Prezident ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

pravda.sk | 22.6.2017 | Rubrika: Komerčné správy - Ostatné | Strana: 0 | autor: PR servis | Téma: Stavebné firmy

Výstavba dopravnej infraštruktúry posúva vpred hospodárstvo každej krajiny aj celý stavebný trh. V prvej polovici roka práve dva významné projekty na železniciach a v cestnom staviteľstve jednorazovo zabezpečili priaznivý vývoj štatistických ukazovateľov. Celkový vývoj situácie v inžinierskom stavebníctve je v porovnaní s týmito číslami horší, hodnotia stavební odborníci.

Pozitívna ekonomická situácia krajiny vytvára podmienky pre ohlasovanie nových investícií privátneho sektora, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj slovenského stavebníctva. Popri ambíciách súkromných investorov však nesmieme zabúdať na inžinierske stavby, akými sú diaľnice, rýchlostné cesty či modernizácia železničných koridorov. Zaujímavosťou je, že v roku 2016 sa zvýšil počet vydaných stavebných povolení na území Slovenska zhruba o tretinu. Ide teda najmä o dôsledok zvýšenej aktivity privátneho sektora, uvádza ZSPS.

"Skúsenosti ukazujú, že práve stavby dopravnej infraštruktúry sú nevyhnutné, ak hovoríme o príchode nových zmysluplných investícií do menej rozvinutých regiónov či mobilite pracovnej sily. Bez dobudovanej siete diaľnic a kapacitných komunikácií do menej rozvinutých regiónov Slovenka môžeme o ich priemyselnom, či turistickom rozvoji len snívať." uvádza prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

pluska.sk | 22.6.2017 Strana: 0 | autor: Autor: PR článok | Téma: Stavebné firmy

Výstavba dopravnej infraštruktúry posúva vpred hospodárstvo každej krajiny aj celý stavebný trh. V prvej polovici roka práve dva významné projekty na železniciach a v cestnom staviteľstve jednorazovo zabezpečili priaznivý vývoj štatistických ukazovateľov. Celkový vývoj situácie v inžinierskom stavebníctve je v porovnaní s týmito číslami horší, hodnotia stavební odborníci.

Pozitívna ekonomická situácia krajiny vytvára podmienky pre ohlasovanie nových investícií privátneho sektora, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj slovenského stavebníctva. Popri ambíciách súkromných investorov však nesmieme zabúdať na inžinierske stavby, akými sú diaľnice, rýchlostné cesty či modernizácia železničných koridorov. Zaujímavosťou je, že v roku 2016 sa zvýšil počet vydaných stavebných povolení na území Slovenska zhruba o tretinu. Ide teda najmä o dôsledok zvýšenej aktivity privátneho sektora, uvádza ZSPS.

"Skúsenosti ukazujú, že práve stavby dopravnej infraštruktúry sú nevyhnutné, ak hovoríme o príchode nových zmysluplných investícií do menej rozvinutých regiónov či mobilite pracovnej sily, Bez dobudovanej siete diaľnic a kapacitných komunikácií do menej rozvinutých regiónov Slovenka môžeme o ich priemyselnom, či turistickom rozvoji len snívať." uvádza prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.
Financie nesmú zastaviť výstavbu

Nedostatky diaľnic a rýchlostných ciest naprieč Slovenskom potvrdzuje vnímanie bežných ľudí. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry TNS je až polovica Slovákov nespokojných s rozvojom dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Pre 40 % oslovených nie je uspokojivé ani tempo výstavby nových ciest za posledných desať rokov.

noviny.sk | 22.6.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

BRATISLAVA / Výstavba dopravnej infraštruktúry posúva vpred hospodárstvo každej krajiny aj celý stavebný trh. V prvej polovici roka práve dva významné projekty na železniciach a v cestnom staviteľstve jednorazovo zabezpečili priaznivý vývoj štatistických ukazovateľov. Celkový vývoj situácie v inžinierskom stavebníctve je v porovnaní s týmito číslami horší, hodnotia stavební odborníci.

Pozitívna ekonomická situácia krajiny vytvára podmienky pre ohlasovanie nových investícií privátneho sektora, ktoré sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj slovenského stavebníctva. Popri ambíciách súkromných investorov však nesmieme zabúdať na inžinierske stavby, akými sú diaľnice, rýchlostné cesty či modernizácia železničných koridorov. Zaujímavosťou je, že v roku 2016 sa zvýšil počet vydaných stavebných povolení na území Slovenska zhruba o tretinu. Ide teda najmä o dôsledok zvýšenej aktivity privátneho sektora, uvádza ZSPS.

"Skúsenosti ukazujú, že práve stavby dopravnej infraštruktúry sú nevyhnutné, ak hovoríme o príchode nových zmysluplných investícií do menej rozvinutých regiónov či mobilite pracovnej sily, Bez dobudovanej siete diaľnic a kapacitných komunikácií do menej rozvinutých regiónov Slovenka môžeme o ich priemyselnom, či turistickom rozvoji len snívať." uvádza prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.
Financie nesmú zastaviť výstavbu

Nedostatky diaľnic a rýchlostných ciest naprieč Slovenskom potvrdzuje vnímanie bežných ľudí. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry TNS je až polovica Slovákov nespokojných s rozvojom dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Pre 40 % oslovených nie je uspokojivé ani tempo výstavby nových ciest za posledných desať rokov.

Vyskúmané dáta vypovedajú jasnou rečou o tom, že diaľnice či železnice by mali byť prioritou pri hľadaní finančných zdrojov na ich výstavbu. "V situácii, kedy stále nemáme dobudovanú základnú cestnú infraštruktúru, neprichádzajú do úvahy žiadne alternatívne, v praxi neoverené riešenia. Dnes tvoria európske peniaze približne 80 % všetkých verejných investícií na Slovensku. Je verejne známe, že dotácie z eurofondov tak ako ich dnes poznáme, po roku 2020 skončia. Odborníci ZSPS sa už dnes na medzinárodnej úrovni podieľajú na kreovaní vhodných finančných a investičných modelov pre projekty. Na Slovensku taktiež potrebujeme jasný plán, ktorý bude konzultovaný s ekonomickými a investičnými expertmi a odpovie na otázku, za použitia akých finančných a investičných nástrojov sa bude stavať do budúcna," zdôrazňuje P. Kováčik.

noviny.sk | 13.6.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

BRATISLAVA / Havarijný stav mosta vedúceho cez vodnú nádrž Ružín sa podarí vyriešiť s výraznou úsporou finančných prostriedkov. Košický samosprávny kraj pôvodne očakával cenu 7 miliónov eur, no každá spomedzi troch oslovených stavebných firiem ponúkla cenovú ponuku nepresahujúcu polovicu tejto sumy.

Využitie skúseností projektantov a expertov z akademického prostredia pomáha šetriť financie daňových poplatníkov. Príkladom je oprava 50-ročného mosta cez priehradu Ružín na rieke Hornád.

Najnižšiu cenu napokon ponúkla stavebná firma Strabag s.r.o. s výrazným cenovým rozdielom v prospech investora, teda Košického samosprávneho kraja. Ponúknutá cena 1,65 milióna eura nedosiahla ani štvrtinu pôvodne predpokladanej hodnoty zákazky.

"Technologický vývoj v stavebníctve dnes napreduje míľovými krokmi. Dlhodobo poukazujeme na fakt, že nižšie zisky stavebných firiem oproti iným odvetviam škodia rozvoju celého trhu. Úspora takmer 80 % v prípade mosta na východnom Slovensku sa pritom dosiahla práve vďaka návrhu úplne iného technického riešenia, s akým sa pôvodne počítalo. Ide o jasné potvrdenie toho, že štát nevyhnutne potrebuje stabilný a kontinuálne sa rozvíjajúci sektor stavebníctva," vysvetľuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

24hod.sk | 13.6.2017 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy
Ilustračná snímka.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan KapustaBratislava/Košice 13. júna (TASR) - Havarijný stav mosta vedúceho cez vodnú nádrž Ružín sa podarí vyriešiť s výraznou úsporou finančných prostriedkov. Košický samosprávny kraj pôvodne očakával cenu sedem miliónov eur, no každá spomedzi troch oslovených stavebných firiem dala cenovú ponuku nepresahujúcu polovicu tejto sumy.Najnižšiu cenu za opravu 50-ročného mosta cez priehradu Ružín na rieke Hornád ponúkla stavebná firma Strabag, s.r.o., s výrazným cenovým rozdielom v prospech investora, teda Košického samosprávneho kraja. Ponúknutá cena 1,65 milióna eur nedosiahla ani štvrtinu pôvodne predpokladanej hodnoty zákazky."Technologický vývoj v stavebníctve dnes napreduje míľovými krokmi. Dlhodobo poukazujeme na fakt, že nižšie zisky stavebných firiem oproti iným odvetviam škodia rozvoju celého trhu. Úspora takmer 80 percent v prípade mosta na východnom Slovensku sa pritom dosiahla práve vďaka návrhu úplne iného technického riešenia, s akým sa pôvodne počítalo. Ide o jasné potvrdenie toho, že štát nevyhnutne potrebuje stabilný a kontinuálne sa rozvíjajúci sektor stavebníctva," vysvetľuje prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.Pravda | 13.6.2017 | Rubrika: Správy - Ekonomika | Strana: 11 | autor: Zdenka Kollárová | Téma: Stavebné firmy
Bratislava C

Dokončená stavba a vedľa nej rozostavaná. Stavia sa opäť vo veľkom. Potvrdzujú to aj rekordné čísla vydaných stavebných povolení za posledný štvrťrok roka 2016, kde sa Slovensko dostalo na druhé miesto v EÚ s medziročným nárastom o 85 percent. "Výraznejšie zotavovať sa stavebné povolenia začali od druhého štvrťroka minulého roka, silný medziročný rast zaznamenali najmä v poslednom štvrťroku," hovorí analytik Unicredit Bank Ľubomír Koršňák. Pri nebytových priestoroch stúpli povolenia o 226 percent, pri rezidenčnej výstavbe o 48 percent.

"Pri celkovom hodnotení situácie momentálne zostávame opatrní," hovorí však Peter Steigauf zo Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Negatívne hodnotia terajšiu situáciu hlavne stavebné firmy zamerané na inžinierske stavby, kam patria aj diaľnice, vysvetľuje. Mierne zlepšenie predpokladá pre rozbiehajúce sa stavebné zákazky na diaľnice v kysuckom, prešovskom a košickom regióne. "Výstavba diaľnic či rýchlostných ciest na Slovensku nemá žiadny záväzný plán, ktorý by bol rešpektovaný po nástupe novej vlády," upozorňuje.

pluska.sk | 12.6.2017 Strana: 0 | autor: Vanda Felšöci Rusnáková | Téma: Stavebné firmy

Ozajstný vstup Ukrajiny do Európy. Naši východní susedia naň nedočkavo čakali. Teda aspoň tí majetnejší. V nedeľu prišli s vlajkami európskej únie na hraničný priechod v Užhorode, aby natešene zatlieskali prezidentovi Porošenkovi, ktorý do nej vstúpil cez symbolické dvere v tvare ukrajinského pasu. Privítal ho Andrej Kiska.Trend | 1.6.2017 | Rubrika: Téma - Diaľničná kríza | Strana: 10 | autor: Ján Kováč | Téma: PPP projekty

Národnej diaľničnej spoločnosti, najväčšiemu slovenskému investorovi, sa rozsypal manažment. Najdôležitejšie stavby stoja a naberajú čoraz väčší časový sklz. S tým súvisí predraženie, ale aj hrozba, že sa v dohľadnom čase nedokončia

Ak nastane katastrofický scenár, zodpovední sa budú vyhovárať jeden na druhého, lebo neexistuje jednoznačná politická zodpovednosť. Výstavbu diaľnic dostali podľa informácií TRENDU do vienka piati poslanci, ktorí prešli zo Siete do Mosta-Híd. Vykonávateľom ich politického vplyvu má byť osoba, ktorú zasvätení poznajú pod menom Dragan. Spravidla ani nevedia, či je to meno alebo priezvisko. Ale keď niečo treba, chodí sa za Draganom.

V Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) to od parlamentných volieb ide dolu vodou a zdá sa, že bez zásahu zvonka sa z tejto krízy nevyhrabe.

Denník N | 1.6.2017 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 5 | autor: DANIELA KRAJANOVÁ | Téma: Doprastav

Problém oneskorenia diaľničných stavieb na Slovensku nie je v peniazoch, meškajú preto, lebo politika rozvrátila aj stredný manažment Národnej diaľničnej spoločnosti

Za hlavný problém pomalej výstavby diaľnic u nás sa považujú peniaze, v praxi však má štát na ne viac peňazí, ako dokáže minúť. Môže to znieť neuveriteľne, ale Národná diaľničná spoločnosť (NDS) mešká už pri projekcii, preto neskoro vyhlasuje tendre na jednotlivé úseky.

Stavba všetkých diaľnic na Slovensku je preto oproti sľubom po termínoch aj pri poklepávaní základného kameňa. Aktuálny príklad je z Prešova, kde sa základný kameň obchvatu poklepkával rok po ukončení tendra, ale stavať sa aj tak nemôže, lebo nemá všetky povolenia. NDS má problémy aj pri súťažiach na dozor. V lepšom prípade tak robia na začiatku dozor jej zamestnanci.

Tento chaos spôsobuje aj predĺženie času stavby a slabú pozíciu štátu pri sporoch so stavbármi o tom, kto môže za meškanie a dodatočné náklady.

aktualne.sk | 31.5.2017 Strana: 0 | Téma: Stavebné firmy

BRATISLAVA - Vyučených robotníkov niet, môže za to čierna ekonomika aj snaha vychovať z vlastných detí vysokoškolákov s ľahkým životom. Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. Platilo to za dávnych čias, ba ešte aj za socializmu mnohé filmy ukazovali lukratívnosť povolaní ako mäsiar, automechanik, kaderníčka či murár obkladač.

No aj keď mnohí robotníci v tom období žili skutočne slušne, zo svojich detí chceli mať predsa len radšej vysokoškolákov. A tento trend sa nezmenil ani v súčasnosti. Azda aj preto je remeslo u nás totálne na ústupe. Odborníci bijú na poplach - ak sa nespamätáme, onedlho tu nebude mať kto robiť manuálnu prácu na profesionálnej úrovni.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie