklé lehoty sú pre malých zákazníkov aj dvojnásobné, predovšetkým v západnej časti našej krajiny," tvrdí Kováčik.

pravda.sk | 22.6.2018 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 0 | autor: Martin Majerníček, Pravda | Téma: Stavebné firmy

Výstavba nultého obchvatu Bratislavy aj napriek sľubom nepokračuje požadovaným tempom. Práce akcelerujú len postupne, pričom dopravné kolóny sa spolu s opravami existujúcich ciest stupňujú a najnovšie úradujú v mestskej časti Rača.

Aktuálne je veľmi pravdepodobné, že projekt D4/R7, ktorý má v okolí hlavného mesta vytvoriť 59,1 kilometra nových ciest, nebude odovzdaný v plnom rozsahu načas. konzorcium Obchvat Nula, ktoré je zodpovedné za výstavbu a 30-ročnú prevádzku časti rýchlostnej cesty R7 v smere od Holíc pri Dunajskej Strede do Bratislavy a časti diaľnice D4 ako nultého obchvatu, tieto obavy z meškania odmieta. Naďalej vraj platí termín odovzdania ciest v roku 2020.

24hod.sk | 17.6.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy Ilustračná snímka

Bratislava 17. júna (TASR) - Zavedenie eura bolo všeobecne v stavebníctve vnímané s akýmsi zadržiavaným optimizmom, ale najmä s očakávaním lepších podmienok podnikania na zahraničnom i domácom trhu. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik v súvislosti s desiatimi rokmi od súhlasu Rady Európskej únie so zavedením eura v SR. Celkovo hodnotí euro v stavebníctve a v slovenskej ekonomike jednoznačne pozitívne.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie