Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

teraz.sk | 27.3.2019 Strana: 0 | Téma: MDV SR
Obe podujatia potrvajú do 30. marca. Bratislava 27. marca (TASR) - Zdravé bývanie s inteligentnými technológiami, úspora energií vďaka moderným

materiálom a stavebným prvkom a dizajnové riešenia pre komfortný život. To sú najnovšie trendy v stavebníctve a bývaní, ktoré priniesol do bratislavskej Incheby veľtrh stavebníctva Coneco. Štyridsiaty ročník Coneca, ktorý sa začal v stredu, dopĺňa 29. ročník veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia, rovnako ako výstavy a sekcie venované v súčasnosti obľúbeným drevostavbám a vodnému hospodárstvu.
Návštevníkom sa predstaví takmer 450 vystavovateľov z 8 krajín, ktorých produktové portfólio zahŕňa všetky komponenty pre stavbu, rekonštrukciu či záhradu. Nechýbajú ani klasické i netradičné a dizajnové riešenia do interiéru. Ponuku doplní odborný program plný rád, odporúčaní a inšpirácie pre bývanie.
K aktuálnym trendom v stavebníctve patria tzv. modulárne drevostavby montované z panelov, ktorých rozmery sú vopred dané a je možné ich navzájom kombinovať. Vďaka použitým materiálom sú kvalitné a trvácne. Tradičným murovaným stavbám konkurujú najmä cenou a časovým intervalom výstavby. Na veľtrhu si návštevníci budú môcť zblízka obzrieť kompletne zariadený modulárny dom a spoznať jeho výhody. Zároveň sa budú môcť inšpirovať ponukou širokého spektra firiem zastúpených v rámci špecializovanej sekcie drevodomov a pasívnych domov a prediskutovať s odborníkmi možnosti takýchto stavieb od návrhu až po realizáciu.
V poradí šiesty ročník výstavy Voda zasa predstaví riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia či podporu v oblasti vodného hospodárstva.
Veľtrhy Coneco/Racioenergia sa konajú pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ministerstva životného prostredia SR. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Technickým a skúšobným ústavom stavebným, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Hlavným mestom SR Bratislava prináša odbornú diskusiu nadväzujúcu na konferenciu venovanú teórii a konštrukciám pozemných stavieb.
Pod hlavičkou Cechu strechárov Slovenska sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou. Cech maliarov Slovenska zastrešuje Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl, Cech kachliarov sa bude venovať otázkam ekológie a ekonómie kúrenia v kachľovej peci alebo v krbe a svoju činnosť predstaví aj Cech podlahárov.
Vedomosti a zručnosť študentov v odboroch elektromechanik, murár a inštalatér preverí medzinárodná súťaž "Staviame budúcnosť EMI 2019". Záujemcovia o stavbu či rekonštrukciu sa dozvedia o trendoch vo vývoji okien, nájdu odpoveď na otázku, ako správne zatepľovať, zistia výhody využitia textilu v stavebníctve a získajú informáciu o energetickej sebestačnosti budov a úspore energií. Zaujímavosťou bude simulátor bagra, vďaka ktorému si návštevníci budú môcť vyskúšať hĺbenie ryhy, nakladanie zeminy na auto či zarovnávanie terénu.
Obe podujatia potrvajú do 30. marca.

webnoviny.sk | 27.3.2019 Strana: 0 | Téma: MDV SR

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, cenové výkyvy na trhu stavebných materiálov a dlhá príprava stavieb, to sú podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) aktuálne problémy domáceho stavebníctva.

Vplyv na stavebnú produkciu má tiež zastaralá legislatíva, chýbajúci ľudia a pokračujúce problémy vo verejnom obstarávaní. O týchto témach diskutovali v stredu zástupcovia ZSPS spolu s odborníkmi na Fóre slovenského stavebníctva 2019 v rámci 40. ročníka medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO v bratislavskej Inchebe.
Obstarávanie za najnižšiu cenu"Vo verejnom obstarávaní zápasíme predovšetkým s obstarávaním za najnižšiu cenu. Napriek našim už niekoľkoročným snahám o zmenu tohoto trendu sa nám to darí len veľmi pomaly, hoci máme vypracovanú metodiku na moderné viackriteriálne metódy zamerané na kvalitu," informoval prezident ZSPS Pavol Kováčik. Drvivá väčšina obstarávateľov podľa neho naďalej obstaráva stavebné práce za najnižšiu cenu, hoci na verejnom obstarávaní majú podiel zhruba 45 až 50 percent.
Ako jednu z výnimiek v tomto trende spomenul Kováčik súťaž Národnej diaľničnej spoločnosti na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna s viacerými kritériami na vyhodnotenie ponúk.
"Súťaž dopadla, myslím, celkom dobre, napriek tomu ďalšie obstarávania sú opäť za najnižšiu cenu. Nerozumiem tomu úplne," upozornil Kováčik. Ďalší investori podľa šéfa ZSPS majú záujem o pomoc, najmä samosprávy sa pýtali na spôsob stavebných investícií s viacerými kritériami.
Väčšina pracuje za minimálnu mzduZSPS poukazuje aj na vývoj zamestnanosti a miezd v stavebníctve. "Mzdy v stavebníctve síce naďalej rastú, ale nie takým tempom ako v priemysle a doprave," uviedol Kováčik. Za pomerne veľký problém označil priemernú mesačnú mzdu v stavebníctve na základe údajov Štatistického úradu SR a jej priepastný rozdiel oproti priemyslu.
Priemerná mzda v stavebníctve podľa štatistických údajov vlani dosiahla 713 eur a oproti roku 2017 vzrástla o 43 eur. Napríklad, v priemysle predstavovala v minulom roku 1 119 eur a v doprave 1 004 eur. V stavebníctve pracovalo vlani 240,5 tisíca zamestnancov, čo je približne na rovnakej úrovni ako v uplynulých rokoch, ale ich podiel v tomto odvetví klesol na 9,4 %.
"Tvrdíme už niekoľko rokov, že to tak nie je a takáto evidencia nám nerobí dobrú službu z hľadiska atraktívnosti stavebníctva a pre zamestnanie mladých ľudí. V štatistickom vypracovaní je zahrnutých aj približne 35 percent živnostníkov, z ktorých významná väčšina má odmenu minimálnu mzdu a deformuje skutočnosť," poznamenal Kováčik.
Nedostatok ľudí v sektoreZSPS v súčasnosti pripravuje vlastný prehľad o reálnych mzdách odborníkov v stavebníctve, či už v robotníckych alebo v inžinierskych profesiách, ktoré budú diametrálne odlišné od údajov štatistikov.
"Napríklad špičkový bagrista alebo inštalatér majú mzdu okolo 1 500 eur a vyššie až k dvom tisícom eur mesačne," dodal Kováčik. Problém so štatistickými údajmi o priemernej mzde v stavebníctve podľa neho tiež spôsobuje nedostatok ľudí v sektore.
Stavebníctvo označil Kováčik z hľadiska priemerného veku pracovníkov za jedno z najviac ohrozených odvetví do budúcna.

hnonline.sk | 8.3.2019 | Rubrika: Domáca ekonomika | Strana: 0 | autor: Radovan Jankovič | Téma: Doprastav

O dokončenie rozostavanej diaľnice pri Žiline už prejavil záujem Váhostav. Šéf diaľničiarov si pochvaľoval Skansku.

Krízová situácia na Višňovom bude stáť veľa. Rozviazanie zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a združením firiem Dúha a Salini Impregilo zabolí predovšetkým štátnu kasu. Okrem toho, že sa predraží výstavba, Slovensku reálne hrozí aj prepadnutie eurofondov. Ministerstvo dopravy to tak dramaticky nevidí - rozviazanie zmluvy označilo za dobrú správu a ubezpečuje, že eurofondy stíhame využiť.

"Zatiaľ nepoznáme cenu dohody s odchádzajúcim zhotoviteľom a treba sa pripraviť na to, že nový zhotoviteľ pri nastavovaní ceny zohľadní prevzatie záruk po predchodcovi," hovorí Rastislav Cenký, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. Podľa analytika vývoj na stavbe ohrozuje aj vyrovnaný štátny rozpočet. Nevylučuje, že celkový účet za Višňové sa priblíži k sume zo štátnej expertízy spred siedmich rokov. Vtedy štát odhadoval stavebné náklady až na 898 miliónov eur, no uchádzači o zákazku ponúkli polovičné až tretinové ceny.
"Určite to už za 400 alebo 450 miliónov eur nepostavíme. Situácia sa od roku 2014, keď NDS vysúťažila túto sumu, výrazne zmenila. Okrem iného treba zohľadňovať aj infláciu a značný nárast cien v stavebníctve," povedal pre HN prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Realistický odhad je podľa neho v rozmedzí 700 až 800 miliónov eur.

O tom, koľko peňazí poputuje na stavbu zo štátnej kasy, rozhodne tempo investora a nových stavbárov. Dôležitým míľnikom je rok 2023. Ak sa Slovensku dovtedy nepodarí diaľnicu dokončiť, príde o zazmluvnené eurofondy a celú stavbu zaplatí z vlastného vrecka. "Som si takmer istý, že takýmto postupom v roku 2023 diaľnica dokončená nebude," myslí si Kováčik.  Záujem Váhostavu Ako tvrdí Cenký, štát bude v nasledujúcich mesiacoch pracovať na potrebnej dokumentácií a novej súťaži, čo podstatne skráti čas na samotnú výstavbu. Navyše, diaľničiari oficiálne nemajú žiadnu inú možnosť, ako vyhlásiť štandardnú verejnú súťaž, do ktorej sa budú prihlasovať firmy. Priame rokovanie s vybranými firmami totiž zákon pri takýchto zákazkách neumožňuje, upozornil HN Jaroslav Lexa z Inštitútu verejného obstarávania.
Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin napriek tomu na tlačovej konferencii vo Višňovom spomenul stavebnú firmu Skanska. O Višňové však otvorene prejavil záujem zatiaľ len Váhostav. "V prípade, že bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, spoločnosť Váhostav-SK predloží do súťaže svoju ponuku. O nové zákazky sa spoločnosť zaujíma aj preto, aby naďalej dokázala riadne a včas plniť všetky svoje záväzky zo schváleného reštrukturalizačného plánu," povedal pre HN mediálny zástupca spoločnosti Tomáš Halán. Spoločnosť Doprastav zatiaľ záujem nevylúčila, rozhodne sa až po preštudovaní dokumentácie. Na účasť v tendri sa HN pýtali ďalších štyroch stavebných firiem, no do uzávierky nereagovali.

Hospodárske noviny | 8.3.2019 | Rubrika: Titulná strana | Strana: 1 | autor: Radovan Jankovič | Téma: Stavebné firmy

Precedens na diaľnici medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou podľa šéfa stavbárskeho združenia pocíti štátna kasa.

Bratislava - Diaľnica s tunelom Višňové sa môže zaradiť medzi najdrahšie slovenské cesty. Rozhodnutie vlády, že s aktuálnym konzorciom Salini Impregilo a Dúha ukončí zmluvu a stavbu dokončí nový staviteľ, môže diaľničný úsek predražiť o stámilióny eur. Presvedčený je o tom prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. "Určite to už za 400 alebo 450 miliónov eur nepostavíme. Situácia sa od roku 2014, keď Národná diaľničná spoločnosť vysúťažila túto sumu, výrazne zmenila," zdôvodnil šéf stavbárov. Konečný účet za diaľnicu by sa podľa neho mohol pohybovať medzi 700 a 800 miliónmi eur. Za predražením treba hľadať dve príčiny - finančné nároky odchádzajúcich staviteľov a veľké riziká, ktoré na seba vezmú noví stavitelia. "Treba sa pripraviť na to, že nový zhotoviteľ pri nastavovaní ceny zohľadní prevzatie záruk po predchodcovi," povedal riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký.
Ďalšou nášľapnou mínou na Višňovom je termín dokončenia. Kľúčovým míľnikom je rok 2023. Ak dovtedy Slovensko nebude mať diaľnicu hotovú, prepadnú nám eurofondy. A to znamená, že celú stavbu zafinancuje štát z vlastnej kasy. "Táto kauza má ešte širší rozmer - ohrozuje záväzok vlády hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom," vystríha Cenký. Ministerstvo dopravy je optimistické a tvrdí, že diaľnicu stíhame dokončiť podľa plánu. "Zhotoviteľ do troch mesiacov opustí stavenisko a my môžeme v najkratšom možnom termíne vypísať súťaž a čo najrýchlejšie začať stavať," uisťuje rezort. O rozostavanú diaľnicu zatiaľ otvorene prejavil záujem iba Váhostav. Šéf diaľničiarov však na Višňovom otvorene vyzdvihol firmu Skanska. Tá na otázky HN o prípadnej účasti v tendri do uzávierky nereagovala.
Viac na strane 9, Cena...

Hospodárske noviny | 8.3.2019 | Rubrika: Firmy & Financie | Strana: 9 | autor: Radovan Jankovič | Téma: Doprastav

O dokončenie rozostavanej diaľnice pri Žiline už prejavil záujem Váhostav. Šéf diaľničiarov si pochvaľoval Skansku.

Chn Bratislava - Krízová situácia na Višňovom bude stáť veľa. Rozviazanie zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a združením firiem Dúha a Salini Impregilo zabolí predovšetkým štátnu kasu. Okrem toho, že sa predraží výstavba, Slovensku reálne hrozí aj prepadnutie eurofondov. Ministerstvo dopravy to tak dramaticky nevidí - rozviazanie zmluvy označilo za dobrú správu a ubezpečuje, že eurofondy stíhame využiť.
Lacné riešenie je vylúčené Diaľničiari ešte nevedia, o koľko sa Višňové predraží, no podľa odborníkov sú v hre stámilióny. "Zatiaľ nepoznáme cenu dohody s odchádzajúcim zhotoviteľom a treba sa pripraviť na to, že nový zhotoviteľ pri nastavovaní ceny zohľadní prevzatie záruk po predchodcovi," hovorí Rastislav Cenký, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo.
Podľa analytika vývoj na stavbe ohrozuje aj vyrovnaný štátny rozpočet. Nevylučuje, že celkový účet za Višňové sa priblíži k sume zo štátnej expertízy spred siedmich rokov. Vtedy štát odhadoval stavebné náklady až na 898 miliónov eur, no uchádzači o zákazku ponúkli polovičné až tretinové ceny.
"Určite to už za 400 alebo 450 miliónov eur nepostavíme. Situácia sa od roku 2014, keď NDS vysúťažila túto sumu, výrazne zmenila. Okrem iného treba zohľadňovať aj infláciu a značný nárast cien v stavebníctve," povedal pre HN prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. Realistický odhad je podľa neho v rozmedzí 700 až 800 miliónov eur.
O tom, koľko peňazí poputuje na stavbu zo štátnej kasy, rozhodne tempo investora a nových stavbárov. Dôležitým míľnikom je rok 2023. Ak sa Slovensku dovtedy nepodarí diaľnicu dokončiť, príde o zazmluvnené eurofondy a celú stavbu zaplatí z vlastného vrecka. "Som si takmer istý, že takýmto postupom v roku 2023 diaľnica dokončená nebude," myslí si Kováčik. Záujem Váhostavu Ako tvrdí Cenký, štát bude v nasledujúcich mesiacoch pracovať na potrebnej dokumentácii a novej súťaži, čo podstatne skráti čas na samotnú výstavbu. Navyše, diaľničiari oficiálne nemajú žiadnu inú možnosť, ako vyhlásiť štandardnú verejnú súťaž, do ktorej sa budú prihlasovať firmy. Priame rokovanie s vybranými firmami totiž zákon pri takýchto zákazkách neumožňuje, upozornil HN Jaroslav Lexa z Inštitútu verejného obstarávania.
Riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin napriek tomu na tlačovej konferencii vo Višňovom spomenul stavebnú firmu Skanska. O Višňové však otvorene prejavil záujem zatiaľ len Váhostav. "V prípade, že bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, spoločnosť VáhostavSK predloží do súťaže svoju ponuku. O nové zákazky sa spoločnosť zaujíma aj preto, aby naďalej dokázala riadne a včas plniť všetky svoje záväzky zo schváleného reštrukturalizačného plánu," povedal pre HN mediálny zástupca spoločnosti Tomáš Halán. Spoločnosť Doprastav zatiaľ záujem nevylúčila, rozhodne sa až po preštudovaní dokumentácie. Na účasť v tendri sa HN pýtali ďalších štyroch stavebných firiem, no do uzávierky nereagovali.

409 MILIÓNOV EUR bola pôvodná zmluvná cena na výstavbu diaľničného úseku pri Žiline.

Foto popis| Dokončenie diaľničného úseku by podľa odborníkov mohlo stáť o 400 až 800 miliónov eur viac, ako štát pôvodne počítal.
Foto autor| SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL

Pravda | 9.2.2019 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 9 | autor: Martin Majerníček | Téma: Stavebné firmy

Bratislava, Žilina Výstavba diaľničného tunela Višňové pri Žiline sa takmer úplne zastavila. Stav trvá už niekoľko týždňov. Diaľničiari zriadili medzinárodnú komisiu, ktorá má riešiť spory. Úlohou komisie však nie je vyriešiť nevyhovujúci stav rýchlosti výstavby. S riešením má prísť štát do konca februára.

"Denné nasadenie je medzi 40 až 70 pracovníkmi," povedala o tohtotýždňových pracovných kapacitách na stavbe Michaela Michalová, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). K akcelerácii prác nedošlo. Na stavbe by malo pracovať niekoľko stoviek zamestnancov. Počas celého januára sa denne na stavbe pohybovali pracovníci, ktorých bolo možné počítať v desiatkach.

Zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové je talianska spoločnosť Salini Impregilo spolu so slovenskou firmou Dúha. Spory medzi zhotoviteľom a investorom, ktorým je NDS, od 28. januára pomáha riešiť medzinárodná komisia.

pravda.sk | 27.1.2019 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 0 | autor: Martin Majerníček, Pravda | Téma: Stavebné firmy

Vodiči sa kritickému úseku pod Strečnom tak skoro nevyhnú. Výstavba diaľničného úseku D1 južne od Žiliny Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové má vážne trhliny. Zhotoviteľ, ktorý mal diaľnicu odovzdať na konci tohto roka, mešká so stavbou najmenej jeden rok. Tunel je už prerazený, meškanie sa však môže zväčšiť, keďže ruch na stavbe ustal.

Štát sa pripravuje na krízové riešenie, podľa ktorého úsek dostavia niekto iný. Stavbári si myslia, že diaľnicu stále môže dokončiť súčasný zhotoviteľ, ktorým je konzorcium firiem Salini Impregilo a Dúha.

"Pokiaľ by sa na stavbe výrazne zlepšila vecná odborná komunikácia medzi objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom, ktorú zmluva o diele na báze zmluvných podmienok žltý fidic (naprojektuj a postav, poz. red.) vyžaduje, je podľa môjho názoru možné úspešne dielo dokončiť so súčasným zhotoviteľom," povedal Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Podľa jeho slov je talianska vedúca firma konzorcia Salini Impregilo skúsenou spoločnosťou, ktorá má vo svete za sebou realizáciu niekoľkých diaľničných projektov.

Napriek tomu na 13,5 kilometra dlho úseku aktuálne pracuje len hŕstka robotníkov. "Zhotoviteľ na stavbe vykonáva práce v tuneli s obmedzenými kapacitami (denná zmena asi 20 pracovníkov a nočná zmena 12 pracovníkov). Práce mimo tunela prebiehajú na 3-4 stavebných objektoch s asi 30 pracovníkmi," hovorí Michaela Michalová, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti.

Pravda | 26.1.2019 | Rubrika: Titulná strana | Strana: 1 | autor: Martin Majerníček | Téma: Stavebné firmy

Bratislava, Žilina Vodiči sa kritickému úseku pod Strečnom tak skoro nevyhnú. Výstavba diaľničného úseku D1 južne od Žiliny Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové má vážne trhliny. Zhotoviteľ, ktorý mal diaľnicu odovzdať na konci tohto roka, mešká so stavbou najmenej jeden rok. Tunel je už prerazený, meškanie sa však môže zväčšiť, keďže ruch na stavbe ustal.

Štát sa pripravuje na krízové riešenie, podľa ktorého úsek dostavia niekto iný. Stavbári si myslia, že diaľnicu stále môže dokončiť súčasný zhotoviteľ, ktorým je konzorcium firiem Salini Impregilo a Dúha.

"Pokiaľ by sa na stavbe výrazne zlepšila vecná odborná komunikácia medzi objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom, ktorú zmluva o diele na báze zmluvných podmienok žltý fidic (naprojektuj a postav, pozn. red.) vyžaduje, je podľa môjho názoru možné úspešne dielo dokončiť so súčasným zhotoviteľom," povedal Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Podľa jeho slov je talianska vedúca firma konzorcia Salini Impregilo skúsenou spoločnosťou, ktorá má vo svete za sebou realizáciu niekoľkých diaľničných projektov.

Napriek tomu na 13,5 kilometra dlhom úseku aktuálne pracuje len hŕstka robotníkov. "Zhotoviteľ na stavbe vykonáva práce v tuneli s obmedzenými kapacitami (denná zmena asi 20 pracovníkov a nočná zmena 12 pracovníkov). Práce mimo tunela prebiehajú na 3-4 stavebných objektoch s asi 30 pracovníkmi," hovorí Michaela Michalová, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti.

STV1 | 22.1.2019 | 16:00 | Relácia: Správy RTVS | Téma: MDV SR


Jana MAJESKÁ, moderátorka
--------------------
Rezort dopravy pripúšťa, že vymení zhotoviteľa diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové. Meškanie stavby je podľa ministra Árpáda Érseka neúnosné a na stavbe ubúdajú pracovníci. Ministerstvo je po odstúpení od zmluvy odhodlané súdiť sa s konzorciom.

Martin PRÔČKA, redaktor
--------------------
Tunel Višňové prerazili robotníci minulý rok v septembri. Kým prerazenie tunela sprevádzali oslavy, teraz na stavbe diaľnice pracuje len hŕstka robotníkov. Ministerstvo dopravy ich na stavbe narátalo presne 31. Pracovať by však malo približne 500 ľudí.

Árpád ÉRSEK, minister dopravy a výstavby SR /Most-Híd/
--------------------
Hľadáme taký spôsob aby sa táto, tento diaľničný úsek dokončil do obdobia, to je roku 2023. Kým sú európske fondy. Čiže aj skôr by som chcel, aby sa dokončila, robíme všetky kroky pre to, lebo sa potvrdzuje, že táto spoločnosť to nevie dokončiť.

Martin PRÔČKA, redaktor
--------------------
Diaľničný úsek majú podľa zmluvy vybudovať do konca roka 2019. Práce však oproti plánu už teraz meškajú približne rok. Ministerstvo dopravy pripúšťa, že odstúpi zo zmluvy s konzorciom. V horšom prípade je ochotné sa s ním aj súdiť.

Árpád ÉRSEK, minister dopravy a výstavby SR /Most-Híd/
--------------------
Keď dôjde k tomu, že sa budeme súdiť, nech sa páči, sme pripravení.

Martin PRÔČKA, redaktor
--------------------
Podľa štatistík ministerstva už ubehlo 78 percent času na výstavbu projektu. Spoločnosť však zatiaľ vyčerpala len približne 40 percent finančných prostriedkov. Ministerstvo preto uvažuje, že projekt odovzdá inej firme. Odborník je voči takémuto riešeniu mierne skeptický.

Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
--------------------
Tých riešení je niekoľko, pokiaľ sa jedná o riešenie formou vypovedania zmluvy a uzatvorenia zmluvy s novým dodávateľom, treba povedať, že sa jedná o technicky aj finančne jeden z najväčších projektov na Slovensku a Slovensko s ním nemá dostatočné skúsenosti.

Martin PRÔČKA, redaktor
--------------------
Na vyjadrenie konzorcia Salini Impregilo a Dúha čakáme. O tom, ako ďalej postupovať, podľa ministerstva definitívne rozhodnú do konca februára. Martin Prôčka, RTVS.

Dopravní fórum 2018, magazín Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, str. 17.

Na české a i slovenské investory jako i na ostatní účastníky investičního procesu stále čeká několik reálných kroků a řešení dlouhodobých nedostatků při přípravě a realizaci veřejných projektů, dopravní infrastrukturu nevyjímaje. Od dalšího progresu v této oblasti se významně odvíjí vývoj v českém a slovenském stavebnictví jako i úspěšnost významných infrastrukturních projektů s vlivem na celou společnost.

Stavebnictví je nadále jednou z nejdůležitějších oblastí veřejných zakázek z pohledu počtu i finančního objemu vypisovaných soutěží, a současně také nejkomplikovanější. Proces od přípravy projektu až po jeho realizaci trvá několik let a dnes je snad všem zainteresovaným, včetně kontrolních orgánů zřejmé, že není možné v takovýchto veřejných soutěžích jednoduše aplikovat mechanizmy a kritéria fungující u pořizování zboží anebo méně náročných služeb. Svědčí o tom kupříkladu skutečnost, že po téměř roce vytrvalé práce a argumentování slovenského Zväzu stavebných podnikateľov byl do schválené novely zákona č. 343/2015 O verejnom obstarávaní s účinností od 1.1.2019 zakomponován zákaz zadávání projektových a stavebních prací přes elektronické tržiště.

Kvalita provedené veřejné práce je podmíněná kvalitou, s jakou si veřejní investoři vybírají své dodavatele, tedy tím, jak v praxi funguje uplatňování příslušných zákonů včetně judikatury, metodických usměrnění a zejména zvyklostí. Simplifikace zadávacího procesu a také přehnané požadavky kontrolních orgánů na transparentnost a nediskriminačnost zadávacích podmínek vedou ve svém důsledku k „vítězství“ málo kompetentních uchazečů v procesu investiční přípravy a výstavby (projekt, inženýring, zhotovitel, dozor), mnohdy k podprůměrné kvalitě dodaných služeb, ale i dalším negativním důsledkům, jako jsou průtahy v realizaci investičních projektů v řádech let a díky negativní publicitě i degradaci dobrého jména a profesionality inženýrského stavebnictví v očích veřejnosti. Setrvávání na těchto principech již mělo na svědomí fatální důsledky v podobě kolapsu stavebních objektů anebo ztrát na lidských životech u některých stavebních projektů v ČR i SR. V lepších případech si konzervujeme průměrnost návrhů technického řešení, kvality realizace a ekonomiky životního cyklu projektu. Pozitivním krokem je, že se klíčoví investoři v uplynulém roce posunuli od slovních proklamací k prvním snahám o hlubší změny v přístupu k zadávacímu procesu, a to zejména v ČR. Na Slovensku v praktické aplikaci systémoví investoři postoupili bohužel málo, resp. pouze v rovině kosmetických změn, které nepřinesou potřebnou kvalitativní změnu.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie